• شرکت ضامن بین الملل
جستجو مناقصه
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1394-05-07
تاریخ انتشار در سایت :
940507125
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- احداث مخزن بتنی 350 مترمکعبی فاز 1 با برآورد 7.691.582.010 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 2- احداث مخزن بتنی 350 مترمکعبی فاز 2 با برآورد 7.691.582.010 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 3- عملیات اجرا و نگهداری خط کشی های معابر نواحی 3 و 4 با برآورد 7.280.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 4- عملیات تهیه و نصب پل پیاده همسطح در سطح منطقه با برآورد 1.820.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال --- 5- عملیات تعمیر و نگهداری گاردریل با برآورد 2.033.583.070 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- 6- عملیات اصلاح هندسی معابر نواحی 3 و 4 و مناسب سازی معابر سطح منطقه با برآورد 9.500.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 7- تهیه تابلوهای ترافیکی در سطح منطقه با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- 8- تهیه علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- 9- عملیات نگهداری پل هوایی عابر پیاده در سطح منطقه با براورد 2.800.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- 10- تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات سامانه اتوبوس های تندرو سطح منطقه با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 80.000.000 ریال --- 11- خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن با مبلغ 2.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- 12- خرید و نصب کفپوش گرانولی زمین بازی کودکان با مبلغ 4.000.000.000 ریال و تضمین 80.000.000 ریال --- 13- خرید نیمکت با مبلغ 3.000.000.000 ریال و تضمین 80.000.000 ریال --- 14- خرید سطل زباله پارکی با مبلغ 1.800.000.000 ریال و تضمین 70.000.000 ریال
عنوان :
10 روز از تاریخ انتشار این آگهی
مهلت ارسال:
1394-05-05
تاریخ انتشار در سایت :
94050589
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1394-05-21
مهلت ارسال:
1394-05-05
تاریخ انتشار در سایت :
9405054181
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1394-04-31
تاریخ انتشار در سایت :
94043145
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1394-05-14
مهلت ارسال:
1394-04-31
تاریخ انتشار در سایت :
9404313700
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1394-05-14
مهلت ارسال:
1394-04-31
تاریخ انتشار در سایت :
9404313699
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1394-05-15
مهلت ارسال:
1394-04-31
تاریخ انتشار در سایت :
9404313711
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
15/05/1394
مهلت ارسال:
1394-04-31
تاریخ انتشار در سایت :
940431614
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
15/05/1394
مهلت ارسال:
1394-04-29
تاریخ انتشار در سایت :
940429216
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- خرید میز پینگ پنگ و فوتبال دستی با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- 2- خرید تابلوهای ترافیکی در سطح منطقه با برآورد 2.700.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 3- خرید دو دستگاه تلویزیون شهری با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- 4- خرید و نصب گاردریل در سطح منطقه فاز 1 با برآورد 4.499.898.839 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- 5- خرید و نصب گاردریل در سطح منطقه فاز 2 با برآورد 4.499.438.620 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- 6- خرید و نصب تابلو شناسایی مسیر در سطح منطقه با برآورد 3.499.727.783 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 7- انجام و امحا، خط کشی در سطح ناحیه 6 با برآورد 3.499.423.959 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- 8- خرید و نصب نرده در سطح منطقه با برآورد 3.499.998.947 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 9- نگهداری بوستان آموزش ترافیک منطقه با برآورد 2.165.282.760 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- 10- کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان با برآورد 1.590.669.740 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 11- احداث زیرگذر و روزیرگذر پل عابر پیاده با برآورد 2.664.860.276 ریال و تضمین 100.000.000 ریال
عنوان :
10 روز از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1394-04-29
تاریخ انتشار در سایت :
94042994
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات شستشو، پاکسازی، برچسب کنی و رنگ پوششی سطح ناحیه یک با برآورد 1.399.998.000 ریال و تضمین چهل میلیون ریال --- 2- عملیات شستشو، پاکسازی، برچسب کنی و رنگ پوششی سطح ناحیه دو با برآورد 1.399.998.000 ریال و سپرده چهل میلیون ریال --- 3- عملیات شستشو، پاکسازی، برچسب کنی و رنگ پوششی سطح ناحیه سه با برآورد 1.399.998.000 ریال و تضمین چهل میلیون ریال --- 4- عملیات سیمانکاری در سطح منطقه با برآورد 36.999.996.240 ریال و سپرده یکصد میلیون ریال --- 5- عملیات رنگ آمیزی در سطح منطقه با برآورد 5.999.660.000 ریال و سپرده 120 میلیون ریال --- 6- عملیات آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح منطقه با برآورد 4.499.900.000 ریال و سپرده 115 میلیون ریال --- 7- تهیه و نصب و نگهداری نورپردازی دائم سطح منطقه با برآورد 3.500.000.000 ریال و سپرده نود میلیون ریال --- 8- عملیات مرمت بافت های فرسوده (باتیس) در سطح منطقه با برآورد 3.999.840.000 ریال و سپرده یکصد میلیون ریال --- 9- عملیات اکیپ فورت های زیباسازی و حذف زوائد فیزیکی در سطح منطقه با برآورد 2.499.975.000 ریال و سپرده شصت میلیون ریال --- 10- عملیات نصب جمع آوری، داربست، اسپیس و چادر در سطح منطقه با برآورد 3.999.800.000 ریال و سپرده یکصد میلیون ریال --- 11- خرید تجهیزات، المان و مبلمان شهری در سطح منطقه با برآورد 5.500.000.000 ریال و سپرده یکصد و ده میلیون ریال --- 12- خرید و نصب مجموعه بازی کودکان پلی اتیلنی و کفپوش گرانولی و بتن ریزی با برآورد هفت میلیارد ریال و سپرده صد و چهل میلیون ریال --- 13- خرید مصالح کارگاهی سامانه 137 با برآورد شش میلیارد ریال و سپرده 120 میلیون ریال --- 14- عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه دو جنوبی با برآورد 17.086.077.291 ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 15- عملیات توسعه و بازپیرایی فضای سبز با برآورد 8.859.011.457 ریال و سپرده 175 میلیون ریال --- 16- عملیات حفاری، افزایش ارتفاع آزمایش، پمپاژ و تجهیز چاه با برآورد 5.025.966.306 ریال و سپرده یکصد میلیون ریال --- 17- تهیه و اجرای شبکه آبرسانی در سطح بوستان های منطقه با برآورد 4.628.280.325 ریال و سپرده 120 میلیون ریال --- 18- خرید مخازن ویژه جمع آوری پسماند خشک جهت آموزش طرح تفکیک پسماند از مبدا اداره بازیافت با برآورد 2.500.000.000 ریال و سپرده شصت میلیون ریال --- 19- خرید تجهیزات ساختمان انرژی با برآورد 2.470.000.000 ریال و سپرده 60 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1394-04-25
تاریخ انتشار در سایت :
940425569
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات شستشو پاکسازی برچسب کنی و رنگ پوششی سطح ناحیه یک با برآورد 1.399.998.000 ریال و سپرده 400 میلیون ریال --- 2- عملیات شستشو پاکسازی برچسب کنی و رنگ پوششی سطح ناحیه دو با برآورد 1.399.998.000 ریال و سپرده 400 میلیون ریال--- 3- عملیات شستشو پاکسازی برچسب کنی و رنگ پوششی سطح ناحیه سه با برآورد 1.399.998.000 ریال و سپرده 400 میلیون ریال-- 4- عملیات سیمانکاری در سطح منطقه با برآورد 3.999.996.240 ریال و سپرده 100 میلیون ریال ---- 5- عملیات رنگ آمیزی در سطح منطقه با برآورد 5.999.660.000 ریال وسپرده 120 میلیون ریال -- 6- عملیات آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح منطقه با برآورد 4.499.900.000 ریال و سپرده 115 میلیون ریال --- 7- تهیه و نصب و نگهداری نورپردازی دائم سطح منطقه با برآورد 350 میلیون ریال و سپرده 90 میلیون ریال --- 8- عملیات مرمت بافت های فرسوده باتیس در سطح منطقه با برآورد 3.999.840.000 ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 9- عملیات اکیپ فوریت های زیباسازی و حذف زوائد فیزیکی در سطح منطقه با برآورد 2.499.975.000 ریال و سپرده 60 میلیون ریال --- 10- عملیات نصب جمع آوری دابست ، اسپیس و چادر در سطح منطقه با برآورد 3.999.800.000 ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 11- خرید تجهیزات المان و مبلمان شهری در سطح منطقه با برآورد 5500 میلیون ریال و سپرده 110 میلیون ریال --- 12- خرید و نصب مجموعه بازی کودکان پلی اتیلنی و کفپوش گرانولی و بتن ریزی با برآورد 7 میلیارد ریال و سپرده 140 میلیون ریال --- 13- خرید مصالح کارگاه های سامانه 137 با برآورد 6 میلیارد ریال و سپرده 120 میلیون ریال --- 14- عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه دو جنوبی با برآورد 17.086.077.291 ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 15- عملیات توسعه و بازپیرایی فضای سبز با برآورد 8.859.011.457 ریال و سپرده 175 میلیون ریال --- 16- عملیات حفاری افزایش ارتفاع آزمایش، پمپاژ و تجهیز چاه با برآورد 5.025.966.306 ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 17- تهیه واجرای شبکه آبرسانی در سطح بوستان های منطقه با برآورد 4.628.280.25 ریال و سپرده 120 میلیون ریال --- 18- خرید مخازن ویژه جمع آوری پسماند خشک جهت آموزش طرح تفکیک پسماند ازمبدا اداره بازیافت با برآورد 2500 میلیون ریال و سپرده 60 میلیون ریال --- 19- خرید تجهیزات ساختمان انرژی با برآورد 2470 میلیون ریال و سپرده 60 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1394-04-24
تاریخ انتشار در سایت :
9404242
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 با برآورد 7.531.933.463 ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 2- نگهداری اراضی جنگلکاری خجیر 2- سعیدآباد با برآورد 5.504.983.172 ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 3- خرید حمل و نصب وسایل بدنسازی با برآورد 4500 میلیون ریال و سپرده 120 میلیون ریال --- 4- خرید پرچم از جنس ساتن با برآورد 2900 میلیون ریال و سپرده 80 میلیون ریال --- 5- خرید انواع مخازن پلاستیکی بازیافت با برآورد 900 میلیون ریال و سپرده 40 میلیون ریال --- 6- خرید کیسه زیست تخریب پذیر رولی و فلهای جهت تفکیک پسماند با برآورد 2.047.500.000 ریال و سپرده 70 میلیون ریال --- 7- خرید اقلام تشویقی، تحصیلی و آموزشی مورد نیاز اداره بازیافت با برآورد 917.640.000 ریال و سپرده 40 میلیون ریال --- 8- تهیه نصب و نگهداری حفاظ و ضربه گیرهای معابر شهری با برآورد 5.999.475.839 ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 9- تهیه نصب و نگهداری تجهیزات و اقلام ترافیکی در محدوده نواحی 1و 4 با برآورد 1.699.881.052 ریال و سپرده 70 میلیون ریال --- 10- اصلاح هندسی معابر در محدوده منطقه 13 با برآورد2.999.734.164 ریال و سپرده 90 میلیون ریال --- 11- رنگ آمیزی المانهای شهری در محدوده منطقه 13 با برآورد 7988 میلیون ریال و سپرده 200 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1394-04-24
تاریخ انتشار در سایت :
9404243
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- اجرای عملیات و نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس در سطح نواحی 1-9-8-7 با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 2- اجرای عملیات و نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس در سطح نواحی 2-3-4-5-6 با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 3- نصب، تعمیر و نگهداری تابلوهای شناسایی و تعیین مسیر و اسامی معابر و اماکن با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 4- خط کشی معابر با برآورد 10.000.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- 5- تهیه و نصب گاردریل و کلیه متعلقات در سطح بزرگراه های شهید همت، شهید حکیم، نیایش، شیخ فضل الله نوری با برآورد 7.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال --- 6- تهیه و نصب گاردریل و کلیه متعلقات در سطح بزرگراه های شهید چمران و یادگار امام (ره) با برآورد 9.000.000.000 ریال و تضیمن 300.000.000 ریال --- 7- اصلاح هندسی با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 8- تامین جدول و سنگ دال های بتنی با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 9- مناسب سازی معابر ویژه معلولین و جانبازان با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال
عنوان :
10 روز از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1394-04-22
تاریخ انتشار در سایت :
94042299
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
armanet
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 33050
دلار کانادا 25650
یورو 36600
پوند انگلیس 51450
فرانک سوئیس 34450
کرون سوئد 3850
کرون دانمارک 4880
درهم امارات 8960
یکصد ین ژاپن 26750
ریال سعودی 8730
دلار استرالیا 24250
یوان چین 5320
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 8,770,000
طرح جدید 8,780,000
نیم سکه 4,750,000
ربع سکه 2,670,000
هر گرم طلا 894,668
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با آریاتندر
PRI : +98( 21 ) 42057
Tel  : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com