تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

آگهی مزایده تعاونی مسکن انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 32481 متر مربع محصور به ...

فروش یک قطعه زمین به مساحت 32481 متر مربع محصور به دیورا با کاربری تفریحی ـ توریستی، اداری پروانه ساخت و سند مالکیت رو به دریا واقع رد شهرستان ساری ـ ساحل دریای گهرباران

تاریخ انتشار در وب سایت : 1391/10/30

مهلت خرید اسناد :

تلفن : 01512293118-2293119

رسانه منتشر کننده : همشهری - تهران

كد آرياتندر : 911030319

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مزایده گر می باشد .
تصویر  مزایده 
فروش یک قطعه زمین به مساحت 32481 متر مربع محصور