• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های استخر و آب نما

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
واگذاری عملیات اجرایی و بهره برداری موارد ذیل به روشهای معمول مشارکتی با افراد حقیقی و حقوقی: بافت فرسوده شهر (خیابان امام خمینی) - بهره برداری از کارخانه آسفالت شهرداری - راه اندازی کارخانه قطعات بتنی- بهره برداری از کارخانه ماسه شویی شهرداری- احداث پارک جنگلی- شهربازی سرپوشیده- تلویزیون شهری- مجتمع گردشگری کلمبور- پیست اسب دوانی- پیست موتورسواری- و سایر ورزشها - مجتمع تجاری، اداری و خدماتی مجتمع مسکونی - مکانیزاسیون جمع آوری زباله (تفکیک از مبدا) و بازیافت آن - ایجاد کوی جاذبه های گردشگری ایران- ایجاد بازار هفتگی، روز و بازار بورس محصولات محلی - احداث پایانه مسافربری و تاسیسات جانبی- احداث پارک مسافر- احداث رستوران و تالار پذیرایی- استخر سرپوشیده- بازار خشکبار و میدان میوه و تره بار- راه اندازی سفره خانه سنتی و موزه در حمام تاریخی تسوج - بسته بندی میوه و خشکبار- خوابگاه دانشجویی- بهره برداری از زمین چمن مصنوعی فوتبال شهرداری- احداث مرکز جامع پزشکی و خدماتی تخصصی و عمومی- کمپینگ و اقامتگاه بین راهی- پمپ بنزین و جایگاه cng- مشارکت و احیاء مغازه های اطراف مسجد تاریخی جامع تسوج- احداث گلخانه- پرورش ماهی
عنوان :
15/07/1393
مهلت ارسال:
1393-07-07
تاریخ انتشار در سایت :
930707506
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
19/07/1393
مهلت ارسال:
1393-07-06
تاریخ انتشار در سایت :
930706711
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
23/07/1393
مهلت ارسال:
1393-07-06
تاریخ انتشار در سایت :
930706576
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-06
تاریخ انتشار در سایت :
930706190
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-19
مهلت ارسال:
1393-07-06
تاریخ انتشار در سایت :
9307064381
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-02
تاریخ انتشار در سایت :
930702613
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-30
تاریخ انتشار در سایت :
930630343
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
93062628
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-12
مهلت ارسال:
1393-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
9306255493
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- عملیات مرمت و بازسازی دیواره مسیل های سطح منطقه با برآورد 3.697.166.655 ریال و تضمین 50 میلیون ریال (نوبت دوم) ---- 2- عملیات احداث مسجد بوستان بهشت مادران و مسجد مدرسه عصر انقلاب با برآورد 11.063.559.335 ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- 3- عملیات احداث مسجد مدرسه رازی با برآورد 23.086.536.106 ریال و تضمین 250 میلیون ریال ---- 4- احداث دیوار حائل فاز دوم با برآورد 6.851.142.393 ریال و تضمین 70 میلیون ریال ---- 5- خرید ملزومات کلینیک گل و گیاه با برآورد 9.200.000.000 ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- 6- خرید درخت غیرمثمر (چنار، توت و..) با برآورد 1.851.300.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- 7- توسعه آبرسانی بارانی لچکی های سطح منطقه با برآورد 4.024.060.631 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- 8- طراحی و اجرای شبکه آبرسانی بلوار آفریقا ـ سپیدار با برآورد 2.817.251.535 ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- 9- اجرا و تکمیل توسعه شبکه آبرسانی سطح منطقه با برآورد 4.132.423.093 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- 10- ترمیم چمن در بوستان های نواحی 1 و 2 و 4 با برآورد 966.512.500 ریال و تضمین 40 میلیون ریال --- 11- خرید تجهیزات آبنمای موزیکال بوستان ملت با برآورد 3.700.548.000 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- 12- نگهداری (سقف، بدنه و روشنایی) داخل پل های عابر پیاده معمولی در سطح منطقه با برآورد 1.439.950.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- 13- تهیه، حمل، نصب و نگهداری پرچم های ایران و الوان سطح منطقه با برآورد 1.836.000.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ----- 14- عملیات حفاظت و نگهبانی بوستان بهشت مادران با برآورد 11.569.701.377 ریال ریال و تضمین 100 میلیون ریال
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری
مهلت ارسال:
1393-06-24
تاریخ انتشار در سایت :
93062428
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-23
تاریخ انتشار در سایت :
930623598
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-23
تاریخ انتشار در سایت :
93062360
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عملیات مرمت و بازسازی دیواره مسیل های سطح منطقه با برآورد 3.697.166.655 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- عملیات احداث مسجد بوستان بهشت مادران و مسجد مدرسه عصر انقلاب با برآورد 11.063.559.335 ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- عملیات احداث مسجد مدرسه رازی با برآورد 23.086.536.106 ریال و تضمین 250 میلیون ریال ---- احداث دیوار حائل فاز دوم با برآورد 6.851.142.393 ریال و تضمین 700 میلیون ریال ---- خرید ملزومات کلینیک گل و گیاه با برآورد 920 میلیون ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- خرید درخت غیرمثمر (چنار، توت و..) با برآورد 1.851.300.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- توسعه آبرسانی بارانی لچکی های سطح منطقه با برآورد 4.024.060.631 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- طراحی و اجرای شبکه آبرسانی بلوار آفریقا ـ سپیدار با برآورد 2.817.251.535 ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- اجرا و تکمیل توسعه شبکه آبرسانی سطح منطقه با برآورد 4.132.423.093 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- ترمیم چمن در بوستان های نواحی 1 و 2 و 4 با برآورد 966.512.500 ریال و تضمین 40 میلیون ریال --- خرید تجهیزات آبنمای موزیکال بوستان ملت با برآورد 3.700.548.000 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- نگهداری (سقف، بدنه و روشنایی) داخل پل های عابر پیاده معمولی در سطح منطقه با برآورد 1.439.950.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- تهیه، حمل، نصب و نگهداری پرچم های ایران و الوان سطح منطقه با برآورد 1.846.800.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ----- عملیات حفاظت و نگهبانی بوستان بهشت مادران با برآورد 11.960.000.000 ریال و تضمین 100 میلیون ریال
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری
مهلت ارسال:
1393-06-19
تاریخ انتشار در سایت :
93061983
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز
مهلت ارسال:
1393-06-19
تاریخ انتشار در سایت :
930619545
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-17
تاریخ انتشار در سایت :
930617697
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-15
تاریخ انتشار در سایت :
930615629
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت آخر
مهلت ارسال:
1393-06-15
تاریخ انتشار در سایت :
930615173
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 31720
دلار کانادا 29400
یورو 41250
پوند انگلیس 51950
فرانک سوئیس 33900
کرون سوئد 4460
کرون دانمارک 5490
درهم امارات 8660
یکصد ین ژاپن 293000
ریال سعودی 8650
دلار استرالیا 28650
یوان چین 5300
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9190000
طرح جدید 9200000
نیم سکه 4630000
ربع سکه 2630000
هر گرم طلا 938680
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com