سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش لجن

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۸۷۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده فروش لجن
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش مقدار 30000 تن لجن آهن اسفنجی به صورت مزایده فروش مقدار 30000 تن لجن آهن اسفنجی به صورت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن