سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده ارزیابی کیفی فشرده - انجام راهبری - سرمایه گذاری و توسعه

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۰۶۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده ارزیابی کیفی فشرده - انجام راهبری - سرمایه گذاری و توسعه
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : معرفینامه و اصل فیش واریزی جهت تهیه اسناد
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده ارزیابی کیفی فشرده - انجام راهبری - سرمایه گذاری مزایده ارزیابی کیفی فشرده - انجام راهبری - سرمایه گذاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن