• شرکت ضامن بین الملل
جستجو مناقصه
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های شبکه های انتقال آب

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه 1- محدوده گلشهر خیابان خیابان بهشتی - گلشهر 59 بلوار گلشهر قطعه اول با برآورد 21.684.574.618 ریال و تضمین 144.000.000 ریال --- 2- محدوده گلشهر خیابان بهشتی - گلشهر 59 بلوار گلشهر قطعه دوم با برآورد 19.479.970.000 ریال و تضمین 130.000.000 ریال --- 3- باقیمانده محدوده چهار راه شهدا - بهجت - راه اهن و میدان شهدا و... با برآورد 26.020.527.453 ریال و تضمین 170.000.000 ریال --- 4- باقیمانده محدوده پل دوم راه اهن - امت و وحدت و... با برآورد 22.031.856.654 ریال و تضمین 146.000.000 ریال --- 5- باقیمانده محدوده بلوار مفتح - طبرسی و صدمتری با برآورد 16.649.599.704 ریال و تضمین 120.000.000 ریال --- 6- باقیمانده محدوده بلوار طبرسی - مجلسی - امت و بلوار آموزگار و... با برآورد 22.804.140.094 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- 7- باقیمانده محدوده مفتح - امت - پل راه آهن - میرزا کوچک خان و... با برآورد 25.111.949.143 ریال و تضمین 164.000.000 ریال --- 8- باقیمانده محدوده بلوار 22 بهمن - مصلی و سدمتری با برآورد 30.601.574.912 ریال و تضمین 197.000.000 ریال --- 9- باقیمانده محدوده فضل ابن شاذان - کلانتری - سرافرازان و... با برآورد 2.168.066.962 ریال و تضمین 152.000.000 ریال --- 10- باقیمانده محدوده فدائیان اسلام و احزاب واحد و کوشش و... با برآورد 31.486.703.658 ریال و تضمین 202.000.000 ریال --- 11- باقیمانده محدوده سنایی - صاحب الزمان - شهدا - توحید و... با برآورد 24.529.907.707 ریال و تضمین 161.000.000 ریال --- 12- باقیمانده محدوده بلوار رسالت - رسالت 24 - انگیزه ... با برآورد 29.779.500.000 ریال و تضمین 192.000.000 ریال --- 13- باقیمانده محدوده بلوار رسالت - رسالت 32 - بلوار فاطمیه و... با برآورد 28.541.750.000 ریال و تضمین 185.000.000 ریال --- 14- اجرای شبکه و نصب انشعاب فاضلاب محدوده پراکنده منطقه یک با برآورد 21.638.710.712 ریال و تضمین 143.000.000 ریال --- 15- اجرای شبکه و نصب انشعابات فاضلاب محدوده پراکنده منطقه سه با برآورد 19.640.369.106 ریال و تضمین 131.000.000 ریال --- 16- باقیمانده محدوده نامجو 20 صدمتری، میدان جهاد و... با برآورد 33.507.000.000 ریال و تضمین 214.000.000 ریال --- 17- باقیمانده محدوده جهان آراء، امید، نامجو و فرعی ها با برآورد 34.325.000.000 ریال و تضمین 219.000.000 ریال --- 18- باقیمانده محدوده همت - نامجو - بهشتی و فرعی ها با برآورد 36.965.500.000 ریال و تضمین 235.000.000 ریال --- 19- اجرای کلکتور فاضلاب شهرک بهارستان و ابوذر با برآورد 30.026.629.948 ریال و تضمین 194.000.000 ریال --- 20- اجرای شبکه و نصب انشعابات فاضلاب محدوده شکر بهارستان با برآورد 41.058.643.686 ریال و تضمین 260.000.000 ریال --- 21- محدوده الهیه - اقدسیه - سجادیه - میثاق قطعه اول با برآورد 24.385.997.888 ریال و تضمین 160.000.000 ریال --- 22- محدوده الهیه، اقدسیه، سجادیه - میثاق قطعه دوم با برآورد 15.916.723.230 ریال و تضمین 110.000.000 ریال
عنوان :
27/02/1394
مهلت ارسال:
1394-02-05
تاریخ انتشار در سایت :
940205290
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
24/02/1394
مهلت ارسال:
1394-02-05
تاریخ انتشار در سایت :
940205304
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
24/02/1394
مهلت ارسال:
1394-02-05
تاریخ انتشار در سایت :
9402054
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
29/02/1394
مهلت ارسال:
1394-02-05
تاریخ انتشار در سایت :
940205329
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1394-02-21
مهلت ارسال:
1394-02-05
تاریخ انتشار در سایت :
9402054762
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و بهسازی چشمه و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی مجتمع غرب کلاردشت شهرستان کلاردشت --- 2- اجرای لوله گذاری شبکه توزیع و ساخت مخزن هوایی 50 مترمکعبی و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی و ترمیم آسفالت مسیر لوله گذاری پروژه آبرسانی مجتمع بوران شهرستان آمل --- 3- احداث مخزن زمینی 500 مترمکعبی پروژه آبرسانی مجتمع طوسکلا شهرستان نکا--- 4- اجرای لوله گذاری خط انتقال و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی روستای نظام محله شهرستان نوشهر --- 5- اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن 20 مترمکعبی و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی روستای سراح محله شهرستان بهشهر --- 6- اجرای لوله گذاری شبکه توزیع پروژه آبرسانی مجتمع کجور شهرستان نوشهر --- 7- ساخت و نصب مخزن فلزی هوایی 100 مترمکعبی پروژه آبرسانی روستای چوکلا شهرستان میاندرود --- 8- اجرای لوله گذاری خط انتقال و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی مجتمع معلم کلا شهرستان بابل--- 9- اجرای لوله گذاری شبکه توزیع و محوطه سازی پروژه آبرسانی روستای کردیچال شهرستان کلاردشت --- 10- اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن زمینی 100 مترمکعبی و محوطه سازی پروژه آبرسانی مجتمع بندرج شهرستان ساری --- 11- احداث مخزن زمینی 500 مترمکعبی آبرسانی روستای جواهرده شهرستان رامسر --- 12- اجرای برق رسانی به ایستگاه پمپاژ پروژه روستای پرکلا شهرستان بهشهر --- 13- حفر چاه اب شرب روستای بریجان شهرستان نکا --- 14- حفر چاه آب شرب روستای آهنگر کلای شهرستان آمل
عنوان :
19/02/1394
مهلت ارسال:
1394-02-05
تاریخ انتشار در سایت :
940205660
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
29/02/1394
مهلت ارسال:
1394-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
940203186
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1394-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
940203588
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
19/02/1394
مهلت ارسال:
1394-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
94020360
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
28/02/1394
مهلت ارسال:
1394-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
940203195
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
28/02/1394
مهلت ارسال:
1394-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
940203190
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1394-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
940203153
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
24/02/1394
مهلت ارسال:
1394-02-02
تاریخ انتشار در سایت :
940202699
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و بهسازی چشمه و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی مجتمع غرب کلاردشت شهرستان کلاردشت --- 2- اجرای لوله گذاری شبکه توزیع و ساخت مخزن هوایی 50 مترمکعبی و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی و ترمیم آسفالت مسیر لوله گذاری پروژه آبرسانی مجتمع بوران شهرستان آمل --- 3- احداث مخزن زمینی 500 مترمکعبی پروژه آبرسانی مجتمع طوسکلا شهرستان نکا--- 4- اجرای لوله گذاری خط انتقال و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی روستای نظام محله شهرستان نوشهر --- 5- اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن 20 مترمکعبی و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی روستای سراح محله شهرستان بهشهر --- 6- اجرای لوله گذاری شبکه توزیع پروژه آبرسانی مجتمع کجور شهرستان نوشهر --- 7- ساخت و نصب مخزن فلزی هوایی 100 مترمکعبی پروژه آبرسانی روستای چوکلا شهرستان میاندرود --- 8- اجرای لوله گذاری خط انتقال و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی مجتمع معلم کلا شهرستان بابل--- 9- اجرای لوله گذاری شبکه توزیع و محوطه سازی پروژه آبرسانی روستای کردیچال شهرستان کلاردشت --- 10- اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن زمینی 100 مترمکعبی و محوطه سازی پروژه آبرسانی مجتمع بندرج شهرستان ساری --- 11- احداث مخزن زمینی 500 مترمکعبی آبرسانی روستای جواهرده شهرستان رامسر --- 12- اجرای برق رسانی به ایستگاه پمپاژ پروژه روستای پرکلا شهرستان بهشهر --- 13- حفر چاه اب شرب روستای بریجان شهرستان نکا --- 14- حفر چاه آب شرب روستای آهنگر کلای شهرستان آمل
عنوان :
19/02/1394
مهلت ارسال:
1394-02-02
تاریخ انتشار در سایت :
940202621
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
ZORAQ.com
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 33260
دلار کانادا 27750
یورو 36180
پوند انگلیس 50400
فرانک سوئیس 34850
کرون سوئد 3850
کرون دانمارک 4840
درهم امارات 9090
یکصد ین ژاپن 27810
ریال سعودی 8880
دلار استرالیا 25970
یوان چین 5380
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9,480,000
طرح جدید 9,490,000
نیم سکه 4,940,000
ربع سکه 2,750,000
هر گرم طلا 971,439
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با آریاتندر
PRI : +98( 21 ) 42057
Tel  : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com