ستادایران
یکشنبه 25 آذر 1397
Sunday 16 December 2018
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات سیستم های سمعی و بصری

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-09-07
تاریخ انتشار در سایت :
970907122
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/03
مهلت ارسال:
1397-09-03
تاریخ انتشار در سایت :
970903142
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/03
مهلت ارسال:
1397-08-29
تاریخ انتشار در سایت :
970829248
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/26 ساعت 16
مهلت ارسال:
1397-08-05
تاریخ انتشار در سایت :
970805779
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-08-02
تاریخ انتشار در سایت :
97080284
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/07/28 ساعت 16
مهلت ارسال:
1397-07-14
تاریخ انتشار در سایت :
97071448
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 200973785000055 - خرید 40 دستگاه رایانه با متعلقات - تضمین 116.000.000 ریال - ارائه رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک در رشته تولید و ارائه رایانه های غیر mainframe --- 200973785000056 - خرید 60 دستگاه پرینتر - تضمین 21.000.000 ریال --- 200973785000057 - خرید 20 دستگاه لپ تاپ - تضمین 73.000.000 ریال --- 200973785000058 - خرید 30 دستگاه فتوکپی - تضمین 75.000.000 ریال - ارائه نمیاندگی رسمی از شرکت مادر الزامیست --- 200973785000059 - خرید 20 دستگاه دیتا پروژکتور - تضمین 35.000.000 ریال --- 200973785000060 - خرید 30 دستگاه برد هوشمند - تضمین 27.000.000 ریال - ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت یا نمایندگی رسمی از شرکت مادر الزامیست --- 200973785000061 - خرید 3000 عدد صندلی دانش آموزی - تضمین 210.000.000 ریال - ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت الزامیست --- 200973785000062 - خرید 200 عدد میز معلم - تضمین 28.000.000 ریال 200973785000063 - خرید 80 عدد کمد بایگانی - تضمین 26.000.000 ریال --- 200973785000064 - خرید 80 عدد فایل 4 کشویی - تضمین 26.000.000 ریال
عنوان :
ساعت 13.30 مورخ 1397/07/26
مهلت ارسال:
1397-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
970709259
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/07/26
مهلت ارسال:
1397-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
9707099637010
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/07/23 تا ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-07-04
تاریخ انتشار در سایت :
970704225
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/07/23 تا ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-07-03
تاریخ انتشار در سایت :
970703143
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 200973785000035 خرید 50 دستگاه رایانه با متعلقات با تضمین 87.500.000 ریال--- 200973785000036 خرید 60 دستگاه رایانه آل این وان با تضمین 174.000.000 --- 200973785000037 خرید 30 دستگاه پرینتر با تضمین 18.750.000 ریال --- 200973785000038 خرید 30 دستگاه پرینتر سه کاره با تضمین 15.000.000 ریال ---200973785000039 خرید 10 عدد اسکنر با تضمین 18.000.000 ریال --- 200973785000040 خرید 30 دستگاه لپ تاپ با تضمین 60.000.000 ریال (ارائه رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک در رشته تولید و ارائه رایانه های غیر mainframe) ---- 200973785000041 خرید 12 دستگه ریوگراف با تضمین 108.000.000 ریال --- 200973785000042 خرید 40 دستگاه فتوکپی با تضمین 46.000.000 ریال --- 200973785000043 خرید 40 دستگاه دینا پروژکتور با تضمین 56.000.000 ریال (ارائه نمایندگی از شرکت مادر الزامی است)--- 200973785000044 خرید 40 دستگاه برد هوشمند با تضمین 27.000.000 ریال ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت یا نمایندگی رسمی از شرکت مادر الزامی است--- 200973785000045 خرید 7200 عدد صندلی دانش آموزی با تضمین 187.200.000 ریال --- 200973785000046 خردی 150 عدد صندلی گردان با تضمین 30.000.000 ریال --- 200973785000047 خرید 200 عدد وایت برد با تضمین 22.000.000 ریال --- 200973785000048 خرید 300 عدد میز معلم با تضمین 18.600.000 ریال --- 200973785000049 خرید 300 عدد صندلی معلم با تضمین 6.300.000 ریال --- 200973785000050 خرید 80 عدد کمد بایگانی با تضمین 18.000.000 ریال --- 200973785000051 خرید 80 عدد فایل با تضمین 18.000.000 ریال (ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت مدن و تجارت الزامی است)
عنوان :
1397/06/13 تاساعت 14:30
مهلت ارسال:
1397-05-29
تاریخ انتشار در سایت :
97052990
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 15 مورخ 1397/06/17
مهلت ارسال:
1397-05-28
تاریخ انتشار در سایت :
970528199
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 200973785000035 خرید 50 دستگاه رایانه با متعلقات با تضمین 87.500.000 ریال--- 200973785000036 خرید 60 دستگاه رایانه آل این وان با تضمین 174.000.000 --- 200973785000037 خرید 30 دستگاه پرینتر با تضمین 18.750.000 ریال --- 200973785000038 خرید 30 دستگاه پرینتر سه کاره با تضمین 15.000.000 ریال ---200973785000039 خرید 10 عدد اسکنر با تضمین 18.000.000 ریال --- 200973785000040 خرید 30 دستگاه لپ تاپ با تضمین 60.000.000 ریال (ارائه رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک در رشته تولید و ارائه رایانه های غیر mainframe) ---- 200973785000041 خرید 12 دستگه ریوگراف با تضمین 108.000.000 ریال --- 200973785000042 خرید 40 دستگاه فتوکپی با تضمین 46.000.000 ریال --- 200973785000043 خرید 40 دستگاه دینا پروژکتور با تضمین 56.000.000 ریال (ارائه نمایندگی از شرکت مادر الزامی است)--- 200973785000044 خرید 40 دستگاه برد هوشمند با تضمین 27.000.000 ریال ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت یا نمایندگی رسمی از شرکت مادر الزامی است--- 200973785000045 خرید 7200 عدد صندلی دانش آموزی با تضمین 187.200.000 ریال --- 200973785000046 خردی 150 عدد صندلی گردان با تضمین 30.000.000 ریال --- 200973785000047 خرید 200 عدد وایت برد با تضمین 22.000.000 ریال --- 200973785000048 خرید 300 عدد میز معلم با تضمین 18.600.000 ریال --- 200973785000049 خرید 300 عدد صندلی معلم با تضمین 6.300.000 ریال --- 200973785000050 خرید 80 عدد کمد بایگانی با تضمین 18.000.000 ریال --- 200973785000051 خرید 80 عدد فایل با تضمین 18.000.000 ریال (ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت مدن و تجارت الزامی است)
عنوان :
1397/06/13 تاساعت 14:30
مهلت ارسال:
1397-05-27
تاریخ انتشار در سایت :
970527479
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 15 مورخ 1397/06/17
مهلت ارسال:
1397-05-27
تاریخ انتشار در سایت :
970527329
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/06/13
مهلت ارسال:
1397-05-27
تاریخ انتشار در سایت :
9705279633678
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-06-10
مهلت ارسال:
1397-05-22
تاریخ انتشار در سایت :
9705223834
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Jam.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :