• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
930203704
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عملیات تهیه و نصب علائم و تجهیزات مبلمان ترافیکی ناحیه 1 با برآورد 5 میلیارد ریال و تضمین 100 میلیون ریال ----- عملیات تهیه و نصب علائم و تجهیزات مبلمان ترافیکی ناحیه 2 با تضمین 100 میلیون ریال و برآورد 5 میلیارد ریال ---- عملیات تهیه و نصب علائم و تجهیزات مبلمان ترافیکی ناحیه 3 با تضمین 100 میلیون ریال و برآورد 5 میلیارد ریال ---- عملیات تهیه و نصب مبلمان ترافیکی بزرگراههای سطح منطقه با تضمین 100 میلیون ریال و برآورد 5 میلیارد ریال ---- عملیات تهیه و نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس با تضمین 80 میلیون ریال و تضمین 3 میلیارد ریال ---- عملیات تهیه و اجرای خط کشی در سطح منطقه با تضمین 150 میلیون ریال و برآورد 15 میلیارد ریال ---- عملیات تهیه و ساخت، نگهداری و نصب نرده فلزی سطح منطقه با برآورد 3 میلیراد ریال و تضمنی 80 میلیون ریال ----- عملیات طراحی و اصلاح هندسی در سطح منطقه با تضمنی 80 میلیون ریال و برآورد 3 میلیارد ریال --- عملیات مناسب سازی و بهسازی معابر جهت معلولین و جانبازان ناحیه 1 با تضمین 80 میلیون ریال و برآورد 3 میلیارد ریال ---- عملیات مناسب سازی و بهسازی معابر جهت معلولین و جانبازان ناحیه 2 با تضمین 80 میلیون ریال و برآورد 3 میلیارد ریال ---- عملیات مناسب سازی و بهسازی معابر جهت معلولین و جانبازان ناحیه 3 با تضمین 80 میلیون ریال و برآورد 3 میلیارد ریال
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1393-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
930203276
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-21
مهلت ارسال:
1393-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
9302034544
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-21
مهلت ارسال:
1393-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
9302034543
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-21
مهلت ارسال:
1393-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
9302034539
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
13/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-02
تاریخ انتشار در سایت :
9302021420
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201622
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-31
تاریخ انتشار در سایت :
930131397
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-10
مهلت ارسال:
1393-01-31
تاریخ انتشار در سایت :
9301314013
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
18/02/1393
مهلت ارسال:
1393-01-31
تاریخ انتشار در سایت :
930131900
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-13
مهلت ارسال:
1393-01-31
تاریخ انتشار در سایت :
9301314027
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-13
مهلت ارسال:
1393-01-31
تاریخ انتشار در سایت :
9301314023
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-10
مهلت ارسال:
1393-01-30
تاریخ انتشار در سایت :
9301304012
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-09
مهلت ارسال:
1393-01-30
تاریخ انتشار در سایت :
9301303784
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
18/02/1393
مهلت ارسال:
1393-01-30
تاریخ انتشار در سایت :
930130303
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عملیات اجرایی اصلاح هندسی در سطح معابر نواحی 1 و 2 با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- عملیات اجرایی اصلاح هندسی در سطح معابر (نواحی 3 و 4 و 5 با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر ناحیه1 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 4 تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر ناحیه 2 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 5 : تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر ناحیه 3 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 6: تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر نواحهی 4 و 5 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 7: تهیه تجهیزات ترافیکی در سطح معابر منطقه با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 40 میلیون ریال --- 8: تهیه تجهیزات ترافیکی در سطح بزرگراههای منطقه با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمنی 40 میلیون ریال ---- 9: تهیه و نصب تابلو هدایت مسیر در سطح نواحی 1 و 2 و 3 با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- 10: تهیه و نصب تابلو هدایت مسیر در سطح نواحی 4 و 5 با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- 11 : تهیه و نصب نرده فلزی در اطراف میادین و پلهای عابر پایده نواحی 1 و 2 و 3 با برآورد 3 میلیارد ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 12: تهیه و نصب نرده فلزی در اطراف میادین و پل های عابر پیاده نواحی 4 و 5 با برآورد 3 میلیارد ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 13: تهیه و نصب تابلوهای اسامی معابر در سطح نواحی 1 و 2 و 3 با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- 14: تهیه و نصب تابلوهای اسامی معابر دط سطح نواحی 4 و 5 با برآورد 1.500.000.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- 15 نگهداری، ترمیم و بازسازی هندریل در سطح منطقه با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 16: نگهداری گاردریل در سطح منطقه با برآرود 5 میلیارد ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- 17 نگهداری گاردریل در سطح معابر بزرگاهی منطقه با برآورد 5 میلیارد ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- 18: تهیه گاردریل و متعلقات نصب با برآورد 6 میلیارد ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- 19: تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس سطح نواحی 1 و 2 با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس سطح نواحی 3 و 4 و 5 با برآورد 1.500.000.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- عملیات اجرایی همسطح سازی معابر معلولین و پیوستگی خطوط عابر پیاده در سطح نواحی 1 و 2 با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- عملیات اجرایی همسطح سازی معابر معلولین و پیوستگی خطوط عابر پیاده نواحی 3 و 4 و 5 با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 20 میلیون ریال
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1393-01-27
تاریخ انتشار در سایت :
93012745
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 33400
دلار کانادا 30600
یورو 45850
پوند انگلیس 55200
فرانک سوئیس 36700
کرون سوئد 4980
کرون دانمارک 6070
درهم امارات 9050
یکصد ین ژاپن 320000
ریال سعودی 8800
دلار استرالیا 30500
یوان چین 5500
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 10080000
طرح جدید 10040000
نیم سکه 5360000
ربع سکه 3170000
هر گرم طلا
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com