• شرکت ضامن بین الملل
جستجو مناقصه
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های خدمات شهری و نظافت

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
931214582
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
931214223
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- خرید نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری سیستم هوشمندکنترل تقاطع های فرماندهی و تجهیزات یدک --- 2- خرید نصب و راه اندازی سامانه ثبت خودکار تخلفات رانندگی با قبالیت شمارس خودروهای عبوری ---3- خرید نصب و راه اندازی تابلوهای پیام متغیر --- 4- واگذاری 3 ساله پیمان ساماندهی اصناف و مشاغل شهری و مزاحم و آلاینده و انتقال آن به محلهای مجاز منطقه 4--- 5- انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محل های مجاز --- 6- اجرای انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محلهای مجاز منطقه --- 7- احداث سرویس بهداشتی و آلاچیق پارک سوران به همراه نصب کنتور آب پارک سوران و ویرانی --- 8- ساماندهی اصناف و مشاغل شهری و امور کمیسیون بندر 20 ماده 55 قانون شهرداریها --- 9- نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه دو --- 10- نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه یک --- 11- نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه دو شهرداری منطقه ده --- 12- نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه دو --- 13- خرید و نصب نرده فلزی جهت اصلاح و ایمن سازی معابر و تقاطع های همسطح سواره رو --- 14- بکارگیری پیمانکار جهت امور تنظیف رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله و رفع سد معبر --- 15- عملیات کاشت و نگهداری فضای سبز اراضی محل دفن زباله واقع درجاده میامی و ایستگاههای خدمات شهری 1 و 2 و 3 و مرکز به مدت سه سال کامل شمسی--- 16- طراحی تهیه نصب و راه اندازی اتصال فاضلاب سنگین ایستگاههای مسیر زیرگذر خط یک قطار شهری مشهد به شبکه جمع اوری فاضلاب شهری اگو--- 17- انجام کلیه خدمات پیمانکاری و اجرای طرح بهبود وضعیت آکوستیک و آلودگی صوتی مرکز فرمان خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه --- 18- تامین وسائل نقلیه اداری شهرداریهای مناطق 5 و 4 و 3 و 2--- 19- خرید دوازده دستگاه تابلو برق جهت پروژه بوستان بهار --- 20- نگهداری پارکهای جنگلی سوران و ویرانی
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
931214508
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- رنگ آمیزی مبلمان و المان شهری و جداول در ناحیه 1 با برآورد 1.019.600.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 2- رنگ آمیزی مبلمان و المان های شهری و جداول در ناحیه 2 با برآورد 1.019.600.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 3- رنگ آمیزی مبلمان و المان های شهری و جداول در ناحیه 3 با برآورد 1.019.600.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 4- پاکسازی و شستشوی نما در ناحیه 1 با برآورد 1.200.000.000 ریال و تضمین 25.000.000 ریال --- 5- پاکسازی و شستشوی نما در ناحیه 2 با برآورد 1.200.000.000 ریال و تضمین 25.000.000 ریال --- 6- پاکسازی و شستشوی نما در ناحیه 3 با برآورد 1.200.000.000 ریال و تضمین 25.000.000 ریال --- 7- آذین بندی مناسبت های سالیانه با برآورد 1.913.200.000 ریال و تضمین 40.000.000 ریال --- 8- طراحی، چاپ، نصب، حمل و نقل، جمع آوری بنر، فلکسی و... در سطح منطقه با برآورد 3.700.000.000 ریال و تضمین 75.000.000 ریال --- 9- حذف زواید، فیزیکی، بصری و پیرایش شهری ناحیه 1 با برآورد 999.720.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 10 - حذف زواید، فیزیکی، بصری و پیرایش شهری ناحیه 2 با برآورد 999.720.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 11- حذف زواید، فیزیکی، بصری و پیرایش شهری ناحیه 3 با برآورد 999.720.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 12- عملیات پاکسازی، نظافت، لایروبی و نگهداری کانال ها با برآورد 4.276.027.404 ریال و تضمین 85.000.000 ریال --- 13- عملیات اجرایی کنترل آب های سطحی و زیرزمینی حفر و لایروبی چاه جذبی با برآورد 2.071.798.346 ریال و تضمین 40.000.000 ریال ---- 14- نگهداری پروژکتور و تاسیسات نورپردازی سطح منطقه با برآورد 1.556.280.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال --- 15- نگهداری پل های مکانیزه با برآورد 2.223.000.000 ریال و تضمین 45.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
93121412
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
27/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
931214108
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
931214559
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز کاری از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1393-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
93121456
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
7 روز کاری از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1393-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
93121455
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
08/01/1394
مهلت ارسال:
1393-12-13
تاریخ انتشار در سایت :
931213258
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-13
تاریخ انتشار در سایت :
931213293
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-13
تاریخ انتشار در سایت :
931213179
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-13
تاریخ انتشار در سایت :
931213571
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
05/01/1394
مهلت ارسال:
1393-12-13
تاریخ انتشار در سایت :
931213625
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- تهیه و چاپ بنر در نواحی 10 گانه با براورد 3500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 2- رنگ آمیزی در سطح نواحی 1 و 4 و 5 و 6 با برآورد 5500 میلیون ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 3- رنگ آمیزی در سطح نواحی 2 و 3 و 7 و 8 و 9و 10 با برآورد 13 میلیارد ریال و سپرده 300 میلیون ریال --- 4- پاکسازی و شستشوی نماها در سطح منطقه با برآورد 2500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 5- تهیه و نصب پلاک آبی معابر و منازل در نواحی 10 گانه با برآورد 1200 میلیون ریال و سپرده 50 میلیون ریال --- 6- آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح نواحی 3 و 7 با برآورد 4 میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 7- آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح نواحی 5 و 6 و 9 و 10 با برآورد 4 میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 8- آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح نواحی 1 و 2 و 4 و 8 با برآورد 4 میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال -- 9- خرید پرچم پایه پرچم های 55 متری با برآورد 5 میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 10- خرید محصولات نورپردازی با برآورد 6500 میلیون ریال و سپرده 200 میلیون ری ال --- 11- خرید قطعات پلهای مکانیزه با برآورد 2 میلیارد ریال و سپرده 100 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-13
تاریخ انتشار در سایت :
93121392
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1393-12-13
تاریخ انتشار در سایت :
93121366
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-13
تاریخ انتشار در سایت :
93121345
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز پس از چاپ دوم
مهلت ارسال:
1393-12-13
تاریخ انتشار در سایت :
93121349
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 34110
دلار کانادا 27760
یورو 38630
پوند انگلیس 52670
فرانک سوئیس 35800
کرون سوئد 4110
کرون دانمارک 5220
درهم امارات 9360
یکصد ین ژاپن 28650
ریال سعودی 9140
دلار استرالیا 27140
یوان چین 5490
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9,800,000
طرح جدید 9,810,000
نیم سکه 5,110,000
ربع سکه 2,800,000
هر گرم طلا 1,003,070
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com