سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده استانداری مرکزی

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مزایده فروش مقدار حدودی ۶۶۹ گرم طلای طرح نظارت بر اجرای استاندارد خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۲۱۷۵۴۴۵۲۰۴۰۰۲ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- اراک خیابان دانشاه خیابان قیام
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : آسیا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش مقدار حدودی 669 گرم طلای طرح نظارت بر استانداری مرکزیمزایده فروش مقدار حدودی 669 گرم طلای طرح نظارت بر استانداری مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن