مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش اجزای حرام

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۴۱۶۰۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده فروش اجزای حرام
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴.۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۸ تا ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی  مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن