مزایده واگذاری محل های مذکور بمدت یکسال به صورت اجاره
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری محل و فروش نرینگی گاوی

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۷۹۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری محل و فروش نرینگی گاوی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ تا ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
توضیحات : چاپ اول - نوبت اول - به عکس اگهی مراجعه شود --- بازدید از ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری محل های مذکور بمدت یکسال به صورت اجاره مزایده واگذاری محل های مذکور بمدت یکسال به صورت اجاره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن