• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
ساماندهی ورودی نراق --- بهسازی محور اتصالی مامونیه با آزاد راه --- اصلاح پیچ محور داوود آباد --- لکه گیری محور نیم ور ـ دلیجان ---- راهسازی شازند ـ خمین ---- زیرسازی محور خمین ـ شازند --- بهسازی محور نویران ساوه --- احداث پل پنج دهنه شازند ـ آستانه ---- تکمیل باند دوم باقرآباد ـ حاجی آباد ---- تکمیل واریانت میان رودان --- احداث یک باند پل تقاطع غیرهمسطح سنجان --- تعویض محور مامونیه ـ خشکرود --- آرام سازی ترافیک و آشکارسازی کامل سرعتگاههای موجود ---- تکمیل حفاظ ایمین نواحی پل و پرتگاه ها و آبروهای پرخطر حوزه استحفاظی --- خاکبرداری محور دالان ـ خارپهلو ---- زیرسازی و آسفالت محور طریز آباد ـ و سمق ـ قوشه خانی ---- بهسازی محور چمران ---- لکه گیری ، درزگیری، قیرپاشی و روکش آسفالت محورهای روستایی خمین ---- زیرسازی ، لکه گیری ، درزگیری، قیرپاشی و روکش آسفالت محورهای روستایی شازند ---- زیرسازی ، لکه گیری ، درزگیری، قیرپاشی و روکش آسفالت مرمت ابنیه فنی محورهای روستایی ---- آسفالت سطحی ، لکه گیری ، درزگیری قیرپاشی و روکش آسفالت محورهای روستایی ---- آسفالت سطحی ، لکه گیری ، درزگیری، قیرپاشی و روکش آسفالت محورهای روستایی --- زیرسازی ، لکه گیری ، درزگیری، قیرپاشی و روکش آسفالت محورهای روستایی گلدشت آشیانه ---- زیرسازی و آسفالت محور مشهد الکوبه ـ ساروق و امرآباد ـ شانق --- زیرسازی ، لکه گیری ، درزگیری، قیرپاشی و روکش آسفالت محورهای روستایی غرق آباد ---- زیرسازی ، لکه گیری ، درزگیری، قیرپاشی و روکش آسفالت محورهای روستایی احمد آباد ـ طراز ناهید ---- آسفالت سطحی ، لکه گیری، درزگیری ، قیرپاشی و روکش آسفالت محورهای روستایی --- اجرای خط کشی در سطح محورهای روستایی استان سال 93 ---- آسفالت محور مصلح آباد ـ زیرسازی و آسفالت محور قانیاروق علیا و سفلی و ارکوین ـ نورعین و بهسازی و آسفالت سطحی آنتی سوسن آباد ---- زیرسازی و آسفالت محور کوشکک ـ اصفهانک ---- زیرسازی و آسفالت محور ابره در سرآبادان
عنوان :
08/09/1393
مهلت ارسال:
1393-08-01
تاریخ انتشار در سایت :
930801131
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
930730253
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
11/08/1393
مهلت ارسال:
1393-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
93073077
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
05/08/1393 لغایت 18/08/1393
مهلت ارسال:
1393-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
930730313
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
17/08/1393
مهلت ارسال:
1393-07-29
تاریخ انتشار در سایت :
9307291444
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-29
تاریخ انتشار در سایت :
930729220
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-29
تاریخ انتشار در سایت :
930729202
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-29
تاریخ انتشار در سایت :
93072938
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
واگذاری انجام پروژه ها شامل: 1- آسفالت محور فیروزآباد - الشتر کیلومتر 300+7 الی 800+13 (قطعه 2 با برآورد 59.024 میلیون ریال و تضمین 185 میلیون ریال --- 2- خرید و اجرای خط سرد ترافیکی راه های اصلی حوزه جنوب استان با برآورد 58.853 میلیون ریال و تضمین 185 میلیون ریال --- 3- خرید و اجرای خط سرد ترافیکی راه های اصلی حوزه شمال استان با برآورد 47.191 میلیون ریال و تضمین 150 میلیون ریال --- 4- خرید و اجرای خط سرد ترافیکی راه های روستایی استان با برآورد 18.861 میلیون ریال و تضمین 64 میلیون ریال --- 5- تکمیل دیوار ملاوی پلدختر با برآورد 21.796 میلیون ریال و تضمین 72 میلیون ریال --- 6- آسفالت محور کوهدشت - خرم آباد به طول 4 کیلومتر با برآورد 23.754 میلیون ریال و تضمین 78 میلیون ریال --- 7- اجرای لایه های زیراساس و اساس محور الشتر - فیروزآباد (ق 1) با برآورد 22.112 میلیون ریال و تضمین 73 میلیون ریال --- 8- اجرای آسفالت حفاظتی (میکرو سورفیسینگ micro surfacing) با برآورد 25.211 میلیون ریال و تضمین 83 میلیون ریال
عنوان :
یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم
مهلت ارسال:
1393-07-29
تاریخ انتشار در سایت :
930729233
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-08-18
مهلت ارسال:
1393-07-29
تاریخ انتشار در سایت :
9307293995
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- حذف زوائد فیزیکی و بصری (پیرایش شهری) با برآورد 6.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 2- نگهداری تجهیزات نورپردازی در سطح منطقه با برآورد 5.765.292.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 3- خرید پرچم جهت نواحی شمال همت با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 4- خرید پرچم جهت نواحی جنوب همت با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 5- رنگ آمیزی جداول و گاردریل و المان های شهری بزرگراه یادگار امام (ره) با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 6- رنگ آمیزی جداول و گاردریل و المان های شهری بزرگراه شهید چمران و نیایش با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 7- رنگ آمیزی جداول و گاردریل و المان های شهری بزرگراه شهید همت و حکیم با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 8- خرید نیمکت و آلاچیق و مبلمان پارکی جهت بوستان اوین درکه با برآورد 17.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 9- نگهداری فضای سبز و تاسیسات سطح بوستان باغ راه فدک (ایران زمین) با برآورد 13.346.012.988 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 10- مبارزه و کنترل جمعیت جانوران مضر شهری (موش) با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
93072860
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- ایمن سازی محور تلو با تضمین 37.500.000 ریال و برآورد 10.311.625.773 ریال --- 2- ایمن سازی محور شمشک دیزین با تضمین 15 میلیون ریال و برآورد 2.823.799.000 ریال --- 3- ایمن سازی حوزه دماوند پلیس راه گیلاوند، شلمبه، دوربرگردان های سیدآباد، آرو و اوزنه با تضمین 20 میلیون ریال و برآورد 4.177.056.468 ریال --- 4- ایمن سازی محورهای پاکدشت با تضمین 22 میلیون ریال و برآورد 4.835.095.192 ریال --- 5- ایمن سازی محورهای ملارد با تضمین 17 میلیون ریال و برآورد 3.490.919.112 ریال --- 6-ایمن سازیمحور امام حسین و حوزه شهریار با تضمین 27 میلیون ریال و برآورد 6.775.738.107 ریال --- 7- تهیه و حمل و نصب گاردریل دوموج در سطح استان تهران با تضمین 20 میلیون ریال و برآورد 4.178.190.380 ریال --- 8- تعمیرات ترمیم گاردریل و پایه به روش رول فرمینگ با تضمین 30 میلیون ریال و برآورد 7.614.400.000 ریال --- 9- نصب دکل دروازه ای با تضمین 13 میلیون ریال و برآورد 2.087.827.249 ریال --- 10- تهیه و حمل ونصب نیوجرسی 80*110*300 در سطح استان با تضمین 67 میلیون ریال و برآورد 19.974.448.000 ریال --- 11- طراحی و اجرای سیستم روشنایی محور احمدآباد مستوفی با تضمین 20 میلیون ریال و برآورد 3.939.237.170 ریال --- 12- تهیه مصالح و اجرای خط کشی راه های شرق استان با تضمین 87 میلیون ریال و برآورد 26.789.339.200 ریال --- 13- تهیه مصالح و اجرای خط کشی راه های غرب استان با تضمین 82.100.000 ریال و برآورد 25.170.319.200 ریال
عنوان :
17/08/1393
مهلت ارسال:
1393-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
930728135
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
05/08/1393 لغایت 18/08/1393
مهلت ارسال:
1393-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
930728182
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-08-17
مهلت ارسال:
1393-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
9307283998
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-08-18
مهلت ارسال:
1393-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
9307283941
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
05/08/1393 لغایت 18/08/1393
مهلت ارسال:
1393-07-27
تاریخ انتشار در سایت :
930727127
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-27
تاریخ انتشار در سایت :
93072797
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-08-17
مهلت ارسال:
1393-07-27
تاریخ انتشار در سایت :
9307273968
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-08-17
مهلت ارسال:
1393-07-27
تاریخ انتشار در سایت :
9307273967
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Movafaghia dar Monaghesat
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 32270
دلار کانادا 29100
یورو 41400
پوند انگلیس 52150
فرانک سوئیس 34300
کرون سوئد 4500
کرون دانمارک 5560
درهم امارات 8840
یکصد ین ژاپن 3045000
ریال سعودی 8700
دلار استرالیا 28450
یوان چین 5430
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9380000
طرح جدید 9390000
نیم سکه 4700000
ربع سکه 2590000
هر گرم طلا 1700000
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com