ستادایران
چهارشنبه 1 اسفند 1397
Wednesday 20 February 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر 14 روز بعد از آخرین مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال:
1397-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
971004236
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/23 تا ساعت 9
مهلت ارسال:
1397-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
97100483
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-10-15
مهلت ارسال:
1397-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
9710045731
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-10-15
مهلت ارسال:
1397-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
9710045733
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-10-23
مهلت ارسال:
1397-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
9710043041
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/23
مهلت ارسال:
1397-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
9710039645256
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/23 تا ساعت 9
مهلت ارسال:
1397-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
97100353
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/02 لغایت ساعت 14/30 مورخ 1397/10/13
مهلت ارسال:
1397-09-25
تاریخ انتشار در سایت :
970925728
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/12 ساعت 15:30
مهلت ارسال:
1397-09-22
تاریخ انتشار در سایت :
970922134
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-10-04
مهلت ارسال:
1397-09-22
تاریخ انتشار در سایت :
9709224569
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-10-04
مهلت ارسال:
1397-09-22
تاریخ انتشار در سایت :
9709224571
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اجرای عملیات ترمیم و ساماندهی بوستان باغ حکیم (نوبت دوم) با برآورد 3.122.732.877 ریال و سپرده 63.000.000 ریال با حداقل رتبه 5 ساختمان---- اجرای عملیات نگهداشت، تعمیر و ترمیم سواره رو در سطح ناحیه 1 منطقه 10 شامل آدرس های خیابان شاه محمدی، خیابان حسینی، خیابان حسام الدین، خیابان نوری، خیابان قزوین و .. (نوبت چهارم) با برآورد 4.099.308.468 ریال و سپرده 82.000.000 ریال با رتبه 5 راه و ترابری ---- اجرای عملیات نگهداشت،تعمیر و ترمیم معابر سواره رو در سطح ناحیه 2 منطقه 10 شامل آدرس های خیابان امام خمینی، خیابان هاشمی، خیابان مرتضوی، خیابان مالک اشتر و .. (نوبت چهارم) با برآورد 4.031.746.686 ریال و سپرده 82.000.000 ریال با رتبه 5 راه و ترابری ---- اجرای عملیات نگهداشت، تعمیر و ترمیم سواره رو درسطح ناحیه 3 منطقه 10 شامل آدرس های خیابان دامپزشکی، خیابان آزادی، خیابان آذربایجان، خیابان طوس و .. (نوبت چهارم با برآورد 4.024.865.637 ریال و سپرده 82.000.000 ریال با رتبه 5 راه و ترابری ---- مرمت و بازسازی ساختمان های داری سطح منطقه (نوبت چهارم) با برآورد 7.996.632.506 ریال و سپرده 160.000.000 ریال با حداقل رتبه 5 ساختمان ---- خرید دریچه کامپوزیت سطح منطقه 10 (نوبت سوم) با برآورد 3.000.000.000 ریال و سپرده 150.000.000 ریال
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز
مهلت ارسال:
1397-09-14
تاریخ انتشار در سایت :
970914274
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-09-05
تاریخ انتشار در سایت :
970905730
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری خرید موارد در 55 ردیف به پیمانکاران واجد شرایط به شرح : تولید قطعه با کد 00230-01 به تعداد 100/000 عدد --- خرید لوله فولادی 113/9*108 به مقدار 200/000 کیلوگرم --- خرید لوله گرافیتی 100*45*105 به مقدار 45/000 کیلوگرم --- خرید ساچمه 6.35 به مقدار 120/000 کیلوگرم --- خرید توری فولادی قطر 0/6 میلیمتر به مقدار 600 متر --- خرید سیم افشان قلع اندود به مقدار 90/000 متر --- خرید رنگ سبز پودری با کد 0300560 به مقدار 10/000 کیلوگرم --- خرید رنگ پودری الکترواستاتیک خاکی با کد 0300370 به مقدار 8/000 کیلوگرم --- خرید رنگ خاکی با کد 0300130 به مقدار 5/000 کیلوگرم --- خرید مواد شیمیایی با کد 00200080 به مقدار 1/000 کیلوگرم --- خرید مواد شیمیایی با کد 00200017 به مقدار 1/200 کیلوگرم --- خرید مواد شیمیایی با کد 0020063 به مقدار 4/000 کیلوگرم --- پیمانسپاری خدمات سایزینگ لوله فولادی به روش کشش سرد به مقدار 3/000/000 کیلوگرم --- خرید کابین با کد 001002660 به تعداد 50 عدد --- خرید قطعه با کد 00100730 به تعداد 200 عدد --- خرید قطعه با کد 001002630 به تعداد 200 عدد --- خرید مجموعه با کد 00100490 به تعداد 50 عدد --- خرید قطعه با کد 00100510 به تعداد 50 ست --- خرید گیرند GPS با کد 021090 به تعداد 50 عدد --- خرید دستگاه با کد 00100670 به تعداد 50 عدد --- مونتاژ مجموعه با کد 00100760 به تعداد 50 عدد --- خرید تسمه مسی 120*55 به مقدار 30/000 کیلوگرم --- پرسکاری قطعه با کد 0015-01-154 به تعداد 30/000 عدد --- خرید چسب با کد 0500990 به مقدا 550 کیلوگرم --- خرید فرمان رزوه توپی بخور با کد 07200270 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه توپی نخور با کد 07200280 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه رینگی بخور با کد 07200290 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه رینگی نخور با کد 07200310 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه توپی بخور با کد 07200230 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه توپی تخور با کد 07200240 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه رینگی بخور با کد 07200250 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه توپی نخور با کد 07200240 به تعداد 5 عدد --- ایمن سازی و ترمیم انبار --- پریفورم قطعه با کد 01-01-110-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 010-110-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 040-224-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 01-220-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 030-200-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- جوشکاری مجموعه با کد 220-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- خرید واشر نسوز با کد 020-200-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- خرید واشر نسوز با کد 010-200-04-154 به تعداد 60/000 عدد --- خرید واشر نسوز با کد 040-200-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- خرید پودر آلومینیوم به مقدار 2/000 کیلوگرم --- خرید سیم رابط قطر 0.5 قلع اندود به مقدار 90/000 متر --- خرید دوربین ثابت به تعداد 20 دستگاه و 3 دستگاه دوربین گردشی و 2 دستگاه دوربین فیش آی و یک دستگاه nvr32 کانال --- خرید کابل Cat7 sf به مقدار 2/000 متر به همراه 60 عدد سوکت --- خرید هارد 3T به تعداد 4 عدد --- خرید لوله فولادی مانیسمان بدون درز 28.6*30 به مقدار 18/000 کیلوگرم --- خرید لوله فولادی قطر 127.6*3 به مقدار 17/000 کیلوگرم --- خرید لوله فولادی 24*40 به مقدار 55/000 کیلوگرم --- خرید میلگرد فولادی قطر 122 به مقدار 30/000 کیلوگرم --- فورجکاری قطعه با کد 001001 به تعداد 100/000 عدد --- فورج و ماشینکاری قطعه با کد 01-110 به تعداد 10/000 عدد --- خرید هاردنر به مقدار 6/000 لیتر --- خرید رزین به مقدار 3/000 کیلوگرم
عنوان :
1397/09/19 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-09-05
تاریخ انتشار در سایت :
970905312
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-09-24
مهلت ارسال:
1397-09-05
تاریخ انتشار در سایت :
9709055434
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Jam.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 129,700
دلار کانادا 98,380
یورو 149,500
پوند انگلیس 169,530
فرانک سوئیس 129,670
کرون سوئد 13,970
کرون دانمارک 19,730
درهم امارات 35,350
یکصد ین ژاپن 117,210
ریال سعودی 34,610
دلار استرالیا 92,920
یوان چین 19,300
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 44,000,000
طرح جدید 45,015,000
نیم سکه 25,200,000
ربع سکه 15,900,000
هر گرم طلا 4,311,400
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :