• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-27
تاریخ انتشار در سایت :
93062773
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- عملیات روکش آسفالت و لکه گیری محور نبر ـ سراب بطول 5 کیلومتر با برآورد 13.300.915.880 ریال و تضمین 46.500.000 ریال ---- 2ـ عملیات روکش آسفالت و لکه گیری سه راهی سرعین ـ سرعین بطول 3 کیلومتر با برآورد 12.626.858.774 ریال و تضمین 44.500.000 ریال ---- 3- لکه گیری درزگیری محور چهار خطه اردبیل ـ خلخال با برآورد 26.343.396.360 ریال و تضمین 85.600.000 ریال ---- 4ـ آسفالت محور کنارگذر آببیبیگلو با برآورد 8.709.487.800 ریال و تضمین 33 میلیون ریال ---- 5- لگه گیری و ماسه آسفالت محور اردبیل ـ مغان و محور مشکین شهر ـ اهر و گردنه لنگان با برآورد 15.018.290.622 ریال و تضمین 52 میلیون ریال ---- 6- اجرای یک لایه آسفالت بیندر راه روستایی شبلو ـ کوهساره با برآورد 5.669.904.583 ریال و تضمین 23.600.000 ریال ---- 7ـ آسفالت راه روستایی قشلاق قنبرلو ـ قنبرلوی رستم ـ ایما تقویی با برآورد 6.117.746.458 ریال و تضمین 25 میلیون ریال ---- 8- آسفالت راه روستایی سرودلو ـ اسماعیل کندی با برآورد 9.072.943.160 ریال و تضمین 34 میلیون ریال ---- 9- آسفالت راه روستایی صوفنو با برآورد 4.894.307.0136 ریال و تضمین 21.100.000 ریال ---- 10- آسفالت راه روستایی وجین با برآورد 3.854.119.973 ریال و تضمین 15.200.000 ریال ---- 11- آسفالت راه روستایی زیوه ـ جرتقلو با برآورد 10.454.408.233 ریال و تضمین 38 میلیون ریال ---- 12- آسفالت راه روستایی زیوه ـ ایلخی با برآورد 8.512.874.197 ریال و تضمین 32.500.000 ریال ---- 13- آسفالت راه روستایی علی آبات سکرآباد با برآورد 6.233.076.343 ریال و تضمین 25.200.000 ریال ---- 14- آسفالت راه روستایی پرندق ـ جعفرآباد و سه راهی سفیدآب سفیداب (تجدید) با برآورد 10.999.318.112 ریال و تضمین 39.500.000 ریال --- 15- بهسازی راه روستایی سوسهاب ـ میرجین با برآورد 4.028.440.803 ریال و تضمین 18.800.000 ریال --- 16- بهسازی راه روستایی انزاب و تپراقلو با برآورد 4.342.360.346 ریال و تضمین 19.700.000 ریال ---- 17- بهسازی راه روستایی اسلام آباد ـ شهرک با برآورد 1.886.459.445 ریال و تضمین 12.200.000 ریال ---- 18- بهسازی و آسفالت راه روستایی لعل گنج با برآورد 5.278.232.213 ریال و تضمین 22.400.000 ریال ---- 19- بهسازی و تکمیل راه روستایی شکرلو ـ بابی با برآورد 1.636.998.223 ریال و تضمین 11.150.000 ریال ---- 20- اجرای یک لایه آسفالت بیندر راه روستایی مهدی پستی و عنبران با برآورد 4.808.584.492 ریال و تضمین 21.100.000 ریال ---- 21- عملیات ریگلاژ و تراکم بستر راههای روستایی با برآورد 1.702.186.387 ریال و تضمین 11.750.000 ریال ---- 22- اجرای یک لایه زیراساس و ادامه عملیات خاکی راه روستایی سردابه ـ قطور سویی با برآورد 6.375.775.861 ریال و تضمین 25.700.000 ریال ----- 23- طراحی و اجرای سیستم روشنایی گردنه حیران با برآورد 5.130.040.481 ریال و تضمین 22.100.000 ریال ---- 24- خرید خط با رنگ گرم ترافیکی با برآورد 4.214.574.000 ریال با تضمین 19.200.000 ریال --- 25- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی کلروکائوچو با برآورد 16.923.920.000 ریال و تضمین 57.500.000 ریال
عنوان :
10/07/1393
مهلت ارسال:
1393-06-27
تاریخ انتشار در سایت :
93062724
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- اجرای تخریب سنگ با چکش هیدرولیکی --- 2- اجرای جدولگذاری و کانال با جدول پیش ساخته --- 3- اجرای مخزن 200 مترمکعب باغ وکیل آباد--- 4- عملیات بهسازی پیاده روهای حدفاصل بلوار حر تا مهریز --- 5- عملیات بهسازی پیاده روهای حدفاصل بلوار حر تا مهریز--- 6- خرید و اجرای تجهیزات طرح ایمن سازی مدارس و مساجد --- 7- نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه یک شهرداری پارک آبشار لویزان --- 8- پیاده رو سازی خیابان طبرسی حدفاصل چهارراه گاز تا میدان فجر --- 9- اجرای شبکه آبیاری مکانیکی بلوار حر جنوبی --- 10- احداث مخزن 500 مترمکعبی --- 11- احداث پارک پروین اعتصامی --- 12- تعویض جداول و جوی فرسوده خیابان بهار نامجو و خیابان امام خمینی منطقه 8--- 13- خرید سوئیچ کابل و متعلقات فیبر نوری خرید و نصب کابینت نگهداری تجهیزات مورد نیاز شهرداری مشهد --- 14- نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه 3 شهداری منطقه 9--- 15- اجرای طرح بهسازی بلوار صیاد شیرازی حدفاصل بلوار وکیل آباد تا چهارراه پیروزی --- 16- تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل و گاردان--- 17- احداث بوستان خطی ابتدای بولوار میامی--- 18- پروژه خرید لوازم و اجرای شبکه فشار متوسط و نصب و پست کمپکت جهت تامین برق ایستگاه پمپاژ آب واقع در لادن --- 19- اجرای خط کشی عرضی به صورت پراکنده در سطح معابر منطقه 12--- 20- اجرای خط کشی محوری در سطح منطقه 12--- 21- خدمات تنظیف و رفت و روب آرامستان بهشت رضا (ع)
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
930626636
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- بازپیرایی روشنایی پارک مطهر فاز دو واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 با برآورد 1.455.590.303. ریال و تضمین 10.870.000 ریال --- 2- پیاده روسازی خیابان طبرسی حدفاصل چهارراه گاز تا میدان فجر با برآورد 4.878.937.051 ریال و تضمین 21.140.000 ریال --- 3- احداث بوستان خطی ابتدای بولوار میامی با برآورد 7.977.713.620 ریال و تضمین 31.000.000 ریال --- 4- اجرای شبکه آبیاری مکانیکی بلوار حر جنوبی با برآورد 1.926.981.098 ریال و تضمین 12.281.000 ریال --- 5- احداث مخزن 500 مترمکعبی با برآورد 2.923.833.093 ریال و تضمین 15.280.000 ریال --- 6- احداث پارک پروین اعتصامی با برآورد 7.825.834.258 ریال و تضمین 29.980.000 ریال --- 7- احداث فضای سبز میدان کارآفرین با برآورد 1.238.784.313 ریال و تضمین 10.220.000 ریال --- 8- احداث مخزن بتنی 200 مترمکعبی و اتاق تاسیسات در بزرگراه شهید کلانتری حدفاصل میدان جهاد و جمهوری اسلامی منطقه 8 با برآورد 971.057.438 ریال و تضمین 9.350.000 ریال --- 9- تعویض جداول و جوی فرسوده خیابان بهار - نامجو و خیابان امام خمینی منطقه 8 با برآورد 3.982.699.136 ریال و تضمین 18.500.000 ریال --- 10- نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه 3 شهرداری منطقه 9 با برآورد 22.155.507.166 ریال و تضمین 72.967.000 ریال --- 11- اجرای طرح بهسازی بلوار صیاد شیرازی (حدفاصل بلوار وکیل آباد تا چهارراه پیروزی) با برآورد 9.188.175.475 ریال و تضمین 32.158.614 ریال --- 12- اصلاح هندسی تقاطع همسطح سیدرضی و آموزگار با برآورد 2.528.442.301 ریال و تضمین 14.090.000 ریال --- 13- خط کشی دو جزئی عابر پیاده در سطح منطقه یازده با برآورد 1.115.400.000 ریال و تضمین 9.850.000 ریال --- 14- طرح پیاده روسازی بلوار امامت فاز 3 با برآورد 1.667.069.963 ریال و تضمین 11.510.000 ریال --- 15- بازپیرایی سرویسهای بهداشتی بوستان ملت با برآورد 1.525.546.660 ریال و تضمین 11.080.000 ریال --- 16-اصلاح هندسی تقاطع همسطح دانشجو و آموزگار و سایر تقاطع ها در سطح منطقه یازده با برآورد 2.052.946.158 ریال و تضمین 12.660.000 ریال --- 17- خرید و اجرای تجهیزات طرح ایمن سازی مساجد و مدارس در سطح منطقه یازده با برآورد 1.1313.675.000 ریال و تضمین 10.450.000 ریال --- 18- تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی در سطح منطقه یازده با برآورد 1.356.800.000 ریال و تضمین 10.580.000 ریال --- 19- احداث و توسعه پارک شهرک ارمغان با برآورد 5.201.280.206 ریال و تضمین 22.110.0000 ریال --- 20- اجرای خط کشی عرضی به صورت پراکنده در سطح معابر منطقه 12 با برآورد 1.009.515.000 ریال و تضمین 10.000.000 ریال --- 21- اجرای خط کشی عرضی به صورت پراکنده در سطح معابر منطقه 12 با برآورد 900.004.950 ریال و تضمین 9.000.000 ریال --- 22- خرید رنگ به مناسبت استقبال از ماه مهر با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 12.500.000 ریال --- 23- پروژه خرید لوازم و اجرای شبکه فشار متوسط و نصب mof و پست کمپکت جهت تامین برق ایستگاه پمپاژ اب واقع در لادن 34 با برآورد 946.805.742 ریال و تضمین 9.240.000 ریال --- 24- حرید سوئیچ، کابل و متعلقات فیبر نوری، خرید و نصب کابینت نگهداری تجهیزات موردنیاز شهرداری مشهد با برآورد 1.200.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال --- 25- آموزش پیمانکاران نگهداری فضای سبز با برآورد 1.141.000.000 ریال و تضمین 57.050.000 ریال --- 26- سرمایه گذاری برای خصوصی سازی مدیریت عملیات تعداد 6 ایستگاه آتش نشانی به بخش خصوصی مناقصه دو مرحله ای با برآورد 200.000.000.000 ریال و تضمین 650.000.000 ریال --- 27- تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل و گاردان با برآورد 1.435.839.500 ریال و تضمین 70.000.000 ریال --- 28- آنالیز روغن اتوبوسها با برآورد 3.270.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- 29- خدمات تنظیف و رفت و روب ارامستان بهشت رضا (ع) با برآورد 13.731.963.204 ریال و تضمین 48.000.000 ریال --- 30- پروژه بازپیرایی بلوکها در آرامستان بهشت رضا (ع) با برآورد 5.677.395.426 ریال و تضمین 23.500.000 ریال --- 31- احداث مجتمع نمایشگاهی سنگ تراشان با برآورد 12.215.517.483 ریال و تضمین 43.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
930626207
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- اجرای عملیات اصلاح هندسی در پایانه افشار با مبلغ 3 میلیارد ریال و سپرده 45 میلیون ریال --- 2- اجرای عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر در سطح نواحی 3-4-5 با برآورد 5 میلیارد ریال و سپرده 75 میلیون ریال --- 3- اجرای عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر در سطح نواحی 7-8 با برآورد 5 میلیارد ریال و سپرده 75 میلیون ریال --- 4- اجرای عملیات تهیه و نصب گاردریل و کلیه متعلقات در سطح نواحی 2-3-4-7-8 با برآورد 2 میلیارد ریال و سپرده 30 میلیون ریال --- 5- اجرای عملیات تهیه و نصب دکل ها و تابلوهای هدایت مسیر در سطح منطقه یک با برآورد 5 میلیارد ریال و سپرده 75 میلیون ریال --- 6- اجرای عملیات تهیه ساخت و نصب سرپناه در پایانه تاکسی پارک وی و پایانه مینی سیتی با برآورد 10 میلیارد ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 7- اجرای عملیات تهیه ساخت و نصب سرپناه در پایانه اتوبوس دستواره و پایانه بی آر تی افشا با برآورد 9500 میلیون ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 8- اجرای عملیات تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی در بزرگراه بابایی حدفاصل خیابان هنگام استخر با برآورد 5 میلیارد ریال و سپرده 75 میلیون ریال --- 9- تهیه و نصب تعمیر و نگهداری و جمع آوری گاردریل و کلیه متعلقات در سطح بزرگراه های منطقه یک با برآورد 3 میلیارد ریال و سپرده 45 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
93062648
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- عملیات روکش آسفالت و لکه گیری محور نبر ـ سراب بطول 5 کیلومتر با برآورد 13.300.915.880 ریال و تضمین 46.500.000 ریال ---- 2ـ عملیات روکش آسفالت و لکه گیری سه راهی سرعین ـ سرعین بطول 3 کیلومتر با برآورد 12.626.858.774 ریال و تضمین 44.500.000 ریال ---- 3- لکه گیری درزگیری محور چهار خطه اردبیل ـ خلخال با برآورد 26.343.396.360 ریال و تضمین 85.600.000 ریال ---- 4ـ آسفالت محور کنارگذر آببیبیگلو با برآورد 8.709.487.800 ریال و تضمین 33 میلیون ریال ---- 5- لگه گیری و ماسه آسفالت محور اردبیل ـ مغان و محور مشکین شهر ـ اهر و گردنه لنگان با برآورد 15.018.290.622 ریال و تضمین 52 میلیون ریال ---- 6- اجرای یک لایه آسفالت بیندر راه روستایی شبلو ـ کوهساره با برآورد 5.669.904.583 ریال و تضمین 23.600.000 ریال ---- 7ـ آسفالت راه روستایی قشلاق قنبرلو ـ قنبرلوی رستم ـ ایما تقویی با برآورد 6.117.746.458 ریال و تضمین 25 میلیون ریال ---- 8- آسفالت راه روستایی سرودلو ـ اسماعیل کندی با برآورد 9.072.943.160 ریال و تضمین 34 میلیون ریال ---- 9- آسفالت راه روستایی صوفنو با برآورد 4.894.307.0136 ریال و تضمین 21.100.000 ریال ---- 10- آسفالت راه روستایی وجین با برآورد 3.854.119.973 ریال و تضمین 15.200.000 ریال ---- 11- آسفالت راه روستایی زیوه ـ جرتقلو با برآورد 10.454.408.233 ریال و تضمین 38 میلیون ریال ---- 12- آسفالت راه روستایی زیوه ـ ایلخی با برآورد 8.512.874.197 ریال و تضمین 32.500.000 ریال ---- 13- آسفالت راه روستایی علی آبات سکرآباد با برآورد 6.233.076.343 ریال و تضمین 25.200.000 ریال ---- 14- آسفالت راه روستایی پرندق ـ جعفرآباد و سه راهی سفیدآب سفیداب (تجدید) با برآورد 10.999.318.112 ریال و تضمین 39.500.000 ریال --- 15- بهسازی راه روستایی سوسهاب ـ میرجین با برآورد 4.028.440.803 ریال و تضمین 18.800.000 ریال --- 16- بهسازی راه روستایی انزاب و تپراقلو با برآورد 4.342.360.346 ریال و تضمین 19.700.000 ریال ---- 17- بهسازی راه روستایی اسلام آباد ـ شهرک با برآورد 1.886.459.445 ریال و تضمین 12.200.000 ریال ---- 18- بهسازی و آسفالت راه روستایی لعل گنج با برآورد 5.278.232.213 ریال و تضمین 22.400.000 ریال ---- 19- بهسازی و تکمیل راه روستایی شکرلو ـ بابی با برآورد 1.636.998.223 ریال و تضمین 11.150.000 ریال ---- 20- اجرای یک لایه آسفالت بیندر راه روستایی مهدی پستی و عنبران با برآورد 4.808.584.492 ریال و تضمین 21.100.000 ریال ---- 21- عملیات ریگلاژ و تراکم بستر راههای روستایی با برآورد 1.702.186.387 ریال و تضمین 11.750.000 ریال ---- 22- اجرای یک لایه زیراساس و ادامه عملیات خاکی راه روستایی سردابه ـ قطور سویی با برآورد 6.375.775.861 ریال و تضمین 25.700.000 ریال ----- 23- طراحی و اجرای سیستم روشنایی گردنه حیران با برآورد 5.130.040.481 ریال و تضمین 22.100.000 ریال ---- 24- خرید خط با رنگ گرم ترافیکی با برآورد 4.214.574.000 ریال با تضمین 19.200.000 ریال --- 25- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی کلروکائوچو با برآورد 16.923.920.000 ریال و تضمین 57.500.000 ریال
عنوان :
10/07/1393
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
9306264
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
930625508
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-15
مهلت ارسال:
1393-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
9306253335
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-15
مهلت ارسال:
1393-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
9306253334
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-15
مهلت ارسال:
1393-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
9306253333
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-08
مهلت ارسال:
1393-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
9306253370
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-08
مهلت ارسال:
1393-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
9306253365
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10/07/1393
مهلت ارسال:
1393-06-24
تاریخ انتشار در سایت :
930624255
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- بازپیرایی روشنایی پارک مطهر فاز دو واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 --- 2- پروژه بازپیرایی بلکوها در آرامستان بهشت رضا (ع) --- 3- احداث مجتمع نمایشگاهی سنگ تراشان --- 4- سرمایه گذاری برای خصوصی سازی مدیریت... تعداد ایستگاه آتش نشانی به بخش خصوصی --- 5- پیاده روسازی خیابان طوس حدفاصل چهارراه گل تا میان فخر --- 6- اجرای شبکه آبیاری مکانیکی بلوار حر جنوبی --- 7- احداث مخزن 500 مترمکعبی -- 8- احداث پارک پروین اعتصامی --- 9- تعویض جداول و جوی فرسوده خیابان بهار - نیکو و خیابان امام خمینی منطقه --- 10- خرید سوئیچ، کابل و متعلقات فیبر نوری و خرید و نصب کابینت نگهداری تجهیزات موردنیاز شهرداری مشهد --- 11- آموزش پیمانکاران نگهداری فضای سبز --- 12- نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه 2 شهرداری منطقه 2 --- 13- اجرای طرح بهسازی بلوار صیاد شیرازی حدفاصل بلوار وکیل آباد تا چهارراه پیروزی --- 14- تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل و گرادان --- 15- آنالیز روغن اتوبوسها --- 16- احداث بوستان خطی ابتدای بولوار خیامی --- 17- پروژه خرید لوازم و اجرای شبکه فشار متوسط و نصب ... و پست کمپکت جهت تامین برق ایستگاه پمپاژ آب واقع در لاین 44 --- 18- خدمات تنظیف و رفت و روب آرامستان بهشت رضا --- 19- اجرای خط کشی عرضی به صورت پراکنده در سطح معابر منطقه 12 --- 20- اجرای خطی کشی محوری در سطح معابر منطقه 12 --- 21- احداث مخزن بتنی 200 مترمکعبی داخل تاسیسات در بزرگراه شهید کلانتری حدفاصل میدان جهاد و جمهوری اسلامی منطقه 8
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-24
تاریخ انتشار در سایت :
930624557
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- احداث فضای سبز میدان کارآفرین --- 2- اجرای شبکه آبیاری مکانیکی بلوار حر جنوبی --- 3- پیاده رو سازی خیابان طبرسی حدفاصل چهارراه گاز تا میدان فجر --- 4- خدمات تنظیف و رفت و روب آرامستان بهشت رضا (ع)--- 5- اجرای خط کشی عرضی به صورت پراکنده در سطح معابر منطقه 12--- 6- اجرای خط کشی محوری از سطح معابر منطقه --- 7- خرید رنگ به مناسبت استقبال از ماه مهر--- 8- اصلاح هندسی تقاطع همسطح سیدرضی و امور کالا--- 9- خط کشی دوجزئی عابر پیاده در سطح منطقه یازده --- 10- طرح پیاده رو سازی بلوار امامت فاز 3--- 11- بازپیرایی سرویسهای بهداشتی بوستان ملت --- 12- اصلاح هندسی تقاطع همسطح دانشجو و آموزگار و سایر تقاطع ها در سطح منطقه یازده --- 13- خرید و اجرای تجهیزات طرح ایمن سازی مساجد و مدارس در سطح منطقه یازده --- 14- تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی در سطح منطقه یازده --- 15- احداث و توسعه پارک شهرک ارمغان --- 16- احداث مخزن بتنی 2000 مترمکعبی و تاسیسات در بزرگراه شهید کلانتری حدفاصل میدان جهاد و جمهوری اسلامی منطقه 8--- 17- انجام خدمات حجمی مربوط به امور ستادی و املاکی سازمان زمین و مسکن --- 18- احداث و توسعه بزرگراه شهید میرزایی سرویس متری حدفاصل میدان فجر تا امام حسین (ع)--- 19- احداث و توسعه و مرمت جزی جوی و جدول و کانیو و اصلاح و بازسازی معابر خاکی و آسفالت مشارکتی در سطح ناحیه سه --- 20- واگذاری امور تاسیسات فنی و اداری خدمات و پذیرایی سازمان بصورت حجمی --- 21- خرید پیراهن پرسنل
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-23
تاریخ انتشار در سایت :
930623508
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-23
تاریخ انتشار در سایت :
930623575
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- آموزش پیمانکاران نگهداری فضای سبز --- 2- تعویض جداول و جوی فرسوده خیابان بهار - نامجو و خیابان امام خمینی (منطقه 8) --- 3- سرمایه گذاری برای خصوصی سازی مدیریت عملیات تعداد 6 ایستگاه آتش نشانی به بخش خصوصی --- 4- احداث مخزن 500 مترمکعبی --- 5- احداث پارک پروین اعتصامی --- 6- خرید سوئیچ، کابل و متعلقات فیبر نوری ، خرید و نصب کابینت نگهداری تجهیزات مورد نیاز شهرداری مشهد --- 7- نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه 3 شهرداری منطقه 9 --- 8- اجرای طرح بهسازی بلوار صیاد شیرازی (حدفاضل بلوار وکیل آباد تا چهارراه پیروزی) --- 9- تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل و گاردان --- 10- انالیز روغن اتوبوسها --- 11- احداث بوستان خطی ابتدای بولوار میامی --- 12- پروژه خرید لوازم و اجرای شبکه فشار متوسط و نصب NBS و پست کمپکت جهت تامین برق ایستگاه پمپاژ آب واقع در لادن 22 --- 13- خدمات تنظیف و رفت و روب آرامستان بهشت رضا (ع) --- 14- اجرای خط کشی عرضی به صورت پراکنده در سطح معابر منطقه 12 --- 15- اجرای خط کشی محوری در سطح معابر منطقه 12
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-22
تاریخ انتشار در سایت :
930622533
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 32170
دلار کانادا 29650
یورو 41700
پوند انگلیس 52050
فرانک سوئیس 34400
کرون سوئد 4510
کرون دانمارک 5570
درهم امارات 8740
یکصد ین ژاپن 300000
ریال سعودی 8600
دلار استرالیا 29150
یوان چین 5250
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9380000
طرح جدید 9390000
نیم سکه 4720000
ربع سکه 2650000
هر گرم طلا 959430
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com