تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

شهرداری ایمانشهر

مزایده تعداد 3 قطعه پلاک مسکونی واقع در مجموعه مسکونی فرهنگیان ایمانشهر ...

تعداد 3 قطعه پلاک مسکونی واقع در مجموعه مسکونی فرهنگیان ایمانشهر

تاریخ انتشار در وب سایت : 1391/11/07

مهلت خرید اسناد : 14/11/1391

استان برگزاری : اصفهان

توضیحات : نوبت دوم

رسانه منتشر کننده : نشریات استان اصفهان

كد آرياتندر : 911107653

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

تصویر  مزایده 
تعداد 3 قطعه پلاک مسکونی واقع در مجموعه مسکونی فرهنگیان