مزایده تخریب مدرسه قدیمی چوبتراش
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده تخریب مدرسه

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۱۶۷۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مزایده تخریب مدرسه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده تخریب مدرسه قدیمی چوبتراش  مزایده تخریب مدرسه قدیمی چوبتراش
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن