• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های کودهای دامی و شیمیایی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
1- طراحی پارک خطی حاشیه بلوار نماز (فاز یک حدفاصل سرافرازان تا دلاوران) --- 2- واگذاری 6 ایستگاه به بخش خصوصی -- 3- اجرای آسفالت جاده ورودی در پارکهای جنگلی کوهستان و چهل بوستان --- 4-اجرای امور دبیرخانه تایپ، ثبت، ارجاع نامه و.. به صورت حجمی در محل دبیرخانه های شهرداری --- 5- حفظ و نگهداری فضای سبز پایانه ها و ایستگاه سوارها --- 6- خرید کود حیوانی --- 7- تهیه و نصب نرده های ترافیکی بلوار شاهنامه و رنگ آمیزی نرده های بلوار میثاق --- 8- خرید و اجرای تجهیزات ترافیکی طرح ایمن سازی مدارس و مساجد در سطح منطقه 12 --- 9- احداث و توسعه طرفین میدان ولیعصر (ضلع شمالی میدان ولیعصر) --- 10- انجام خدمات سیستم پنوماتیک، ترمز و پنچری اتوبوسهای سازمان --- 11- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی 2 و 1 --- 12- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نواحی 4 و 3 --- 13- اجرای اصلاح هندسی میدان بوعلی واقع در محدوده شهردای منطقه 2 --- 14- کاشت و نگهداری 6500 اصله نهال در پارک جنگلی سوران و ویرانی
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-08-29
تاریخ انتشار در سایت :
930829502
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- خرید سرور 8، جهت زیرساخت به تعداد 5 دستگاه --- 2- واگذاری 6 ایستگاه به بخش خصوصی --- 3- احداث و توسعه پارک محلی سجادیه 7 شهرداری منطقه 12 --- 4- اجرای اسفالت جاده ورودی در پارکهای جنگلی کوهستان و چهل بوستان --- 5- طراحی، خرید، پیاده سازی، آموزش و پشتیبانی 2 ساله پروژه ایجاد پوشش wi-b داخلی برای ساختمان ها و مناطق شهرداری --- 6- حفظ و نگهداری فضای سبز پایانه ها و ایستگاه سواره ها --- 7- انجام خدمات سیستم پنوماتیک، ترمز و پنچری اتوبوسهای سازمان --- 8- خرید کود حیوانی --- 9- تهیه و نصب نرده های ترافیکی بلوار شاهنامه و رنگ آمیزی نرده های بلوار میثاق منطقه 12 --- 10- خرید و اجرای تجهیزات ترافیکی طرح ایمن سازی مدارس و مساجد در سطح منطقه 12 ---11- احداث و توسعه طرفین میدان ولیعصر ضلع شمالی میدان ولیعصر --- 12- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی 2 و 1 --- 13- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی 4 و 3 --- 14- اجرای اصلاح هندسی میدان بوعلی واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 --- 15- تولید و پیاده سازی سیستم جامع فرآیندی عملیات قطار شهری --- 16- انجام خدمات تصدی اتاق کنترل (دیده بانی)، خدمات مسافری (سکوبانی)، کنترل گیت و بلیت (گذربانی)، خدمات پاکبانی و پذیرایی، نظافت و شستشوی ناوگان، امور اداری و پشتیبانی، به صورت حجمی در مسیر خط یک قطار شهری مشهد --- 17- تکمیل ابنیه باغجه بلوار ورودی بوستان هفت حوض -- 18- کف سازی و تکمیل محوطه اصلی --- 19- احداث پل سنگی و تکمیل محوطه آلاچیق ها --- 20- احداث سرویس های بهداشتی --- 21- احداث و توسعه پارک خطی کال زیتون
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-08-26
تاریخ انتشار در سایت :
930826519
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- واگذاری 6 ایستگاه به بخش خصوصی - 2- حفظو نگهداری فضای سبز پایانه ها و ایستگاه سوارها - 3- خرید کود حیوانی - 4- انجام خدمات سیستم پنوماتیک ترمز و پنچری اتوبوسهای سازمان - 5- تهیه و نصب نرده های ترافیکی بلوار شاهنامه و رنگ آمیزی نرده های بلوار میثاق منطقه 12 - 6- خرید و اجرای تجهیزات ترافیکی طرح ایمن سازی مدارس و مساجد در سطح منطقه 12 - 7- احداث و توسعه طرفین میدان ولیعصر (ضلع شمالی میدان ولیعصر) -- 8- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی 2 و 1 --- 9- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی 4 و 3 --- 10- اجرای اصلاح هندسی میدان بوعلی واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 --- 11- کاشت و نگهداری 6500 اصله نهال در پارک جنگلی سوران و ویرانی --- 12- احداث و توسعه پارک خطی کال زیتون - - 13- تکمیل ابنیه باغچه بلوار ورودی بوستان هفت حوض --- 14- کف سازی و تکمیل محوطه اصلی --- 15- احداث پل سنگی و تکمیل محوطه آلاچیق ها --- 16- احداث سرویس های بهداشتی --- 17- اجرای دول کانال در سطح ناحیه 3 منطقه 5 --- 18- خط کشی دو جزئی عابر پیاده - فلش، نوشتار و هدایتی سطح منطقه یازده --- 19- خط کشی محوری سرد در معابر شریانی و فرعی در سطح منطقه یازده --- 20- بهره برداری از ستاد و تلفن ملی زائر 096308 و نظارت بر عملکرد شهرداریهای مناطق در بهره برداری از پایگاه های زائر و ایستگاه های استقبال از زائر مستقر در مبادی ورودی شهر --- 21- اصلاح و بهسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده در آیلند میانی معابر شریانی سطح منطقه 11
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-08-25
تاریخ انتشار در سایت :
930825604
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-08-24
تاریخ انتشار در سایت :
930824312
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
05/09/1393
مهلت ارسال:
1393-08-20
تاریخ انتشار در سایت :
9308201402
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-08-18
تاریخ انتشار در سایت :
930818502
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
26/09/1393
مهلت ارسال:
1393-08-18
تاریخ انتشار در سایت :
93081834
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-08-17
تاریخ انتشار در سایت :
930817340
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-09-26
مهلت ارسال:
1393-08-17
تاریخ انتشار در سایت :
9308175942
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
26/09/1393
مهلت ارسال:
1393-08-17
تاریخ انتشار در سایت :
930817370
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
19/08/1393
مهلت ارسال:
1393-08-10
تاریخ انتشار در سایت :
93081044
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-08-07
تاریخ انتشار در سایت :
930807538
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- واگذاری 6 ایستگاه به بخش خصوصی --- 2- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی 2 و 1 --- 3- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازها غیرمجاز در نواحی 3 و 4 --- 4- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح نواحی 1 و 2 . 3 --- 5- اصلاح هندسی در معابر سطح ناحیه 1 و 2 منطقه 12 به صورت پراکنده --- 6- لکه گیری آسفالت معابر سطح ناحیه 3---- 7- خرید و نصب تجهیزات ایمنی، اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه 9 --- 8- اصلاح هندسی سطح منطقه 9 --- 9- احداث رود سرویس بزرگراه خاتم --- 10- احداث ساختمان ایرواشر سوله بحران --- 11- خرید چیپس چوب --- 12- خرید کود حیوانی --- 13- امور خدمات پشتیبانی، نظافتی و نگهبانی مجتمع های رفاهی عباس آباد و بابلسر --- 14- اصلاح و بازسازی صدمتری و شهید عباسپور --- 15- اصلاح و بازسازی جداول معابر شهرک شهید بهشتی --- 16- احداث و توسعه جداول فرعی مصلی --- 17- اصلاح و بازسازی معابر فرعی سطح منطقه 8 --- 18- تامین و نگهداری تقاطع های غیرهمسطح عابر پیاده و سایبان های ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه 12 --- 19- خرید و نصب تجهیزات ایمنی و اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی منطقه 12 --- 20- احداث پهلوگاه های ایستگاه اتوبوس به صورت پراکنده در سطح منطقه 12 --- 21- نگهداری فضای سبز ناحیه دو منطقه ثامن
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
930806528
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
نگهداری، معدوم سازی و انتقال لاشه 7000 قلاده سگ ولگرد جمع آوری شده از محدوده خدمات شهری شهرداری مشهد به مدت یک سال کامل شمسی با برآورد 1.400.000.000 ریال و تضمین 75 میلیون ریال ----- خرید و نصب تجهیزات ایمنی ، اطلاع رسانی و هدایت ترافیک شهرداری منطقه 9 با برآورد 2.204.000.000 ریال و تضمین 13112.000 ریال ----- اصلاح هندسی سطح منطقه 9 با برآورد 952.265.222 ریال و تضمین 9 میلیون ریال ----- بازپیرایی چمن میدان قائم با تضمین 11.700.000 ریال ---- احداث ساختمان ایرولشر سوله بحران با تضمین 10.120.000 ریال ---- احدثا رود سرویس بزرگاه خاتم با برآورد 11.325.579.967 ریال و تضمین 40.500.000 ریال ---- خرید چیپس چوب با برآورد 1.664.000.000 ریال ----- خرید کود حیوانیی با برآورد 900 میلیون ریال و تضمین 45 میلیون ریال ----- امور خدمات پشتیبانی نظافتی و نگهبانی مجتمع های رفاهی عباس آباد و بابلسر با تضمین 21.260.000 ریال ---- خرید و نصب تجهیزات ایمنی و اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی منطقه با برآورد 1.840.445.100 ریال ---- اصلاح و بازسازی معابر فرعی طح منطقه 8 با برآورد 4 میلیارد ریلا و تضمین 18.500.000 ریال ---- واگذاری پیمان تنظیف و رفع سد معبر 2 ساله با برآورد 306.186.547.673 ریال و تضمین 925.060.000 ریال ---- تعویض جداول و بازسازی معابر فرعی نواحی 2 و 3 ---- خرید و نصب تجیزات ایمنی ترافیک سطح منطقه 11 با برآورد 1.689.500.000 ریال ----- اجرای سیستم روشنایی آیلند میانی بلوار بعثت ---- عملیات احداث و مرمت خیابان کوهسنگی با تضمین 11 میلیون ریال ---- عملیات احداث و مرمت کانال کلاهدوز 27 با تضمین 12 میلیون ریال ---- اجرای لکه گیری آسفالت سطح منطقه یک با تضمین 11 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-08-03
تاریخ انتشار در سایت :
930803534
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
930730257
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
CRM
ZORAQ.com
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 32880
دلار کانادا 29550
یورو 41250
پوند انگلیس 51550
فرانک سوئیس 34100
کرون سوئد 4420
کرون دانمارک 5500
درهم امارات 9000
یکصد ین ژاپن 2815000
ریال سعودی 8750
دلار استرالیا 28550
یوان چین 5500
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9330000
طرح جدید 9380000
نیم سکه 4700000
ربع سکه 2680000
هر گرم طلا 1680000
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com