ستادایران
شنبه 29 دی 1397
Saturday 19 January 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات نرده و راه پله

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1397/11/02
مهلت ارسال:
1397-10-05
تاریخ انتشار در سایت :
971005705
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان ساعت اداری همان روز
مهلت ارسال:
1397-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
971004169
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز از نشر اگهی
مهلت ارسال:
1397-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
971003224
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/24تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-09-28
تاریخ انتشار در سایت :
970928167
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : 1- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 2- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 2 و 5 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 3- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 3 و 6 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 4- تهیه ساخت نصب نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی در سطح منطقه 6 - برآورد 4.566.249.510 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 5- عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولین در سطح نواحی 4-5-6 - برآورد 3.440.089.904 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت سوم --- 6- عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خط کشی) در سطح منطقه شش - برآورد 9.173.451.515 ریال - سپرده 270.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت پنجم --- 7- سرویس و نگهداری پلهای عابر پیاده مکانیزه سطح منطقه شش - برآورد 5.159.700.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - 10 ماه - نوبت دوم --- 8- نصب اجرای سازه و راه اندازی پله برقی پل عابر پیاده واقع در خیابان کریمخان - نبش خیابان خردمند - برآورد 2.707.300.906 ریال - سپرده 130.000.000 ریال - 4 ماه - نوبت اول --- 9- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی و تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر (عج) - برآورد 16.241.937.095 ریال - سپرده 50.000.000 ریال - 6 ماه - نوبت اول
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-08-30
تاریخ انتشار در سایت :
970830341|23300
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-09-13
مهلت ارسال:
1397-08-30
تاریخ انتشار در سایت :
9708305065
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 2- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 2 و 5 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 3- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 3 و 6 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 4- تهیه ساخت نصب نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی در سطح منطقه 6 - برآورد 4.566.249.510 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 5- عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولین در سطح نواحی 4-5-6 - برآورد 3.440.089.904 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت سوم --- 6- عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خط کشی) در سطح منطقه شش - برآورد 9.173.451.515 ریال - سپرده 270.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت پنجم --- 7- سرویس و نگهداری پلهای عابر پیاده مکانیزه سطح منطقه شش - برآورد 5.159.700.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - 10 ماه - نوبت دوم --- 8- نصب اجرای سازه و راه اندازی پله برقی پل عابر پیاده واقع در خیابان کریمخان - نبش خیابان خردمند - برآورد 2.707.300.906 ریال - سپرده 130.000.000 ریال - 4 ماه - نوبت اول --- 9- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی و تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر (عج) - برآورد 17.816.571.765 ریال - سپرده 50.000.000 ریال - 6 ماه - نوبت اول
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-08-27
تاریخ انتشار در سایت :
970827233
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری در 19 ردیف: 1- چمن مصنوعی منوفیلامنت با ارتفاع پایل 50 میلیمتر و تراکم 12000 جهت زمین فوتسال به ابعاد 6.20 * 5.45 متر همراه با ملزومات و هزینه نصب و تحویل بصورت تمام کار در محل - 1.687.140.000 ریال --- 2- بیس پلیت 20*20 سانتی متر با ضخامت 8 میلی متر و چهار عدد بولت جوشی 16 میل به ارتفاع 40 سانتی متر - 21.250.000 ریال --- 3- قوطی آهن 9*9 سانتی متر به ضخامت 2 میلی متر - 337.500.000 ریال --- 4- قوطی آهن 4*4 سانتی متر به ضخامت 2 میلی متر - 300.000.000 ریال --- 5- نبشی 6 سانتی متر - 6.000.000 ریال --- 6- فنس توری فرنگی شش ضلعی فلزی گالوانیزه به هم بافته شده به قطر سیم 3 میلی متر و عرض فنس 3 متر به میزان 700 متر طول - 189.000.000 ریال --- 7- سطل زباله - 240.000.000 ریال -- 8- صندلی پارکی - 500.000.000 ریال --- 9- پایه چراغ پارکی به همراه سر چراغ تک نور مدل مروارید یا مشابه طبق مشخصات پیوستی و بولت مورد نیاز جهت نصب - 2.200.000.000 ریال --- 10- پایه چراغ 9 متری چند وجهی گالوانیزه با سبد ثابت شش طرفه (شش ضلعی) طبق مشخصات پیوستی به همراه بولت مورد نیاز جهت نصب - 490.000.000 ریال --- 11- پایه چراغ 9 متری چندوجهی گالوانیزه با براکت یکطرفه به طول یک متر طبق مشخصات پیوستی به همراه بولت مورد نیاز جهت نصب - 240.000.000 ریال --- 12- چراغ نورافکن LED با توان 100 وات مدل 190FP ساخت شرکت مینوسا یا مشابه - 900.000.000 ریال --- 13- بیس پلیت 15*10 سانتی متر با ضخامت 6 میلی متر و چهار عدد بولت جوشی 14 میل به ارتفاع 30 سانتی متر - 7.500.000 ریال --- 14- نرده فلزی - 87.750.000 ریال --- 15- مجموعه بازی کودک - 400.000.000 ریال --- 16- کابل 4*NYY5 - مبلغ 150.000.000 ریال --- 17- کابل 5.2*3 افشان NYMHY - مبلغ 75.000.000 ریال --- 18- کابل افشان 1*3 NYMHY - مبلغ 3.500.000 ریال --- 19- کابل 5.1*3 افشان NYMHY - مبلغ 50.000.000 ریال
عنوان :
از 1397/08/22 تا پایان وقت اداری 1397/09/03
مهلت ارسال:
1397-08-22
تاریخ انتشار در سایت :
970822810
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری در 19 ردیف: 1- چمن مصنوعی منوفیلامنت با ارتفاع پایل 50 میلیمتر و تراکم 12000 جهت زمین فوتسال به ابعاد 6.20 * 5.45 متر همراه با ملزومات و هزینه نصب و تحویل بصورت تمام کار در محل - 1.687.140.000 ریال --- 2- بیس پلیت 20*20 سانتی متر با ضخامت 8 میلی متر و چهار عدد بولت جوشی 16 میل به ارتفاع 40 سانتی متر - 21.250.000 ریال --- 3- قوطی آهن 9*9 سانتی متر به ضخامت 2 میلی متر - 337.500.000 ریال --- 4- قوطی آهن 4*4 سانتی متر به ضخامت 2 میلی متر - 300.000.000 ریال --- 5- نبشی 6 سانتی متر - 6.000.000 ریال --- 6- فنس توری فرنگی شش ضلعی فلزی گالوانیزه به هم بافته شده به قطر سیم 3 میلی متر و عرض فنس 3 متر به میزان 700 متر طول - 189.000.000 ریال --- 7- سطل زباله - 240.000.000 ریال -- 8- صندلی پارکی - 500.000.000 ریال --- 9- پایه چراغ پارکی به همراه سر چراغ تک نور مدل مروارید یا مشابه طبق مشخصات پیوستی و بولت مورد نیاز جهت نصب - 2.200.000.000 ریال --- 10- پایه چراغ 9 متری چند وجهی گالوانیزه با سبد ثابت شش طرفه (شش ضلعی) طبق مشخصات پیوستی به همراه بولت مورد نیاز جهت نصب - 490.000.000 ریال --- 11- پایه چراغ 9 متری چندوجهی گالوانیزه با براکت یکطرفه به طول یک متر طبق مشخصات پیوستی به همراه بولت مورد نیاز جهت نصب - 240.000.000 ریال --- 12- چراغ نورافکن LED با توان 100 وات مدل 190FP ساخت شرکت مینوسا یا مشابه - 900.000.000 ریال --- 13- بیس پلیت 15*10 سانتی متر با ضخامت 6 میلی متر و چهار عدد بولت جوشی 14 میل به ارتفاع 30 سانتی متر - 7.500.000 ریال --- 14- نرده فلزی - 87.750.000 ریال --- 15- مجموعه بازی کودک - 400.000.000 ریال --- 16- کابل 4*NYY5 - مبلغ 150.000.000 ریال --- 17- کابل 5.2*3 افشان NYMHY - مبلغ 75.000.000 ریال --- 18- کابل افشان 1*3 NYMHY - مبلغ 3.500.000 ریال --- 19- کابل 5.1*3 افشان NYMHY - مبلغ 50.000.000 ریال
عنوان :
از 1397/08/22 تا پایان وقت اداری 1397/09/03
مهلت ارسال:
1397-08-15
تاریخ انتشار در سایت :
970815890
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1397/08/23
مهلت ارسال:
1397-08-09
تاریخ انتشار در سایت :
9708091850
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1397/08/23
مهلت ارسال:
1397-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
970806144
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-08-02
تاریخ انتشار در سایت :
970802242
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-08-22
مهلت ارسال:
1397-08-02
تاریخ انتشار در سایت :
9708025122
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-08-22
مهلت ارسال:
1397-08-02
تاریخ انتشار در سایت :
9708025124
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Jam.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 114,500
دلار کانادا 87,280
یورو 132,500
پوند انگلیس 149,450
فرانک سوئیس 116,840
کرون سوئد 12,850
کرون دانمارک 17,700
درهم امارات 31,560
یکصد ین ژاپن 106,630
ریال سعودی 30,900
دلار استرالیا 83,090
یوان چین 17,120
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 38,000,000
طرح جدید 39,386,000
نیم سکه 20,420,000
ربع سکه 12,480,000
هر گرم طلا 3,615,360
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :