تعرفه های اشتراک سامانه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های آریاتندر مرحله دوم
اشتراک سایت و ایمیل ؛
مناقصه + مزایده + استعلام بهاء
مناقصه + استعلام بهاء
مزایده ها

شش ماهه

یکساله

اشتراک سایت ؛
مناقصه + مزایده + استعلام بهاء
مناقصه + استعلام بهاء
مزایده ها

شش ماهه

یکساله

  • استفاده از اپلیکیشن موبایل در تمام خدمات رایگان می باشد .
  • فعال سازی خدمـات تلـگرام برای اشتراک های شش ماهه مبلغ 80/000 تومان و یکساله 120/000 تومان اضافه مـی گردد .
  • جهت فعال سازی زیرگروه جدید برای اشتراک های شش ماهه مبلغ 40/000 تومان و یکساله 60/000 تومان محاسبه می گردد .
  • جهت ارسال دورنگار برای پیش شماره های ( 021 ) ماهیانه مبلغ 25/000 تومان و سایر پیش شماره ها مبلغ 45/000 تومان به تعرفه ها اضافه خواهد شد .
  • تعرفه های دریافت اشتراک های یک زیرشاخه ای و یا یک استانی خارج از مبالغ فوق می باشد ، لذا خواهشمند است متقاضیان محترم با مشاوران آریاتِندر تماس حاصل فرمایند .