سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری زمین و ابنیه کارخانه آسفالت خود و...

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۱۷۱۶۹
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری زمین و ابنیه کارخانه آسفالت خود و...
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری زمین و ابنیه کارخانه آسفالت خود به صورت مزایده واگذاری زمین و ابنیه کارخانه آسفالت خود به صورت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن