• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های سیم و کابل مخابرات و تلفن

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-01
تاریخ انتشار در سایت :
930701662
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-22
مهلت ارسال:
1393-07-01
تاریخ انتشار در سایت :
9307013971
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
28/07/1393
مهلت ارسال:
1393-06-31
تاریخ انتشار در سایت :
930631354
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
05/07/1393
مهلت ارسال:
1393-06-31
تاریخ انتشار در سایت :
930631630
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- تامین نیروی کارگری و ماهر جهت پشتیبانی و جبران نواقص پیمانهای سطح منطقه و انجام امور خدمات شهری، رفع سد معبر، لایروبی کانالها، حوادث غیر مترقبه (مانند بارش برف، باران و ...) --- 2- واگذاری امور خدمات شهری تنظیف شهری و رفع سد معبر نواحی 4 و 5 و 6 واقع در محدوده منطقه 4--- 3- طرح تشویق مدارس--- 5- خرید سخت افزارهای جایگزین مورد نیاز شهرداری منطقه 3--- 6- احداث فضای سبز میدان کارآفرین--- 7- پروژه بازپیرایی بلوکها در آرامستان بهشت رضا (ع)--- 8- احداث مجتمع نمایشگاهی سنگ تراشان--- 9- خدمات سالنهای معراج آرامستان بهشت رضا (ع) --- 10- پیاده رو سازی خیابان طبرسی حدفاصل چهارراه کار تا میدان فجر--- 11- نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه یک شهرداری پارک آبشار لویزان --- 12- اجرای شبکه آبیاری مکانیکی بلوار حر جنوبی --- 13- احداث مخزن 500 مترمکعبی --- 14- احداث پارک پروین اعتصامی --- 15- آموزش پیمانکاران نگهداری فضای سبز --- 16- خرید سوئیچ کابل و متعلقات فیبر نوری، خرید و نصب کابینت نگهداری تجهیزات مورد نیاز شهرداری مشهد --- 17- تعویض جداول و جوی فرسوده خیابان بهار نامجو و خیابان امام خمینی منطقه 8 --- 18- نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه شهرداری منطقه 9--- 19- اجرای طرح بهسازی بلوار صیاد شیرازی حدفاصل بلوار وکیل آباد تا چهارراه پیروزی--- 20- تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل و گاردان--- 21- آنالیز روغن اتوبوسها
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-30
تاریخ انتشار در سایت :
930630500
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
28/07/1393
مهلت ارسال:
1393-06-30
تاریخ انتشار در سایت :
930630412
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
05/07/1393
مهلت ارسال:
1393-06-30
تاریخ انتشار در سایت :
930630373
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-29
تاریخ انتشار در سایت :
9306291400|1401
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
20/07/1393
مهلت ارسال:
1393-06-27
تاریخ انتشار در سایت :
93062725
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- اجرای تخریب سنگ با چکش هیدرولیکی --- 2- اجرای جدولگذاری و کانال با جدول پیش ساخته --- 3- اجرای مخزن 200 مترمکعب باغ وکیل آباد--- 4- عملیات بهسازی پیاده روهای حدفاصل بلوار حر تا مهریز --- 5- عملیات بهسازی پیاده روهای حدفاصل بلوار حر تا مهریز--- 6- خرید و اجرای تجهیزات طرح ایمن سازی مدارس و مساجد --- 7- نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه یک شهرداری پارک آبشار لویزان --- 8- پیاده رو سازی خیابان طبرسی حدفاصل چهارراه گاز تا میدان فجر --- 9- اجرای شبکه آبیاری مکانیکی بلوار حر جنوبی --- 10- احداث مخزن 500 مترمکعبی --- 11- احداث پارک پروین اعتصامی --- 12- تعویض جداول و جوی فرسوده خیابان بهار نامجو و خیابان امام خمینی منطقه 8--- 13- خرید سوئیچ کابل و متعلقات فیبر نوری خرید و نصب کابینت نگهداری تجهیزات مورد نیاز شهرداری مشهد --- 14- نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه 3 شهداری منطقه 9--- 15- اجرای طرح بهسازی بلوار صیاد شیرازی حدفاصل بلوار وکیل آباد تا چهارراه پیروزی --- 16- تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل و گاردان--- 17- احداث بوستان خطی ابتدای بولوار میامی--- 18- پروژه خرید لوازم و اجرای شبکه فشار متوسط و نصب و پست کمپکت جهت تامین برق ایستگاه پمپاژ آب واقع در لادن --- 19- اجرای خط کشی عرضی به صورت پراکنده در سطح معابر منطقه 12--- 20- اجرای خط کشی محوری در سطح منطقه 12--- 21- خدمات تنظیف و رفت و روب آرامستان بهشت رضا (ع)
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
930626636
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- بازپیرایی روشنایی پارک مطهر فاز دو واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 با برآورد 1.455.590.303. ریال و تضمین 10.870.000 ریال --- 2- پیاده روسازی خیابان طبرسی حدفاصل چهارراه گاز تا میدان فجر با برآورد 4.878.937.051 ریال و تضمین 21.140.000 ریال --- 3- احداث بوستان خطی ابتدای بولوار میامی با برآورد 7.977.713.620 ریال و تضمین 31.000.000 ریال --- 4- اجرای شبکه آبیاری مکانیکی بلوار حر جنوبی با برآورد 1.926.981.098 ریال و تضمین 12.281.000 ریال --- 5- احداث مخزن 500 مترمکعبی با برآورد 2.923.833.093 ریال و تضمین 15.280.000 ریال --- 6- احداث پارک پروین اعتصامی با برآورد 7.825.834.258 ریال و تضمین 29.980.000 ریال --- 7- احداث فضای سبز میدان کارآفرین با برآورد 1.238.784.313 ریال و تضمین 10.220.000 ریال --- 8- احداث مخزن بتنی 200 مترمکعبی و اتاق تاسیسات در بزرگراه شهید کلانتری حدفاصل میدان جهاد و جمهوری اسلامی منطقه 8 با برآورد 971.057.438 ریال و تضمین 9.350.000 ریال --- 9- تعویض جداول و جوی فرسوده خیابان بهار - نامجو و خیابان امام خمینی منطقه 8 با برآورد 3.982.699.136 ریال و تضمین 18.500.000 ریال --- 10- نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه 3 شهرداری منطقه 9 با برآورد 22.155.507.166 ریال و تضمین 72.967.000 ریال --- 11- اجرای طرح بهسازی بلوار صیاد شیرازی (حدفاصل بلوار وکیل آباد تا چهارراه پیروزی) با برآورد 9.188.175.475 ریال و تضمین 32.158.614 ریال --- 12- اصلاح هندسی تقاطع همسطح سیدرضی و آموزگار با برآورد 2.528.442.301 ریال و تضمین 14.090.000 ریال --- 13- خط کشی دو جزئی عابر پیاده در سطح منطقه یازده با برآورد 1.115.400.000 ریال و تضمین 9.850.000 ریال --- 14- طرح پیاده روسازی بلوار امامت فاز 3 با برآورد 1.667.069.963 ریال و تضمین 11.510.000 ریال --- 15- بازپیرایی سرویسهای بهداشتی بوستان ملت با برآورد 1.525.546.660 ریال و تضمین 11.080.000 ریال --- 16-اصلاح هندسی تقاطع همسطح دانشجو و آموزگار و سایر تقاطع ها در سطح منطقه یازده با برآورد 2.052.946.158 ریال و تضمین 12.660.000 ریال --- 17- خرید و اجرای تجهیزات طرح ایمن سازی مساجد و مدارس در سطح منطقه یازده با برآورد 1.1313.675.000 ریال و تضمین 10.450.000 ریال --- 18- تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی در سطح منطقه یازده با برآورد 1.356.800.000 ریال و تضمین 10.580.000 ریال --- 19- احداث و توسعه پارک شهرک ارمغان با برآورد 5.201.280.206 ریال و تضمین 22.110.0000 ریال --- 20- اجرای خط کشی عرضی به صورت پراکنده در سطح معابر منطقه 12 با برآورد 1.009.515.000 ریال و تضمین 10.000.000 ریال --- 21- اجرای خط کشی عرضی به صورت پراکنده در سطح معابر منطقه 12 با برآورد 900.004.950 ریال و تضمین 9.000.000 ریال --- 22- خرید رنگ به مناسبت استقبال از ماه مهر با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 12.500.000 ریال --- 23- پروژه خرید لوازم و اجرای شبکه فشار متوسط و نصب mof و پست کمپکت جهت تامین برق ایستگاه پمپاژ اب واقع در لادن 34 با برآورد 946.805.742 ریال و تضمین 9.240.000 ریال --- 24- حرید سوئیچ، کابل و متعلقات فیبر نوری، خرید و نصب کابینت نگهداری تجهیزات موردنیاز شهرداری مشهد با برآورد 1.200.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال --- 25- آموزش پیمانکاران نگهداری فضای سبز با برآورد 1.141.000.000 ریال و تضمین 57.050.000 ریال --- 26- سرمایه گذاری برای خصوصی سازی مدیریت عملیات تعداد 6 ایستگاه آتش نشانی به بخش خصوصی مناقصه دو مرحله ای با برآورد 200.000.000.000 ریال و تضمین 650.000.000 ریال --- 27- تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل و گاردان با برآورد 1.435.839.500 ریال و تضمین 70.000.000 ریال --- 28- آنالیز روغن اتوبوسها با برآورد 3.270.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- 29- خدمات تنظیف و رفت و روب ارامستان بهشت رضا (ع) با برآورد 13.731.963.204 ریال و تضمین 48.000.000 ریال --- 30- پروژه بازپیرایی بلوکها در آرامستان بهشت رضا (ع) با برآورد 5.677.395.426 ریال و تضمین 23.500.000 ریال --- 31- احداث مجتمع نمایشگاهی سنگ تراشان با برآورد 12.215.517.483 ریال و تضمین 43.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
930626207
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
930626293
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
06/07/1393
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
930626107
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
20/07/1393
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
93062610
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
93062626
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
20/07/1393
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
930626288
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- بازپیرایی روشنایی پارک مطهر فاز دو واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 --- 2- پروژه بازپیرایی بلکوها در آرامستان بهشت رضا (ع) --- 3- احداث مجتمع نمایشگاهی سنگ تراشان --- 4- سرمایه گذاری برای خصوصی سازی مدیریت... تعداد ایستگاه آتش نشانی به بخش خصوصی --- 5- پیاده روسازی خیابان طوس حدفاصل چهارراه گل تا میان فخر --- 6- اجرای شبکه آبیاری مکانیکی بلوار حر جنوبی --- 7- احداث مخزن 500 مترمکعبی -- 8- احداث پارک پروین اعتصامی --- 9- تعویض جداول و جوی فرسوده خیابان بهار - نیکو و خیابان امام خمینی منطقه --- 10- خرید سوئیچ، کابل و متعلقات فیبر نوری و خرید و نصب کابینت نگهداری تجهیزات موردنیاز شهرداری مشهد --- 11- آموزش پیمانکاران نگهداری فضای سبز --- 12- نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه 2 شهرداری منطقه 2 --- 13- اجرای طرح بهسازی بلوار صیاد شیرازی حدفاصل بلوار وکیل آباد تا چهارراه پیروزی --- 14- تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل و گرادان --- 15- آنالیز روغن اتوبوسها --- 16- احداث بوستان خطی ابتدای بولوار خیامی --- 17- پروژه خرید لوازم و اجرای شبکه فشار متوسط و نصب ... و پست کمپکت جهت تامین برق ایستگاه پمپاژ آب واقع در لاین 44 --- 18- خدمات تنظیف و رفت و روب آرامستان بهشت رضا --- 19- اجرای خط کشی عرضی به صورت پراکنده در سطح معابر منطقه 12 --- 20- اجرای خطی کشی محوری در سطح معابر منطقه 12 --- 21- احداث مخزن بتنی 200 مترمکعبی داخل تاسیسات در بزرگراه شهید کلانتری حدفاصل میدان جهاد و جمهوری اسلامی منطقه 8
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-24
تاریخ انتشار در سایت :
930624557
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-23
تاریخ انتشار در سایت :
930623252
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 31720
دلار کانادا 29400
یورو 41250
پوند انگلیس 51950
فرانک سوئیس 33900
کرون سوئد 4460
کرون دانمارک 5490
درهم امارات 8660
یکصد ین ژاپن 293000
ریال سعودی 8650
دلار استرالیا 28650
یوان چین 5300
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9190000
طرح جدید 9200000
نیم سکه 4630000
ربع سکه 2630000
هر گرم طلا 938680
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com