سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۴۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ده روز پس از انتشار این اگهی
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ده روز پس از انتشار این اگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری  مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن