ستادایران
شنبه 28 مهر 1397
Saturday 20 October 2018

ایمنی ( حفاظت الکترونیک ، آتش نشانی ، اطفای حریق و نجات )

مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات دستگاههای تنفسی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/13
مهلت ارسال:
1397-07-19
تاریخ انتشار در سایت :
97071932
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/25
مهلت ارسال:
1397-07-18
تاریخ انتشار در سایت :
9707181505
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/13
مهلت ارسال:
1397-07-17
تاریخ انتشار در سایت :
9707179
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-08-07
مهلت ارسال:
1397-07-17
تاریخ انتشار در سایت :
9707173339
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/07/25 الی 1397/08/07 ساعت 10 صبح
مهلت ارسال:
1397-07-15
تاریخ انتشار در سایت :
970715189
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/07/25 الی 1397/08/07 ساعت 10 صبح
مهلت ارسال:
1397-07-14
تاریخ انتشار در سایت :
9707142
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/07
مهلت ارسال:
1397-07-14
تاریخ انتشار در سایت :
9707149637096
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-07-14
تاریخ انتشار در سایت :
97071487
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-07-12
تاریخ انتشار در سایت :
97071290
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-07-11
تاریخ انتشار در سایت :
970711677
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/22
مهلت ارسال:
1397-07-08
تاریخ انتشار در سایت :
970708155
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/22
مهلت ارسال:
1397-07-04
تاریخ انتشار در سایت :
970704128
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 97/3023 - خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی 1/2 *90 به تعداد 11790 فقره - خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی 3/4*110 به تعداد 6975 فقره - خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی 1*160 به تعداد 6450 فقره - تضمین 770 میلیون ریال --- 97/3036 - خرید تجهیزات آزمایشگاهی شامل تیتراتور اتوماتیک - بن ماری سرولوژی درب شیبدار - تضمین 303 میلیون ریال --- 97/3037 - خرید تجهیزات ایمنی سه پایه نجات با پایه های تلسکوپی قابل ت نظیم و سبک جمعا به تعداد 24 دستگاه و خرید هارنس (مهاربند) کامل بدن (کمر - پاها - سینه - کتف) جمعا به تعداد 43 ست - تضمین 153.500.000 ریال --- 97/03038 - خرید لوله فولادی 200 م م تعداد 800 متر - تضمین 130 میلیون ریال --- 97/3006 - خرید ترانسفورماتور 800 کیلوولت آمپر به تعداد 4 دستگاه - ترانسفورماتور 250 کیلوولت آمپر به تعداد 1 دستگاه - ترانسفورماتور 1600 کیلوولت آمپر به تعداد 1 دستگاه و ترانسفورماتور 1000 کیلوولت آمپر به تعداد 1 دستگاه - تضمین 180.500.000 ریال --- 97/3008 - خرید رسپراتور تنفسی ارابه ای فشار مثبت و متعلقات کامل 10 دستگاه - خرید سیلندر فولادی 300 بار 6 لیتری یدک مخصوص رسپراتور تنفسی ارابه ای 40 عدد - خرید رسپراتور تنفسیکوله ای فشار مثبت 86 دستگاه - خرید کپسول یا سیلندر 6 لیتری - 00 بار کامپوزیتی یدکی مخصوص رسپیراتور تنفسی 86 عدد - تضمین 723.500.000 ریال --- 97/3026 - خرید انواع شیرآلات چدنی یکطرفه - تخلیه هوا - پروانه ای - کشویی و قطعات قابل پیاده کردن و واشرهای تخت مربوط به طرح آبرسانی به شهرهای خرمشهر و هفتگل جمعا به تعداد 83 عدد - تضمین 141.500.000 ریال --- 97/3028 - خرید انواع شیرآلات چدنی آتش نشانی - قطع و وصل کشویی و پروانه ای - یکطرفه و اتصالات قابل پیاده کردن مربوط به طرح آبرسانی به شهرهای آبادان - گتوند - بندر امام و شوشتر - تضمین 486.000.000 ریال
عنوان :
تا ساعت 10 صبح همان روز گشایش پاکات
مهلت ارسال:
1397-06-24
تاریخ انتشار در سایت :
970624603
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 97/3023 - خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی 1/2 *90 به تعداد 11790 فقره - خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی 3/4*110 به تعداد 6975 فقره - خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی 1*160 به تعداد 6450 فقره - تضمین 770 میلیون ریال --- 97/3036 - خرید تجهیزات آزمایشگاهی شامل تیتراتور اتوماتیک - بن ماری سرولوژی درب شیبدار - تضمین 303 میلیون ریال --- 97/3037 - خرید تجهیزات ایمنی سه پایه نجات با پایه های تلسکوپی قابل ت نظیم و سبک جمعا به تعداد 24 دستگاه و خرید هارنس (مهاربند) کامل بدن (کمر - پاها - سینه - کتف) جمعا به تعداد 43 ست - تضمین 153.500.000 ریال --- 97/03038 - خرید لوله فولادی 200 م م تعداد 800 متر - تضمین 130 میلیون ریال --- 97/3006 - خرید ترانسفورماتور 800 کیلوولت آمپر به تعداد 4 دستگاه - ترانسفورماتور 250 کیلوولت آمپر به تعداد 1 دستگاه - ترانسفورماتور 1600 کیلوولت آمپر به تعداد 1 دستگاه و ترانسفورماتور 1000 کیلوولت آمپر به تعداد 1 دستگاه - تضمین 180.500.000 ریال --- 97/3008 - خرید رسپراتور تنفسی ارابه ای فشار مثبت و متعلقات کامل 10 دستگاه - خرید سیلندر فولادی 300 بار 6 لیتری یدک مخصوص رسپراتور تنفسی ارابه ای 40 عدد - خرید رسپراتور تنفسیکوله ای فشار مثبت 86 دستگاه - خرید کپسول یا سیلندر 6 لیتری - 00 بار کامپوزیتی یدکی مخصوص رسپیراتور تنفسی 86 عدد - تضمین 723.500.000 ریال --- 97/3026 - خرید انواع شیرآلات چدنی یکطرفه - تخلیه هوا - پروانه ای - کشویی و قطعات قابل پیاده کردن و واشرهای تخت مربوط به طرح آبرسانی به شهرهای خرمشهر و هفتگل جمعا به تعداد 83 عدد - تضمین 141.500.000 ریال --- 97/3028 - خرید انواع شیرآلات چدنی آتش نشانی - قطع و وصل کشویی و پروانه ای - یکطرفه و اتصالات قابل پیاده کردن مربوط به طرح آبرسانی به شهرهای آبادان - گتوند - بندر امام و شوشتر - تضمین 486.000.000 ریال
عنوان :
تا ساعت 10 صبح همان روز گشایش پاکات
مهلت ارسال:
1397-06-21
تاریخ انتشار در سایت :
970621655
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/13
مهلت ارسال:
1397-06-21
تاریخ انتشار در سایت :
9706211810
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-06-18
تاریخ انتشار در سایت :
970618269
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/13
مهلت ارسال:
1397-06-17
تاریخ انتشار در سایت :
9706171511
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-06-15
تاریخ انتشار در سایت :
970615201
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/06/16
مهلت ارسال:
1397-06-13
تاریخ انتشار در سایت :
970613644
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-06-12
تاریخ انتشار در سایت :
970612520
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :
?>