آریاتندر
ثبت شرکت در عراق

آگهی مناقصه عمران شهرداری اراک

مناقصه خرید عرشه فلزی پل مشتاقی در حدود 50 تن بطور کامل ...

خرید عرشه فلزی پل مشتاقی در حدود 50 تن بطور کامل رنگ شده

تاریخ انتشار در وب سایت : 1388/03/12

مهلت خرید اسناد :

مهلت ارسال مدارک : 20/03/1388

تاریخ بازگشائی پاکات : 21/03/1388 ساعت 10 صبح

برآورد یا اعتبار : 540,000,000 ریال

میزان سپرده : 27 میلیون ریال

آدرس ارسال مدارک : اداره امور مالی سازمان عمران شهرداری اراک

تلفن : 3121698-99

رسانه منتشر کننده : مناقصه و مزایده

كد آرياتندر : 88031212650

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها