ستادایران
شنبه 31 فروردین 1398
Saturday 20 April 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
صفحه 4 مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

صفحه 4 مناقصه ، مناقصات رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
لغایت 1397/08/24
مهلت ارسال:
1397-08-21
تاریخ انتشار در سایت :
970821629
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/24 ساعت 9 صبح
مهلت ارسال:
1397-08-21
تاریخ انتشار در سایت :
970821626
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها به پیمانکاران واجد شرایط در 7 ردیف به شرح : ایمن سازی اضطراری راه ها، اقدامات کم هزینه (تهیه استوانه ارتجاعی، بازتاب چشم گربه ای، سرعت گیر پلاستیکی و بشکه ایمنی) با برآورد 2.547.000.000 ریال و تضمین 127.350.000 ریال (تاییدیه سازمان راهداری) --- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی (تجدید) با برآورد 9.456.442.320 ریال و تضمین 475.822.116.472 ریال (تاییدیه سازمان راهداری) --- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی در محورهای شهرستان گرمی با برآورد 3.849.509.040 ریال و تضمین 452.192 ریال (تاییدیه سازمان راهداری) --- ارتقای حفاظ ایمنی در نواحی پرتگاهی استان (تجدید) با برآورد 7.309.866.000 ریال و تضمین 365.493.300 ریال (تاییدیه سازمان راهداری) --- لکه گیری و روکش آسفالت محور گیوی - سه راه گیوی (تجدید) با برآورد 5.636.012.154 ریال و تضمین 281.800.608 ریال (پنج راه و ترابری) --- لکه گیری و روکش آسفالت محور خلخال - هشتچین با برآورد 8.771.198.416 ریال و تضمین 438.559.921 ریال (پنج راه و ترابری) --- لکه گیری آسفالت سه راهی خروسلو - سه راهی زیوه با برآورد 2.929.522.295 ریال و تضمین 146.476.155 ریال (پنج راه و ترابری)
عنوان :
1397/09/06 تا آخر وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-08-21
تاریخ انتشار در سایت :
970821254
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-09-07
مهلت ارسال:
1397-08-21
تاریخ انتشار در سایت :
9708213995
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-09-07
مهلت ارسال:
1397-08-21
تاریخ انتشار در سایت :
9708214002
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-09-07
مهلت ارسال:
1397-08-21
تاریخ انتشار در سایت :
9708213984
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-09-07
مهلت ارسال:
1397-08-21
تاریخ انتشار در سایت :
9708213998
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها به پیمانکاران واجد شرایط در 7 ردیف به شرح : ایمن سازی اضطراری راه ها، اقدامات کم هزینه (تهیه استوانه ارتجاعی، بازتاب چشم گربه ای، سرعت گیر پلاستیکی و بشکه ایمنی) با برآورد 2.547.000.000 ریال و تضمین 127.350.000 ریال (تاییدیه سازمان راهداری) --- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی (تجدید) با برآورد 9.456.442.320 ریال و تضمین 475.822.116.472 ریال (تاییدیه سازمان راهداری) --- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی در محورهای شهرستان گرمی با برآورد 3.849.509.040 ریال و تضمین 452.192 ریال (تاییدیه سازمان راهداری) --- ارتقای حفاظ ایمنی در نواحی پرتگاهی استان (تجدید) با برآورد 7.309.866.000 ریال و تضمین 365.493.300 ریال (تاییدیه سازمان راهداری) --- لکه گیری و روکش آسفالت محور گیوی - سه راه گیوی (تجدید) با برآورد 5.636.012.154 ریال و تضمین 281.800.608 ریال (پنج راه و ترابری) --- لکه گیری و روکش آسفالت محور خلخال - هشتچین با برآورد 8.771.198.416 ریال و تضمین 438.559.921 ریال (پنج راه و ترابری) --- لکه گیری آسفالت سه راهی خروسلو - سه راهی زیوه با برآورد 2.929.522.295 ریال و تضمین 146.476.155 ریال (پنج راه و ترابری)
عنوان :
1397/09/06 تا آخر وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-08-20
تاریخ انتشار در سایت :
970820260
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی ساده مربوط به تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاه های شرق مارون در سال 97 به شرح : عملیات خاکی با دست، عملیات خاکی با ماشین به مقدار تقریبی 2150 مترمکعب --- عملیات بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان به مقدار تقریبی 400 مترمکعب --- تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها و تهیه وسایل و قالب بندی تابلیه پلهای با دهانه حداکثر تا ارتفاع 5 متر از نوع دال ساده به مقدار تقریبی 160 مترمربع --- تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار تا قطر 18 میلیمتر به مقدار تقریبی 7000 کیلوگرم --- تهیه و اجرای بتن با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و با مقاومت فشاری تا 25 مگان پاسکال به مقدار تقریبی 230 مترمکعب --- تهیه مصالح اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول و قیر امولسیون SS آنیوتیک با حداقل قیر باقیمانده 57 درصد در آزمایش تقطیر به مقدار تقریبی 10000 کیلوگرم --- تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکرد PG برای قشر آستر (بیندر) و قشر رویه (توپکا) به مقدار تقریبی 25000 مترمربع --- تهیه مصالح و خط کشی منقطع و متناوب به عرض 12 سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلاسپید با دوام 12 ماهه به مقدار تقریبی 20000 مترمربع
عنوان :
1397/09/05 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1397-08-15
تاریخ انتشار در سایت :
970815882
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/05 ساعت 19
مهلت ارسال:
1397-08-15
تاریخ انتشار در سایت :
970815296
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/03 تا ساعت 9 صبح
مهلت ارسال:
1397-08-15
تاریخ انتشار در سایت :
970815156
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/19 ساعت 8
مهلت ارسال:
1397-08-14
تاریخ انتشار در سایت :
970814892
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- اجرای بولوار تک لبه خروجی شهر نی ریز به سمت سیرجان با برآورد 5.590.752.270 ریال و تضمین 280.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 2- مسیر دسترسی مجتمع خدمات رفاهی کوار - فیروزآباد با برآورد 2.872.342.521 ریال و تضمین 144.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 3- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 4 با برآورد 3.935.582.481 ریال و تضمین 197.000.000 ریال رتبه 5 نیرو --- 4- اجرای روشنایی حوزه شهرستان آباده با برآورد 20.460.225.170 ریال و تضمین 1.024.000.000 ریال رتبه 5 نیرو ---- 5- ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه های استان با برآورد 6.507.000.000 ریال و تضمین 326.000.000 ریال دارای صلاحیت معتبر --- 6- روکش آسفالت راه های روستایی و فرعی شهرستان جهرم تجدید شده با برآورد 30.026.465.063 ریال و تضمین 1.502.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 7- خرید خط سرد ترافیکی محورهای حوزه استحفاظی استان فارس تجدید شده با برآورد 19.156.068.204 ریال و تضمین 958.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری و تاییدیه از سازمان راهداری --- 8- خرید خط محورهای شریانی استان فارس با دوام 9 ماهه تجدید شده با برآورد 28.734.102.306 ریال و 1.437.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری و تاییده از سازمان راهداری --- 9- تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس تجدید شده با برآورد 37.129.000.000 ریال و تضمین 1.857.000.000 ریال دارای فعالیت مشابه و گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 10- جابجایی شبکه برق فشار متوسط محور تنگ خیاره تجدیده شده با برآورد 2.853.834.722 ریال و تضمین 143.000.000 ریال رتبه 5 نیرو ---- 11- بهسازی محور نی ریز - خیر از کیلومتر 000+0 الی 000+11 تجدید شده با برآورد 31.381.272.851 ریال و تضمین 1.570.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 12- بهسازی سه راهی فسا - شیراز به روستای شهرستان طول 2 کیلومتر و روکش آسفالت محور زاهدشهر - جهرم به طول 200+10 کیلومتر تجدید شده با برآورد 28.157.949.676 ریال و تضمین 1.408.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 13- بهسازی محور اینو - شش پیر شهرستان سپیدان تجدید شده با برآورد 5.147.761.219 ریال و تضمین 257.390.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 14- بهسازی محور فرعی مرودشت - ارسنجان از سه راه تخت طاووس به سمت ارسنجان به طول 000+10 کیلومتر تجدید شده با برآورد 16.165.202.081 ریال و تضمین 809.000.000 ریال رتبه راه و ترابری
عنوان :
تا پایان وفت اداری 1397/08/28
مهلت ارسال:
1397-08-14
تاریخ انتشار در سایت :
970814844
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/03
مهلت ارسال:
1397-08-14
تاریخ انتشار در سایت :
9708149640073
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/03 تا ساعت 9 صبح
مهلت ارسال:
1397-08-14
تاریخ انتشار در سایت :
970814152
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-08-29
مهلت ارسال:
1397-08-14
تاریخ انتشار در سایت :
9708143314
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی ساده مربوط به تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاه های شرق مارون در سال 97 به شرح : عملیات خاکی با دست، عملیات خاکی با ماشین به مقدار تقریبی 2150 مترمکعب --- عملیات بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان به مقدار تقریبی 400 مترمکعب --- تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها و تهیه وسایل و قالب بندی تابلیه پلهای با دهانه حداکثر تا ارتفاع 5 متر از نوع دال ساده به مقدار تقریبی 160 مترمربع --- تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار تا قطر 18 میلیمتر به مقدار تقریبی 7000 کیلوگرم --- تهیه و اجرای بتن با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و با مقاومت فشاری تا 25 مگان پاسکال به مقدار تقریبی 230 مترمکعب --- تهیه مصالح اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول و قیر آمولسیون SS آنیوتیک با حداقل قیر باقیمانده 57 درصد در آزمایش تقطیر به مقدار تقریبی 10000 کیلوگرم --- تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکرد PG برای قشر آستر (بیندر) و قشر رویه (توپکا) به مقدار تقریبی 25000 مترمربع --- تهیه مصالح و خط کشی منقطع و متناوب به عرض 12 سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلاسپید با دوام 12 ماهه به مقدار تقریبی 20000 مترمربع
عنوان :
1397/09/05 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1397-08-13
تاریخ انتشار در سایت :
970813673
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- اجرای بولوار تک لبه خروجی شهر نی ریز به سمت سیرجان با برآورد 5.590.752.270 ریال و تضمین 280.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 2- مسیر دسترسی مجتمع خدمات رفاهی کوار - فیروزآباد با برآورد 2.872.342.521 ریال و تضمین 144.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 3- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 4 با برآورد 3.935.582.481 ریال و تضمین 197.000.000 ریال رتبه 5 نیرو --- 4- اجرای روشنایی حوزه شهرستان آباده با برآورد 20.460.225.170 ریال و تضمین 1.024.000.000 ریال رتبه 5 نیرو ---- 5- ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه های استان با برآورد 6.507.000.000 ریال و تضمین 326.000.000 ریال دارای صلاحیت معتبر --- 6- روکش آسفالت راه های روستایی و فرعی شهرستان جهرم تجدید شده با برآورد 30.026.465.063 ریال و تضمین 1.502.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 7- خرید خط سرد ترافیکی محورهای حوزه استحفاظی استان فارس تجدید شده با برآورد 19.156.068.204 ریال و تضمین 958.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری و تاییدیه از سازمان راهداری --- 8- خرید خط محورهای شریانی استان فارس با دوام 9 ماهه تجدید شده با برآورد 28.734.102.306 ریال و 1.437.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری و تاییده از سازمان راهداری --- 9- تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس تجدید شده با برآورد 37.129.000.000 ریال و تضمین 1.857.000.000 ریال دارای فعالیت مشابه و گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 10- جابجایی شبکه برق فشار متوسط محور تنگ خیاره تجدیده شده با برآورد 2.853.834.722 ریال و تضمین 143.000.000 ریال رتبه 5 نیرو ---- 11- بهسازی محور نی ریز - خیر از کیلومتر 000+0 الی 000+11 تجدید شده با برآورد 31.381.272.851 ریال و تضمین 1.570.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 12- بهسازی سه راهی فسا - شیراز به روستای شهرستان طول 2 کیلومتر و روکش آسفالت محور زاهدشهر - جهرم به طول 200+10 کیلومتر تجدید شده با برآورد 28.157.949.676 ریال و تضمین 1.408.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 13- بهسازی محور اینو - شش پیر شهرستان سپیدان تجدید شده با برآورد 5.147.761.219 ریال و تضمین 257.390.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 14- بهسازی محور فرعی مرودشت - ارسنجان از سه راه تخت طاووس به سمت ارسنجان به طول 000+10 کیلومتر تجدید شده با برآورد 16.165.202.081 ریال و تضمین 809.000.000 ریال رتبه راه و ترابری
عنوان :
تا پایان وفت اداری 1397/08/28
مهلت ارسال:
1397-08-13
تاریخ انتشار در سایت :
970813597
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 135,500
دلار کانادا
یورو 155,520
پوند انگلیس
فرانک سوئیس 134,950
کرون سوئد 14,650
کرون دانمارک 20,540
درهم امارات 36,900
یکصد ین ژاپن 121,140
ریال سعودی
دلار استرالیا 96,830
یوان چین 20,200
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 45,450,000
طرح جدید 47,000,000
نیم سکه 25,980,000
ربع سکه 16,490,000
هر گرم طلا 4,296,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :