مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، ماده
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش تعدادی گوساله نر

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۴۴۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده فروش تعدادی گوساله نر
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۱ صبح
توضیحات : به عکس مراجعه شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، ماده مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، ماده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن