سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۱۱۱۱۲۵۰۲۰
انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : فروش املاک و مصالح مازاد مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرمانشاه : فروش دبستان قدیمی روستای خانم آباد ـ فروش دبستان قدیمی روستای دو آب قرانچی ـ فروش مصالح ساختمان حاصل از تخریب مدرسه قدیمی راهنمایی دانش واقع در مسکن بلوار شهید مطهری ـ فروش مصالح حاصل از تخرب مدرسه قدیمی راهنمایی دانش واقع در شهرک شهید باهنر ـ فروش اموال مستعمل اسقاطی و خارج از رده هنرستان شهید بهشتی واقع در میدان سپاهر پاسداران با برآورد ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۹/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۱۱/۱۳۹۱
آدرس خرید اسناد : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرمانشاه
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش املاک و مصالح مازاد مدیریت آموزش و پرورش آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )