پنجشنبه 10 فروردین 1396
Thursday 30 March 2017
تعرفه های اشتراک سامانه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های آریاتندر مرحله دوم
  • استفاده از اپلیکیشن موبایل و نرم افزار تلگرام سایت AriaTender.com جهت مشاهده و دریافت آگهی های مناقصه ، مزایده و استعلام بهاء برای تمامی کاربران با هر نوع اشتراک انتخابی رایگان می باشد .
  • در صورت تمایل به دریافت دورنگار ، مبلغ 30/000 تومان به صورت ماهیانه به تعرفه های اشتراک اضافه می گردد .

جهت تکمیل فرآیند ثبت نام ، بر روی قیمت بسته ی مورد نظر کلیک فرمایید

اشتراک سایت و ایمیل ؛
مناقصه ها
مزایده ها
استعلام بهاء
تمامی آگهی ها

شش ماهه

یکساله

اشتراک ویژه

دوساله

اشتراک سایت ؛
مناقصه ها
مزایده ها
استعلام بهاء
تمامی آگهی ها

شش ماهه

یکساله

دوساله