مزایده واگذاری 9 قطعه زمین با کاربری تجاری و 4
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری زمین ...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۶۳۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری زمین ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۸ صبح
توضیحات : نوبت اول - به عکس اگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری 9 قطعه زمین با کاربری تجاری و 4 مزایده واگذاری 9 قطعه زمین با کاربری تجاری و 4
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن