ستادایران
شنبه 31 فروردین 1398
Saturday 20 April 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
صفحه 6 مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

صفحه 6 مناقصه ، مناقصات رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/20
مهلت ارسال:
1397-08-01
تاریخ انتشار در سایت :
9708019638951
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 112/3/97 : عملیات خاکی و ابنیه فنی راه روستایی زیارت دیوان مراد (تجدید2) با برآورد 5.493.786.687 ریال و تضمین 275.000.000 ریال --- 113/3/97 : اجرای عملیات پریمکت و آسفالت عباس آباد - آشین، رودخانه کمال، پدوم آباد - قرقطوئیه و کناروئیه (تجدید) با برآورد 34.319.020.800 ریال و تضمین 1.716.000.000 ریال --- 114/3/97 : اجرای عملیات پریمکت و آسفالت محورهای گمرکان - امجز + پشت کوه دوساری + میجان (تجدید 4) با برآورد 16.670.033.869 ریال و تضمین 834.000.000 ریال --- 115/3/97 : تکمیل اجرای عملیات خکی و ابنیه فنی محور بندر دلفارد (تجدید 2) با برآورد 6.446.882.548 ریال و تضمین 323.000.000 ریال --- 116/3/97 : اجرای خط کشی سرد ترافیکی همراه با گلاسبید جهت ایمن سازی پروژه های راه روستایی قابل افتتاح جنوب کرمان با برآورد 1.977.387.609 ریال و تضمین 99.000.000 ریال --- 117/3/97 : تهیه و نصب علائم اطلاعاتی، انتظامی، اخطاری جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور کهنوج - رودان و جیرفت - سراهی بم (تجدید 4) با برآورد 14.474.249.772 ریال و تضمین 724.000.000 ریال --- 118/3/97 : تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور جیرفت - سه راهی بم با برآورد 6.228.464.717 ریال و تضمین 312.000.000 ریال --- 119/3/97 : تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور کهنوج - رودان با برآورد 7.760.539.400 ریال و تضمین 389.000.000 ریال --- 120/3/97 : احداث و جمع آوری شبکه برق 20 کیلوولت و فشار ضعیف جهت آزاد سازی پروژه احداث باند دوم جیرفت - بافت (تجدید 2) با برآورد 3.097.536.725 ریال و تضمین 155.000.000 ریال --- 121/3/97 : اجرای حصار، محوطه و ساختمان سرایداری ثبت احوال شهرستان جیرفت با برآورد 4.970.585.119 ریال و تضمین 249.000.000 ریال
عنوان :
1397/08/22 تا ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
970730705
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
لغایت 1397/08/12
مهلت ارسال:
1397-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
970730271
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/09 تا ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-07-29
تاریخ انتشار در سایت :
970729966
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-08-13
مهلت ارسال:
1397-07-29
تاریخ انتشار در سایت :
9707294546
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/13
مهلت ارسال:
1397-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
9707289638717
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه درزگیری و روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ محورهای سلفچگان ـ راهجرد و باند جنوبی کمربندی قم ـ اراک با برآورد 19.962.411.771 ریال و تضمین 998.200.000 ریال --- بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی پاچیان با برآورد 6.425.486.990 ریال و تضمین 321.300.000 ریال --- تهیه تابلوی اخطاری، انتظامی و مسیرنما و نصب در راه های حوزه استحفاظی استان قم 1397 با برآورد 8.532.142.587 ریال و تضمین 426.700.000 ریال --- تهیه مصالح و اجرای خط کشی در محورهای حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در سال 97 با برآورد 20.010.157.753 ریال و تضمین 1.001.000.000 ریال --- نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های چشمک زن در راه های حوزه استحفاظی استان قم در سال 98 - 97 با برآورد 16.575.152.880 ریال و تضمین 829.000.000 ریال ---- تهیه نصب و تعمیرات گاردریل (دوموج و سه موج) و جمع آوری و بازسازی گاردریلهای آسیب دیده حوزه استحفاظی استان قم در سال 98 - 97 با برآورد 16.575.152.880 ریال و تضمین 1.470.000.000 ریال --- تهیه تابلوی اطلاعاتی و نصب در راه های حوزه استحفاظی استان قم 1397 با برآورد 10.277.620.611 ریال و تضمین 514.000.000 ریال
عنوان :
تا ساعت 14.30 روز سه شنبه مورخ 97/8/15
مهلت ارسال:
1397-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
97072812
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-08-20
مهلت ارسال:
1397-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
9707284508
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه درزگیری و روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ محورهای سلفچگان ـ راهجرد و باند جنوبی کمربندی قم ـ اراک با برآورد 19.962.411.771 ریال و تضمین 998.200.000 ریال --- بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی پاچیان با برآورد 6.425.486.990 ریال و تضمین 321.300.000 ریال --- تهیه تابلوی اخطاری، انتظامی و مسیرنما و نصب در راه های حوزه استحفاظی استان قم 1397 با برآورد 8.532.142.587 ریال و تضمین 426.700.000 ریال --- تهیه مصالح و اجرای خط کشی در محورهای حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در سال 97 با برآورد 20.010.157.753 ریال و تضمین 1.001.000.000 ریال --- نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های چشمک زن در راه های حوزه استحفاظی استان قم در سال 98 - 97 با برآورد 16.575.152.880 ریال و تضمین 829 میلیون ریال ---- تهیه نصب و تعمیرات گاردریل (دوموج و سه موج) و جمع آوری و بازسازی گاردریلهای آسیب دیده حوزه استحفاظی استان قم در سال 98 - 97 با برآورد 16.575.152.880 ریال و تضمین 1.470.000.000 ریال --- تهیه تابلوی اطلاعاتی و نصب در راه های حوزه استحفاظی استان قم 1397 با برآورد 10.277.620.611 ریال و تضمین 514 میلیون ریال
عنوان :
تا ساعت 14.30 روز سه شنبه مورخ 97/8/15
مهلت ارسال:
1397-07-26
تاریخ انتشار در سایت :
9707261
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/12 تا ساعت 14/30
مهلت ارسال:
1397-07-25
تاریخ انتشار در سایت :
970725382
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت یان چشمه - حیدری محوریان چشمه - پهنا - آزادگان (تجدید بار دوم) با برآورد 3.098.552.084 ریال و تضمین 154.927.604 ریال رتبه 5 راه و ترابری--- تهیه تابلوهای اطلاعاتی ، اخطاری و انتظامی نقاط پر تصادف با برآورد 4.286.371.500 ریال و تضمین 214.318.575 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- تهیه پایه تابلوهای اخطاری و انتظامی و کلافی و خرپا ( تجدید بار دوم) با برآورد 5.955.540.000 ریال و تضمین297.777.000 ریال --- تهیه و نصب و ترفیع گاردریل های سراسر استان (تجدید بار دوم) با برآورد 10.732.697.690 ریال و تضمین 536.634.885 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- تهیه و اجرای نقوش، خطوط عرضی و فلش در نقاط پرتصادف تجدید شده بار دوم با برآورد 2.839.878.582 ریال و تضمین141.993.929 ریال تاییدهی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی رتبه A-B-C --- خرید تجهیزات روشنایی نقاط پر حادثه (ایمن سازی 10 نقطه پر تصادف (تجدید بار دوم) با برآورد 2.760.000.000 ریال و تضمین 138.000.000 ریال رتبه 5 نیرو یا 5 تاسیسات و تجهیزات --- روکش آسفالت شیخ محمود - سرمور (تجدید بار دوم) با برآورد 4.459.406.368 ریال و تضمین 222.970.318 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- تهیه و نصب گاردریل و ایمن سازی گاردریل سراسر استان (تجدید بار سوم) با برآورد 2.676.950.657 ریال و تضمین 133.847.533 ریال دارای تاییدیه از اداره توسعه ایمنی و حریم راه وزارتخانه یا نمایندگی این شرکت های یاد شده رتبه 5 راه و ترابری
عنوان :
1397/08/12 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-07-24
تاریخ انتشار در سایت :
970724261
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 135,500
دلار کانادا
یورو 155,520
پوند انگلیس
فرانک سوئیس 134,950
کرون سوئد 14,650
کرون دانمارک 20,540
درهم امارات 36,900
یکصد ین ژاپن 121,140
ریال سعودی
دلار استرالیا 96,830
یوان چین 20,200
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 45,450,000
طرح جدید 47,000,000
نیم سکه 25,980,000
ربع سکه 16,490,000
هر گرم طلا 4,296,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :