• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های جمع آوری ، دفع و ساماندهی آبهای سطحی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
22/06/1393
مهلت ارسال:
1393-06-09
تاریخ انتشار در سایت :
930609715
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-08
تاریخ انتشار در سایت :
930608462
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
26/06/1393
مهلت ارسال:
1393-06-08
تاریخ انتشار در سایت :
930608530
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز پس از نشر آگهی
مهلت ارسال:
1393-06-05
تاریخ انتشار در سایت :
930605393
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز پس از نشر آگهی مرحله دوم
مهلت ارسال:
1393-06-04
تاریخ انتشار در سایت :
930604628
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-03
تاریخ انتشار در سایت :
930603613
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز پس از نشر آگهی مرحله دوم
مهلت ارسال:
1393-05-29
تاریخ انتشار در سایت :
930529607
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- ساماندهی ورودی شهر حدفاصل ایستگاه زائر تا پل غدیر --- 2- احداث مخزن 200 مترمکعبی--- 3- احداث مخزن 500 مترمکعبی بلوار فکوری--- 4- احداث مخزن 500 مترمکعبی بزرگراه کلانتری --- 5- پیمان ج ناحیه دو شهرداری منطقه پارک خورشید --- 6- تجهیز و بازپیرایی فضای سبز بلوار وکیل آباد --- 7- رفع سد معبر ناحیه یک -- 8- رفع سد معبر ناحیه دو --- 9- کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی 6 و 5 واقع در محدوده شهرداری منطقه 2--- 10- اصلاح و بازسازی لکه گیری جزئی آسفالت سطح ناحیه یک --- 11- اصلاح و بازسازی معابر خاکی و آسفالت مشارکتی سطح ناحیه دو --- 12- اجرای رفع خطر و لکه گیری محل های اعلامی به نواحی به صورت پراکنده --- 13- نگهداری فضای سبز باغ گیاهشناسی --- 14- انتظامات باغ گیاهشناسی --- 15- بازسازی جوی و کانالهای بزرگراه شهید بابانظر صدمتری عباسپور تا فجر --- 16- احداث و توسعه جداول کانیو محدوده پنجتن محدوده صد متری پنجتن بولوار سوم طبرسی--- 17- احداث پارک خطی دیش دیش --- 18- احداث پارک خطی سیس آباد --- 19- احداث پارک محلی سیلو - مجلسی فاز 2--- 20- احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی بلوار امیریه حدفاصل بلوار محمدیه کانال امیریه 16 تا بلوار میثاق--- 21- جمع آوری آبهای سطحی ادامه کلکتور سجادیه از میخ 446 تا 274
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-05-25
تاریخ انتشار در سایت :
930525538
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
احداث مجتمع فرهنگی ورزشی تجاری زمزم با برآورد 26.547.454.827 ریال و تضمین 86.500.000 ریال ---- شستشو و رنگ آمیزی و بهسازی نماها و المانهای شهری جدول و گاردریل محمدده ناحیه 4 با برآورد 2.407.942.000 ریال و تضمین 14 میلیون ریال ---- لکه گیری و مرمت نوار حفاری ناحیه 2 با برآورد 1.371.137.295 ریال و تضمین 11 میلیون ریال ---- احداث نهر و جدول با برآورد 3.912.196.500 ریال و تضمین 18.500.000 ریال ---- اجرای شبکه آبرسانی با برآورد 28.083.998.963 ریال و تضمین 91 میلیون ریال ---- تهیه و اجرای خط کشی معابر با برآورد 1.800.000.000 ریال و تضمین 12 میلیون ریال ---- عملیات تامین و نگهداری لانه پرندگان بوستان بعثت با برآود 1.499.941.200 ریال و تضمین 11 میلیون ریال ---- پروزه احداث کندرو جنوب شرقی بزرگراه فتح ـ تقاطع چیتگر با برآرود 11.456.143.025 ریال و تضمین 40.900.000 ریال ---- احداث پلکان و پل عابر پیا ده فاز 2 با برآودر 2.500.000.000 ریال و تضمین 14 میلیون ریال ---- انجام خدمات نقشه برداری معابر جدید و یا تغییریافته با برآورد 2.761.838.006 ریال و تضمین 14.900.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح نواحی 4 و 6 با برآورد 10.283.891.220 ریال و تضمین 37.400.000 ریال ---- احداث مجموعه ورزشی نارمک فاز اول با برآورد 13.422.496.204 ریال و تضمین 47 میلیون ریال ---- جلوگیری و رفع سد معبر در نواحی 3 گانه با برآورد 7.497.111.305 ریال و تضمین 29 میلیون ریال ---- جمع آوری آبهای سطحی خیابان قهرودی و کوچه های منشعب با برآورد 1.459.009.864 ریال و تضمین 11 میلیون ریال ---- احداث میدان زمزم معابر و محوطه سازی ایستگاه مترو قلعه مرغی (خط 3 مترو) با برآورد 24.015.416.576 ریال و تضمین 79 میلیون ریال ---- اجرای عملیات شبکه آبیاری بارانی بوستانهای توسکا، آوینی، امید و لوپ های خاور شهر و رفیوژ بعثت با برآورد 3.783.485.699 ریال و تضمین 18 میلیون ریال ---- احداث ساختمان سرای بعثت (فاز 5) با برآورد 3.446.559.134 ریال و تضمین 17 میلیون ریال ---- عملیات 12.500.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
93052380
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز پس از نشر آگهی
مهلت ارسال:
1393-05-21
تاریخ انتشار در سایت :
930521206
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- احداث و توسعه و مرمت جزیی جوی وجدول و کانیوو و اصلاح و باسازی معابر خاکی و آسفالت مشارکتی در سطح ناحیه سه --- 2- اجرای رفع خطر لکه گیری محل های اعلامی به نواحی به صورت پراکنده خدمات 127--- 3- اصلاح و بازسازی لکه گیری جزیی آسفات ناحیه یک --- 4-نگهداری فضای سبز سرباغ گیاهشناسی --- 5- آسفالت باغ گیاهشناسی --- 6- احداث و توسعه جداول کانیو محدوده پنجتن محدوده عملیاتی بلوار --- 7- بازسازی جوی و کانالهای بزرگراه شهی بابا--- 8- احداث پارک خطی دیش دیش--- 9- احداث پارک خطی سیس آباد --- 10- احداث پارک محلی سیلو مجلسی فاز 4--- 11- احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی بلوار ؟؟؟--- 12- جمع آوری آبهای سطحی ادامه کلکتور سجادیه از ؟؟؟--- 13- تامین ماشین آلات موردنیاز اداره خدمات شهری منطقه سه شامل 8 دستگاه خاور 2 دستگاه نیسان کمپرسی و 2 دستگاه گریدر --- 14- تامین ماشین آلات مورد نیاز خدمات شهری منطقه سه شامل 3 دستگاه یکدستگاه جرثقیل و یکدستگاه ؟؟؟--- 15- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی 1 و 2 --- 16- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیریاز ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی 2 و 4--- 17- احداث فضای سبز سایت غربی پارک بهار --- 18- پرچین کاری رینگ دوچرخه پارک بهار --- 19- پاکسازی امور دبیرخانه تایپ و تست و ارجاع ؟؟؟ در محل دبیرخانه های شهرداری مشهد --- 20- احداث پارک خطی ثامن فاز سه ؟؟؟؟--- 21- خرید تجهیزات ذخیره سازی مورد نیاز شهرداری مشهد
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-05-18
تاریخ انتشار در سایت :
930518674
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
27/05/1393
مهلت ارسال:
1393-05-18
تاریخ انتشار در سایت :
930518534
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز پس از نشر آگهی مرحله دوم
مهلت ارسال:
1393-05-16
تاریخ انتشار در سایت :
930516527
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
27/05/1393
مهلت ارسال:
1393-05-15
تاریخ انتشار در سایت :
930515680
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-04-31
تاریخ انتشار در سایت :
930431572
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز از انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1393-04-30
تاریخ انتشار در سایت :
930430193
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-04-30
تاریخ انتشار در سایت :
930430192
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 31550
دلار کانادا 29450
یورو 41650
پوند انگلیس 52300
فرانک سوئیس 34350
کرون سوئد 4520
کرون دانمارک 5570
درهم امارات 8610
یکصد ین ژاپن 304000
ریال سعودی 8450
دلار استرالیا 29450
یوان چین 5300
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9490000
طرح جدید 9500000
نیم سکه 4770000
ربع سکه 2690000
هر گرم طلا 972120
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com