مزایده واگذاری یک باب فروشگاه با لوازم موجود صرفا جهت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری یک باب فروشگاه

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۷۵۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری یک باب فروشگاه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۰ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری یک باب فروشگاه با لوازم موجود صرفا جهت مزایده واگذاری یک باب فروشگاه با لوازم موجود صرفا جهت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن