سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده selling and export of ۷۵.۰۰۰ metric tons pellet

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۱۱۳۳۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مزایده selling and export of ۷۵.۰۰۰ metric tons pellet
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده selling and export of 75.000 metric tons pellet (%fe:65) مزایده selling and export of 75.000 metric tons pellet (%fe:65)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن