آریاتندر
ثبت شرکت در عراق

آگهی مناقصه سنگ آهن مرکزی ایران - بافق

مناقصه خرید 11 ردیف انواع زره داخل بونکر ...

خرید 11 ردیف انواع زره داخل بونکر

شماره آگهی : 012-01-2-02-101-89

تاریخ انتشار در وب سایت : 1389/06/15

مهلت خرید اسناد : ده روز از تاريخ 14/06/1389

مهلت ارسال مدارک : 05/07/1389

مبلغ خرید اسناد : 100.000 ريال به حساب سيبا 0105181766009 نزد بانك ملي شعبه آهنشهر كد 3565

میزان سپرده : 30.000.000 ريال به حساب سيبا 0105181766009 نزد بانك ملي شعبه آهنشهر كد 3565

استان برگزاری : یزد

آدرس خرید اسناد : يزد بافق شركت سنگ آهن مركزي ايران واحد بازرگاني

آدرس ارسال مدارک : يزد ميدان امام حسين ابتداي بلوار شهيد بهشتي شركت سنگ آهن مركزي ايران دبيرخانه كميسيون معاملات

تلفن : 0351-6285630

سایت اینترنتی : http://www.icioc.com

توضیحات : دو مرحله اي نوبت اول

رسانه منتشر کننده : ایران - تهران

كد آرياتندر : 890615147368

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها