ستادایران
جمعه 30 شهریور 1397
Friday 21 September 2018
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات لوازم التحریر و نوشت افزار

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
از ساعت 15 عصر مورخ 1397/06/25 الی ساعت 15 عصر مورخ 1397/07/05
مهلت ارسال:
1397-06-22
تاریخ انتشار در سایت :
97062291
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از ساعت 15 عصر مورخ 1397/06/25 الی ساعت 15 عصر مورخ 1397/07/05
مهلت ارسال:
1397-06-20
تاریخ انتشار در سایت :
970620323
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
15 روز بعد از انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1397-06-06
تاریخ انتشار در سایت :
970606131
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/20
مهلت ارسال:
1397-05-02
تاریخ انتشار در سایت :
9705029631705
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/04/23
مهلت ارسال:
1397-04-20
تاریخ انتشار در سایت :
9704201541
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 200973785000012: خرید 200 دستگاه کامپیوتر نوع 1 - تضمین 280.000.000 ریال --- 200973785000013: خرید 80 دستگاه کامپیوتر نوع 2 - تضمین 124.000.000 ریال --- 200973785000014: خرید 40 دستگاه پرینتر - تضمین 19.900.000 ریال --- 200973785000015: خرید 10 دستگاه پرینتر سه کاره - تضمین 8.450.000 ریال --- 200973785000016: خرید 10 عدد اسکنر - تضمین 17.000.000 ریال --- 200973785000017: خرید 40 دستگاه لپ تاپ - تضمین 70.000.000 ریال --- (ارائه رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک در رشته تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame) --- 200973785000018: خرید 4000 عدد صندلی دانش آموزی - تضمین 92.000.000 ریال --- 200973785000019: خرید 200 عدد صندلی گردان - تضمین 11.200.000 ریال --- 200973785000020: خرید 400 عدد وایت برد - تضمین 50.000.000 ریال --- 200973785000021: خرید 300 عدد میز معلم - تضمین 18.000.000 ریال --- 200973785000022: خرید 300 عدد صندلی معلم - تضمین 6.300.000 ریال --- 200973785000023: خرید 40 کیت آموزشی ابتدایی (ریاضی و علوم) - تضمین 50.000.000 ریال --- (ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت الزامیست) --- 200973785000024: خرید 40 دستگاه برد هوشمند - تضمین 36.000.000 ریال - ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت یا نمایندگی رسمی از شرکت مادر الزامیست --- 200973785000025: خرید 10 دستگاه ریسوگراف - تضمین 75.000.000 ریال --- 200973785000026: خرید 40 دستگاه فتوکپی - تضمین 68.000.000 ریال --- 200973785000027: خرید 40 دستگاه دیتا پروژکتور - تضمین 46.000.000 ریال --- (ارائه نمایندگی رسمی از شرکت مادر الزامیست)
عنوان :
ساعت 14.30 مورخ 1397/03/29
مهلت ارسال:
1397-03-12
تاریخ انتشار در سایت :
9703122093
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 200973785000012: خرید 200 دستگاه کامپیوتر نوع 1 - تضمین 280.000.000 ریال --- 200973785000013: خرید 80 دستگاه کامپیوتر نوع 2 - تضمین 124.000.000 ریال --- 200973785000014: خرید 40 دستگاه پرینتر - تضمین 19.900.000 ریال --- 200973785000015: خرید 10 دستگاه پرینتر سه کاره - تضمین 8.450.000 ریال --- 200973785000016: خرید 10 عدد اسکنر - تضمین 17.000.000 ریال --- 200973785000017: خرید 40 دستگاه لپ تاپ - تضمین 70.000.000 ریال --- (ارائه رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک در رشته تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame) --- 200973785000018: خرید 4000 عدد صندلی دانش آموزی - تضمین 92.000.000 ریال --- 200973785000019: خرید 200 عدد صندلی گردان - تضمین 11.200.000 ریال --- 200973785000020: خرید 400 عدد وایت برد - تضمین 50.000.000 ریال --- 200973785000021: خرید 300 عدد میز معلم - تضمین 18.000.000 ریال --- 200973785000022: خرید 300 عدد صندلی معلم - تضمین 6.300.000 ریال --- 200973785000023: خرید 40 کیت آموزشی ابتدایی (ریاضی و علوم) - تضمین 50.000.000 ریال --- (ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت الزامیست) --- 200973785000024: خرید 40 دستگاه برد هوشمند - تضمین 36.000.000 ریال - ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت یا نمایندگی رسمی از شرکت مادر الزامیست --- 200973785000025: خرید 10 دستگاه ریسوگراف - تضمین 75.000.000 ریال --- 200973785000026: خرید 40 دستگاه فتوکپی - تضمین 68.000.000 ریال --- 200973785000027: خرید 40 دستگاه دیتا پروژکتور - تضمین 46.000.000 ریال --- (ارائه نمایندگی رسمی از شرکت مادر الزامیست)
عنوان :
ساعت 14.30 مورخ 1397/03/29
مهلت ارسال:
1397-03-10
تاریخ انتشار در سایت :
970310325
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/03/29
مهلت ارسال:
1397-03-10
تاریخ انتشار در سایت :
9703109627282
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/03/11
مهلت ارسال:
1397-02-29
تاریخ انتشار در سایت :
9702299625827
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم، کاردانش، فنی و حرفه ای، شبانه روزی، کودکان استثنایی، اهدایی، رهبری، ایجاد فضاهای آموزشی، طرح مناطق محروم و طرح های مل در استان در 8 ردیف به شرح : تخته وایت برد 1000 عدد با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- صندلی دسته دار 10000 عدد با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- میز و صندلی دو نفره دانش آموزی سه پایه دوم ابتدایی 5000 عدد با براورد 6.750.000.000 ریال و تضمین 362.500.000 ریال --- میز و صندلی دو نفره دانش آموزی متوسط اول 5000 عدد با برآورد 7.250.000.000 ریال و تضمین 362.500.000 ریال --- تخته خواب دو طبقه 300 عدد با برآورد 960.000.000 ریال و تضمین 48.000.000 ریال و کمد 6 درب معلم 600 عدد با برآورد 1.620.000.000 ریال و تضمین 81.000.000 ریال و جمع کل برآورد 2.580.000.000 ریال و تضمین 129.000.000 ریال --- صندلی گردان 1500 عدد با برآورد 2.700.000.000 ریال و تضمین 135.000.000 ریال و مبل اداری 1000 عدد با برآورد 1.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال و میز کامپیوتر 600 عدد با برآورد 1.800.000.000 ریال و تضمین 90.000.000 ریال و جمع کل برآورد 5.500.000.000 ریال و تضمین 275.000.000 ریال --- میز اداری 4 کشو 200 عدد با برآورد 600.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال و میز معلم درب دار 1000 عدد با برآورد 1.300.000.000 ریال و تضمین 65.000.000 ریال و صندلی معلم 1000 عدد با برآورد 550.000.000 ریال و تضمین 27.500.000 ریال با جمع کل برآورد 2.450.000.000 ریال و تضمین 122.500.000 ریال --- میز مدیریت 200 عدد با برآورد 700.000.000 ریال و تضمین 35.000.000 ریال و کمد کتابخانه 300 عدد با برآورد 900.000.000 ریال و تضمین 450.000.000 ریال --- میز غذاخوری با 6 صندلی 300 عدد با برآورد 1.800.000.000 ریال و تضمین 90.000.000 ریال
عنوان :
1397/02/25 ساعت 19
مهلت ارسال:
1397-02-09
تاریخ انتشار در سایت :
970209279
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم، کاردانش، فنی و حرفه ای، شبانه روزی، کودکان استثنایی، اهدایی، رهبری، ایجاد فضاهای آموزشی، طرح مناطق محروم و طرح های مل در استان در 8 ردیف به شرح : تخته وایت برد 1000 عدد با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- صندلی دسته دار 10000 عدد با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- میز و صندلی دو نفره دانش آموزی سه پایه دوم ابتدایی 5000 عدد با براورد 6.750.000.000 ریال و تضمین 362.500.000 ریال --- میز و صندلی دو نفره دانش آموزی متوسط اول 5000 عدد با برآورد 7.250.000.000 ریال و تضمین 362.500.000 ریال --- تخته خواب دو طبقه 300 عدد با برآورد 960.000.000 ریال و تضمین 48.000.000 ریال و کمد 6 درب معلم 600 عدد با برآورد 1.620.000.000 ریال و تضمین 81.000.000 ریال و جمع کل برآورد 2.580.000.000 ریال و تضمین 129.000.000 ریال --- صندلی گردان 1500 عدد با برآورد 2.700.000.000 ریال و تضمین 135.000.000 ریال و مبل اداری 1000 عدد با برآورد 1.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال و میز کامپیوتر 600 عدد با برآورد 1.800.000.000 ریال و تضمین 90.000.000 ریال و جمع کل برآورد 5.500.000.000 ریال و تضمین 275.000.000 ریال --- میز اداری 4 کشو 200 عدد با برآورد 600.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال و میز معلم درب دار 1000 عدد با برآورد 1.300.000.000 ریال و تضمین 65.000.000 ریال و صندلی معلم 1000 عدد با برآورد 550.000.000 ریال و تضمین 27.500.000 ریال با جمع کل برآورد 2.450.000.000 ریال و تضمین 122.500.000 ریال --- میز مدیریت 200 عدد با برآورد 700.000.000 ریال و تضمین 35.000.000 ریال و کمد کتابخانه 300 عدد با برآورد 900.000.000 ریال و تضمین 450.000.000 ریال و میز غذاخوری با 6 صندلی 300 عدد با برآورد 1.800.000.000 ریال و تضمین 90.000.000 ریال و جمع کل برآورد 3.400.000.000 ریال و تضمین 170.000.000 ریال
عنوان :
1397/02/25 ساعت 19
مهلت ارسال:
1397-02-08
تاریخ انتشار در سایت :
9702082180
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
لغایت 1397/02/06در روزهای کاری از ساعت 8 الی 14
مهلت ارسال:
1397-01-30
تاریخ انتشار در سایت :
970130210
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
لغایت 1397/01/29 در روزهای کاری از ساعت 8 الی 14
مهلت ارسال:
1397-01-18
تاریخ انتشار در سایت :
97011878
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-12-21
مهلت ارسال:
1396-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
9612145115
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :
?>