مزایده فروش سوخت نفت گاز مرزنشینان استان استانداری خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده استانداری خراسان جنوبی

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۱۱۶۰۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مزایده فروش سوخت نفت گاز مرزنشینان استان
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش سوخت نفت گاز مرزنشینان استان  استانداری خراسان جنوبیمزایده فروش سوخت نفت گاز مرزنشینان استان  استانداری خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن