سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم اسقاطی ، سالم و مستعمل

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۱۱۷۷۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم اسقاطی ، سالم و مستعمل
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم اسقاطی ، سالم مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم اسقاطی ، سالم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن