سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده تعاونی مسکن انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

کد آریاتندر : ۹۱۱۰۳۰۳۱۹
انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : فروش یک قطعه زمین به مساحت ۳۲۴۸۱ متر مربع محصور به دیورا با کاربری تفریحی ـ توریستی، اداری پروانه ساخت و سند مالکیت رو به دریا واقع رد شهرستان ساری ـ ساحل دریای گهرباران
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۵۱۲۲۹۳۱۱۸-۲۲۹۳۱۱۹ -
- http://
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 32481 متر مربع تعاونی مسکن انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )