مزایده واگذاری امورات در 7 ردیف : واگذاری پارکبانی ـ
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری امورات

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۵۵۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری امورات
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری امورات در 7 ردیف : واگذاری پارکبانی ـ مزایده واگذاری امورات در 7 ردیف : واگذاری پارکبانی ـ
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن