مزایده اجاره ساختمان هتل شهرداری شهربابک در بلوار مدرس به
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجاره ساختمان هتل

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۵۹۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده اجاره ساختمان هتل
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره ساختمان هتل شهرداری شهربابک در بلوار مدرس به مزایده اجاره ساختمان هتل شهرداری شهربابک در بلوار مدرس به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن