سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجاره ماهانه یک دستگاه تلویزیون

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۴۹۴۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده اجاره ماهانه یک دستگاه تلویزیون
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره ماهانه یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در میدان مزایده اجاره ماهانه یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در میدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن