• شرکت ضامن بین الملل
جستجو مناقصه
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
21/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
931214171
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- رنگ آمیزی مبلمان و المان شهری و جداول در ناحیه 1 با برآورد 1.019.600.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 2- رنگ آمیزی مبلمان و المان های شهری و جداول در ناحیه 2 با برآورد 1.019.600.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 3- رنگ آمیزی مبلمان و المان های شهری و جداول در ناحیه 3 با برآورد 1.019.600.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 4- پاکسازی و شستشوی نما در ناحیه 1 با برآورد 1.200.000.000 ریال و تضمین 25.000.000 ریال --- 5- پاکسازی و شستشوی نما در ناحیه 2 با برآورد 1.200.000.000 ریال و تضمین 25.000.000 ریال --- 6- پاکسازی و شستشوی نما در ناحیه 3 با برآورد 1.200.000.000 ریال و تضمین 25.000.000 ریال --- 7- آذین بندی مناسبت های سالیانه با برآورد 1.913.200.000 ریال و تضمین 40.000.000 ریال --- 8- طراحی، چاپ، نصب، حمل و نقل، جمع آوری بنر، فلکسی و... در سطح منطقه با برآورد 3.700.000.000 ریال و تضمین 75.000.000 ریال --- 9- حذف زواید، فیزیکی، بصری و پیرایش شهری ناحیه 1 با برآورد 999.720.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 10 - حذف زواید، فیزیکی، بصری و پیرایش شهری ناحیه 2 با برآورد 999.720.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 11- حذف زواید، فیزیکی، بصری و پیرایش شهری ناحیه 3 با برآورد 999.720.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 12- عملیات پاکسازی، نظافت، لایروبی و نگهداری کانال ها با برآورد 4.276.027.404 ریال و تضمین 85.000.000 ریال --- 13- عملیات اجرایی کنترل آب های سطحی و زیرزمینی حفر و لایروبی چاه جذبی با برآورد 2.071.798.346 ریال و تضمین 40.000.000 ریال ---- 14- نگهداری پروژکتور و تاسیسات نورپردازی سطح منطقه با برآورد 1.556.280.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال --- 15- نگهداری پل های مکانیزه با برآورد 2.223.000.000 ریال و تضمین 45.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
93121412
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- تهیه و چاپ بنر در نواحی 10 گانه با براورد 3500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 2- رنگ آمیزی در سطح نواحی 1 و 4 و 5 و 6 با برآورد 5500 میلیون ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 3- رنگ آمیزی در سطح نواحی 2 و 3 و 7 و 8 و 9و 10 با برآورد 13 میلیارد ریال و سپرده 300 میلیون ریال --- 4- پاکسازی و شستشوی نماها در سطح منطقه با برآورد 2500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 5- تهیه و نصب پلاک آبی معابر و منازل در نواحی 10 گانه با برآورد 1200 میلیون ریال و سپرده 50 میلیون ریال --- 6- آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح نواحی 3 و 7 با برآورد 4 میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 7- آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح نواحی 5 و 6 و 9 و 10 با برآورد 4 میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 8- آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح نواحی 1 و 2 و 4 و 8 با برآورد 4 میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال -- 9- خرید پرچم پایه پرچم های 55 متری با برآورد 5 میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 10- خرید محصولات نورپردازی با برآورد 6500 میلیون ریال و سپرده 200 میلیون ری ال --- 11- خرید قطعات پلهای مکانیزه با برآورد 2 میلیارد ریال و سپرده 100 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-13
تاریخ انتشار در سایت :
93121392
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات احداث مجموعه ورزشی کردستان و ساختمان مدیریت بحران با برآورد 68.078.211.760 ریال و سپرده 1 میلیارد ریال --- 2- نصب و جمع آوری داربست و چادر با برآورد 1200میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 3- اجاره ماشین آلات سنگین (جرثقیل، بیل مکانیکی، کمرشکن، تریلی کفی) با سپرده 300 میلیون ریال --- 4- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری در سطح ناحیه یک با برآورد 2.997.500.000 ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 5- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری در سطح ناحیه دو با برآورد 2.997.500.000 ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 6- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری در سطح ناحیه سه با برآورد 1.498.140.000 ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 7- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری در سطح ناحیه چهار با برآورد 1.498.700.000 ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 8- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری در سطح ناحیه پنج با برآورد 1.498.320.000 ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 9- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری در سطح ناحیه شش با برآورد 1.499.100.000 ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 10- عملیات آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح نواحی 1 و 2 و 3 با برآورد 6.499 میلیون ریال و سپرده 300 میلیون ریال --- 11- عملیات آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح نواحی 4 و 5 و 6 با برآورد 2.994.500.000 ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 12- عملیات نگهداری تجهیزات نورپردازی در سطح منطقه شش با برآورد 3.397.800.000 ریال و سپرده 250 میلیون ریال --- 13- عملیات طراحی ، چاپ ، نصب بنر و فلکسی با برآورد 2.499.975.000 ریال و سپرده 200 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-13
تاریخ انتشار در سایت :
93121391
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 5687: احداث پل های طبیعی جهت اتصال بوستان های آزادگان با برآورد 22.094.174.811 ریال و تضمین 73.000.000 ریال --- 5708: خرید تجهیزات جهت پاتوف محله یاخچی آباد با برآورد 2.135.869.416 ریال و تضمین 11.000.000 ریال --- 5716: احداث پاتوق محله یاخچی آباد با براورد 2.313.754.379 ریال و تضمین 14.000.000 ریال --- 5725: بازپیرایی فضای سبز بوستان نهج البلاغه فاز 1 با برآورد 27.402.854.800 ریال و تضمین 89.000.000 ریال --- 5740: عملیات بازسازی و لایروبی قنوات با برآورد 9.259.055.842 ریال و تضمین 34.300.000 ریال --- 5741: عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر ناحیه 2 و 6 با برآورد 4.733.600.100 ریال و تضمین 20.100.000 ریال --- 5742: عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر ناحیه یک با براورد 3.156.104.160 ریال و تضمین 16.000.000 ریال --- 5746: اجرای عملیات تکمیل معابر محدوده هزار و یک شهر با برآورد 27.769.517.682 ریال و تضمین 90.000.000 ریال --- 5748: احداث رمپ و لوپ و دسترسی های بزرگراهی حکیم در تقاطع ایران خودرو (فاز 1) با برآورد 55.502.139.311 ریال و تضمین 173.000.000 ریال --- 5750: رنگ آمیزی خطوط brt در خیابانهای قزوین و نواب صفوی با برآورد 1.600.000.000 ریال و تضمین 11.500.000 ریال --- 5751: آبرسانی بزرگراه لشکری و تقاطع ایران خودرو با برآورد 3.701.537.065 ریال و تضمین 17.700.000 ریال --- 5758: عملیات خرید گاردریل و نیوجرسی با برآورد 4.999.401.000 ریال و تضمین 25.000.000 ریال --- 5759: خرید آسفالت فاز همت با برآورد 27.777.777.778 ریال و تضمین 90.000.000 ریال --- 5760: عملیات دیوارهای خاک مسلح با برآورد 3.980.609.333 ریال و تضمین 18.500.000 ریال --- 5762: ترسیم خط کشی معابر با برآورد 14.309.315.082 ریال و تضمین 49.500.000 ریال --- 5763: لکه گیری و مرمت نوار حفاری و روکش دستی و تراش آسفالت با برآورد 14.592.881.154 ریال و تضمین 50.500.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-11
تاریخ انتشار در سایت :
931211370
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-11
تاریخ انتشار در سایت :
93121196
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
19/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-11
تاریخ انتشار در سایت :
931211638
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
20/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-10
تاریخ انتشار در سایت :
931210160
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه عملیات درختکاری حاشیه داروپخش با براورد 912.500.000 ریال و تضمین 10 میلیون ریال ---- اجرای جانپناه ایمنی با برآورد 1.848.539.322 ریال و تضمین 12.100.000 ریال ---- خرید الکتروپمپ سانتریفیوژ و الکتروپمپ شناور 9336720 با برآورد 3.232.506.234 ریال و تضمین 16.500.000 ریال --- خرید و ساخت و نصب فاز 2 اسکلت مسجد بقیه الله با برآورد 3.086.363.155 ریال و تضمین 15.500.000 ریال ---- عملیات احداث گلخانه آموزشی با برآورد 4.295.634.522 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- خرید آسفالت با برآورد 46.102.830.000 ریال و تضمین 216 میلیون ریال --- نورپردازی پل های سواره رو با برآورد 44 میلیون ریال ---- نورپردازی از تاریخ قلعه گبری با برآورد 10.480.200.000 ریال و تضمین 38 میلیون ریال ---- رنگ آمیزی و پاکسازی ناحیه یک با برآورد 2.994.000.000 ریال و تضمین 16 میلیون ریال --- احداث و تکمیل دیوار سنگی زمین ورزشی کیگا با برآوردت 941.119.011 ریال و تضمین 9.500.000 ریال ---- احداث نهر و کانال و پیاده رو سازی حصارک و کوهسار و اجرای پارکینگ و محوطه سازی پشت دیوار محمد علی جناح 931068 با برآورد 4.983.688.215 ریال و تضمین 21.500.000 ریال ---- عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی بزرگراه مدرس اجرای نهر و جدول با برآورد 9.447.746.340 ریال و تضمین 35 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-10
تاریخ انتشار در سایت :
93121034
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- احیا و بازسازی قنوات با برآورد 5.334.772.663 ریال و سپرده 22.500.000 ریال --- 2- اجرای علائم افقی خط کشی و ... معابر با برآورد 5.555.397.550 ریال و سپرده 24 میلیون ریال --- 3- احداث فاز 3 بوستان نهج البلاغه فاز صفر بخش غربی با برآورد 54.972.162.884 ریال و سپرده 172 میلیون ریال --- 4- عملیات اجرایی فاز سوم کانال خیابان خرمشهر با برآورد 1.340.786.050 ریال و سپرده 11 میلیون ریال --- 5- تهیه و نصب و نگهداری علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی در طرح منطقه وخطوط اتوبوسرانی تندرو با برآورد 4.906.792.542 ریال و سپرده 72 میلیون ریال --- 6- عملیات احداث مسجد امام حسین (ع) فاز یک ابنیه با برآورد 7.122.427.880 ریال و سپرده 28 میلیون ریال --- 7- خط کشی معابر با برآورد 6.545.157.289 ریال و سپرده 26.500.000 ریال --- 8- اجرای عملیات احداث ساختمان فضای سبز با برآورد 4.629.254.142 ریال و سپرده 20.400.000 ریال --- 9- تکمیل ساختمان فرهنگی مذهبی میدان 22 بهمن محله باغ فیض با برآورد 1.881.931.413 ریال و سپرده 12.500.000 ریال --- 10- عملیات احداث قنوات با برآ<رد 2.777.666.928 ریال و سپرده 15 میلیون ریال --- 11- نگهداری پلهای عابر پیاده مکانیزه با برآورد 4.696.200.000 ریال و سپرده 21 میلیون ریال --- 12- اجرای عملیات پیاده رو سازی و جدولبندی در سطح ناحیه 4 فاز یک با برآورد 4.270.371.595 ریال و سپرده 19.500.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-10
تاریخ انتشار در سایت :
93121046
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-10
تاریخ انتشار در سایت :
931210112
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
19/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-09
تاریخ انتشار در سایت :
931209128
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
19/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-07
تاریخ انتشار در سایت :
931207188
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- رنگ آمیزی نواحی 1 و 2 با برآورد 5 میلیارد ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- رنگ آمیزی نواحی 3 و 4 با برآورد 5 میلیارد ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- عملیات پاکسازی و شستشوی نما نواحی 1 و 2 با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- عملیات پاکسازی و شستشو نما نواحی 3 و 4 با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- عملیات پاکسازی و شستشو نما نواحی5 و 6 با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- عملیات آذین بندی و نورپردازی در سطح محدوده با برآورد 5 میلیارد ریال و تضمین 100 میلون ریال ---- طراحی، چاپ، نصب و جمع آوری بنر نواحی 2 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- طراحی، چاپ، نصب و جمع آوری بنر نواحی 4 و 3 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- طراحی چاپ و نصب جمع آوری بنر نواحی 5 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- طراحی چاپ و نصب و جمع آوری بنر نواحی 6 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- عملیات حذف زوائد فیزیکی در سطح محدوده با برآورد 4.500.000.000 ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- اجاره داربست و کفراژ با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- عملیات اجرای پودرسنگ در نما با برآورد 5 میلیارد ریال و تضمین 100 میلیون ریال --- خرید پرچم با برآورد 3 میلیارد ریال و تضمین 50 میلیون ریال
عنوان :
ده روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1393-12-07
تاریخ انتشار در سایت :
931207114
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز کاری از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1393-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
93120623
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
931206580
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 34110
دلار کانادا 27760
یورو 38630
پوند انگلیس 52670
فرانک سوئیس 35800
کرون سوئد 4110
کرون دانمارک 5220
درهم امارات 9360
یکصد ین ژاپن 28650
ریال سعودی 9140
دلار استرالیا 27140
یوان چین 5490
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9,800,000
طرح جدید 9,810,000
نیم سکه 5,110,000
ربع سکه 2,800,000
هر گرم طلا 1,003,070
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com