ستادایران
یکشنبه 1 مهر 1397
Sunday 23 September 2018
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات UPVC ، PVC و پلیکا

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1397/07/14 ساعت 15/30
مهلت ارسال:
1397-07-01
تاریخ انتشار در سایت :
970701224
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/07/10 تا ساعت 9 صبح
مهلت ارسال:
1397-06-24
تاریخ انتشار در سایت :
97062465
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/07/10 تا ساعت 9 صبح
مهلت ارسال:
1397-06-21
تاریخ انتشار در سایت :
97062198
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/07/10
مهلت ارسال:
1397-06-20
تاریخ انتشار در سایت :
9706209635444
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-06-12
تاریخ انتشار در سایت :
970612596|66300
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-06-10
تاریخ انتشار در سایت :
970610509
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/06/17 ساعت 15/30
مهلت ارسال:
1397-06-07
تاریخ انتشار در سایت :
970607663
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/06/17 ساعت 15/30
مهلت ارسال:
1397-06-06
تاریخ انتشار در سایت :
970606658
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/06/24 تا ساعت 13
مهلت ارسال:
1397-06-04
تاریخ انتشار در سایت :
970604326
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/06/24 تا ساعت 13
مهلت ارسال:
1397-06-03
تاریخ انتشار در سایت :
97060380
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 3010/97 : خرید لوله UPVC 160 م م به مقدار 10000 متر با تضمین 185.000.000 ریال --- 3011/97 : سه راه یو پی وی سی 1000 * 800*1000 به مقدار 28 عدد زانو یو پی وی سی 45*1000 به مقدار 24 عدد زانو یو پی وی سی 22/5 * 1000 به مقدار 18 عدد قطعه دو سر ساکت یو پی وی سی 1000 به مقدار 15 عدد تبدیل یو پی وی سی 700*1000 به مقدار 2 عدد کولار یو پی وی سی 1000 به مقدار 82 شاخه زانو یو پی وی سی 25/11 * 1000 به مقدار 6 عدد تمامی اقلام با فشار کاری 8 بار می باشند PN8 با تضمین 375.000.000 ریال --- 3012/97 : خرید کلریناتور گازی دیواری مجهز به هیتر درابر با متعلقات با تضمین 212.500.000 ریال --- 3014/97 خرید لوله پلی اتیلن 710 م م به تعداد 3000 متر لوله (PE100- PN5) با تضمین 1.500.000.000 ریال ---- 3015/97 : خرید لوله پلی اتیلن دو جداره 300 م م به مقدار 1000 متر لوله پلی اتیلن دو جداره 250 م م به مقدار 1000 متر لوله پلی اتیلن دو جداره 200 م م به مقدار 5998 متر (PE100) با تضمین 250.000.000 ریال --- 3016/97 : خرید لوله پلی اتیلن دو 250 م م به مقدار 3000 متر لوله پلی اتیلن 315م م به مقدار 6000 متر لوله پلی اتیلن 90 م م به مقدار 5000متر و لوله پلی اتیلن 110 م م به مقدار 2000 متر و PN10 - PE100 با تضمین 1.223.000.000 ریال --- 3017/97: خرید کیت کامل انشعاب آب 1/2 به تعداد 1920 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 160*1 به تعداد 11 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 90*1 به تعداد 67 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 200*1 به تعداد 27 عدد با تضمین 350.000.000 ریال --- 3020/97 : خرید کابل برق به مقدار 4060 متر طول خرید مفصل فلزی (موف) به مقدار 46 عدد خرید کابلشو به تعداد 40 عدد خرید سیم لخت مسی به مقدار 15 متر طول با تضمین 315.000.000 ریال --- 3021/97 : خرید کابل برق به مقدار 13600 متر طول با تضمین 919.000.000 ریال --- 3022/97: خرید تابلو برق سافت استارت به تعداد 5 دستگاه خرید تابلو برق به تعداد 3 دستگاه با تضمین 460.000.000 ریال --- 3029/97 : خرید پکیج تجهیزات کلرزنی و سیستم بکواش به تعداد 1 دستگاه با تضمین 650.000.000 ریال
عنوان :
تا ساعت 9 صبح روز گشایش پاکتها
مهلت ارسال:
1397-05-29
تاریخ انتشار در سایت :
970529113
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 3010/97 : خرید لوله UPVC 160 م م به مقدار 10000 متر با تضمین 185.000.000 ریال --- 3011/97 : سه راه یو پی وی سی 1000 * 800*1000 به مقدار 28 عدد زانو یو پی وی سی 45*1000 به مقدار 24 عدد زانو یو پی وی سی 22/5 * 1000 به مقدار 18 عدد قطعه دو سر ساکت یو پی وی سی 1000 به مقدار 15 عدد تبدیل یو پی وی سی 700*1000 به مقدار 2 عدد کولار یو پی وی سی 1000 به مقدار 82 شاخه زانو یو پی وی سی 25/11 * 1000 به مقدار 6 عدد تمامی اقلام با فشار کاری 8 بار می باشند PN8 با تضمین 375.000.000 ریال --- 3012/97 : خرید کلریناتور گازی دیواری مجهز به هیتر درابر با متعلقات با تضمین 212.500.000 ریال --- 3014/97 خرید لوله پلی اتیلن 710 م م به تعداد 3000 متر لوله (PE100- PN5) با تضمین 1.500.000.000 ریال ---- 3015/97 : خرید لوله پلی اتیلن دو جداره 300 م م به مقدار 1000 متر لوله پلی اتیلن دو جداره 250 م م به مقدار 1000 متر لوله پلی اتیلن دو جداره 200 م م به مقدار 5998 متر (PE100) با تضمین 250.000.000 ریال --- 3016/97 : خرید لوله پلی اتیلن دو 250 م م به مقدار 3000 متر لوله پلی اتیلن 315م م به مقدار 6000 متر لوله پلی اتیلن 90 م م به مقدار 5000متر و لوله پلی اتیلن 110 م م به مقدار 2000 متر و PN10 - PE100 با تضمین 1.223.000.000 ریال --- 3017/97: خرید کیت کامل انشعاب آب 1/2 به تعداد 1920 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 160*1 به تعداد 11 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 90*1 به تعداد 67 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 200*1 به تعداد 27 عدد با تضمین 350.000.000 ریال --- 3020/97 : خرید کابل برق به مقدار 4060 متر طول خرید مفصل فلزی (موف) به مقدار 46 عدد خرید کابلشو به تعداد 40 عدد خرید سیم لخت مسی به مقدار 15 متر طول با تضمین 315.000.000 ریال --- 3021/97 : خرید کابل برق به مقدار 13600 متر طول با تضمین 919.000.000 ریال --- 3022/97: خرید تابلو برق سافت استارت به تعداد 5 دستگاه خرید تابلو برق به تعداد 3 دستگاه با تضمین 460.000.000 ریال --- 3029/97 : خرید پکیج تجهیزات کلرزنی و سیستم بکواش به تعداد 1 دستگاه با تضمین 650.000.000 ریال
عنوان :
تا ساعت 9 صبح روز گشایش پاکتها
مهلت ارسال:
1397-05-27
تاریخ انتشار در سایت :
970527112
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید 3010/97 : خرید لوله UPVC 160 م م به مقدار 10000 متر با تضمین 185.000.000 ریال --- 3011/97 : سه راه یو پی وی سی 1000 * 800*1000 به مقدار 28 عدد زانو یو پی وی سی 45*1000 به مقدار 24 عدد زانو یو پی وی سی 22/5 * 1000 به مقدار 18 عدد قطعه دو سر ساکت یو پی وی سی 1000 به مقدار 15 عدد تبدیل یو پی وی سی 700*1000 به مقدار 2 عدد کولار یو پی وی سی 1000 به مقدار 82 شاخه زانو یو پی وی سی 25/11 * 1000 به مقدار 6 عدد تمامی اقلام با فشار کاری 8 بار می باشند PN8 با تضمین 375.000.000 ریال --- 3012/97 : خرید کلریناتور گازی دیواری مجهز به هیتر درابر با متعلقات با تضمین 212.500.000 ریال --- 3014/97 خرید لوله پلی اتیلن 710 م م به تعداد 3000 متر لوله (PE100- PN5) با تضمین 1.000.000.000 ریال ---- 3015/97 : خرید لوله پلی اتیلن دو جداره 300 م م به مقدار 1000 متر لوله پلی اتیلن دو جداره 250 م م به مقدار 1000 متر لوله پلی اتیلن دو جداره 200 م م به مقدار 5998 متر (PE100) با تضمین 155.000.000 ریال --- 3016/97 : خرید لوله پلی اتیلن دو 250 م م به مقدار 3000 متر لوله پلی اتیلن 315م م به مقدار 6000 متر لوله پلی اتیلن 90 م م به مقدار 5000متر و لوله پلی اتیلن 110 م م به مقدار 2000 متر و PN10 - PE100 3017/97: خرید کیت کامل انشعاب آب 1/2 به تعداد 1920 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 160*1 به تعداد 11 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 90*1 به تعداد 67 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 200*1 به تعداد 27 عدد با تضمین 350.000.000 ریال --- 3020/97 : خرید کابل برق به مقدار 4060 متر طول خرید مفصل فلزی (موف) به مقدار 46 عدد خرید کابلشو به تعداد 40 عدد خرید سیم لخت مسی به مقدار 15 متر طول با تضمین 315.000.000 ریال --- 3021/97 : خرید کابل برق به مقدار 13600 متر طول با تضمین 919.000.000 ریال --- 3022/97: خرید تابلو برق سافت استارت به تعداد 5 دستگاه خرید تابلو برق به تعداد 3 دستگاه با تضمین 460.000.000 ریال
عنوان :
تا ساعت 9 صبح روز گشایش پاکتها
مهلت ارسال:
1397-05-25
تاریخ انتشار در سایت :
970525133
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-06-24
مهلت ارسال:
1397-05-24
تاریخ انتشار در سایت :
9705244107
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-06-24
مهلت ارسال:
1397-05-24
تاریخ انتشار در سایت :
9705244111
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید 3010/97 خرید لوله UPVC 160 م م به مقدار 10000 متر با تضمین 185.000.000 ریال --- 3011/97 سه راه یو پی وی سی 1000 * 800*1000 به مقدار 28 عدد زانو یو پی وی سی 45*1000 به مقدار 24 عدد زانو یو پی وی سی 22/5 * 1000 به مقدار 18 عدد قطعه دو سر ساکت یو پی وی سی 1000 به مقدار 15 عدد تبدیل یو پی وی سی 700*1000 به مقدار 2 عدد کولار یو پی وی سی 1000 به مقدار 82 شاخه زانو یو پی وی سی 25/11 * 1000 به مقدار 6 عدد تمامی اقلام با فشار کاری 8 بار می باشند PN8 با تضمین 375.000.000 ریال --- 3012/97 خرید کلریناتور گازی دیواری مجهز به هیتر درابر با متعلقات با تضمین 212.500.000 ریال --- 3014/97 خرید لوله پلی اتیلن 710 م م به تعداد 3000 متر لوله (PE100- PN5) با تضمین 1.000.000.000 ریال ---- 3015/97 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره 300 م م به مقدار 1000 متر لوله پلی اتیلن دو جداره 250 م م به مقدار 1000 متر لوله پلی اتیلن دو جداره 200 م م به مقدار 5998 متر (PE100) با تضمین 155.000.000 ریال --- 3016/97 خرید لوله پلی اتیلن دو 250 م م به مقدار 3000 متر لوله پلی اتیلن 315م م به مقدار 6000 متر لوله پلی اتیلن 90 م م به مقدار 5000متر و لوله پلی اتیلن 110 م م به مقدار 2000 متر و PN10 - PE100 3017/97: خرید کیت کامل انشعاب آب 1/2 به تعداد 1920 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 160*1 به تعداد 11 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 90*1 به تعداد 67 عدد کیت انشعاب 1 اینچ با کمربند پلی پروپیلن 200*1 به تعداد 27 عدد با تضمین 350.000.000 ریال --- 3020/97 خرید کابل برق به مقدار 4060 متر طول خرید مفصل فلزی (موف) به مقدار 46 عدد خرید کابلشو به تعداد 40 عدد خرید سیم لخت مسی به مقدار 15 متر طول با تضمین 315.000.000 ریال --- 3021/97 خرید کابل برق به مقدار 13600 متر طول با تضمین 919.000.000 ریال --- خرید تابلو برق سافت استارت به تعداد 5 دستگاه خرید تابلو برق به تعداد 3 دستگاه با تضمین 460.000.000 ریال
عنوان :
تا ساعت 9 صبح روز گشایش پاکتها
مهلت ارسال:
1397-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
970523135
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-05-28
مهلت ارسال:
1397-05-10
تاریخ انتشار در سایت :
9705105514
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :
?>