ستادایران
دوشنبه 29 بهمن 1397
Monday 18 February 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه خرید موارد ذیل به صورت جداگانه در 53 ردیف: 1- خرید میلگرد آلومینیومی قطر 106 با کد 02302120 به مقدار 10.000 کیلوگرم --- 2- سوراخکاری قطعه باکد 0032-1 به تعداد 100.000 عدد --- 3- خرید ورق سربی ضخامت 2 با کد 05200110 به مقدار 6.000 کیلوگرم --- 4- مونتاژ مجموعه با کد 560-01-173 به تعداد 25.000 عدد --- 5- مونتاژ مجموعه با کد 5020-01 به تعداد 100.000 عدد --- 6- تزریق قطعه با کد 3020-01-154 به تعداد 30.000 عدد --- 7- مونتاژ مجموعه با کد 610-01-173 به تعداد 25.000 عدد --- 8- مونتاژ مجموعه با کد 590-01-173 به تعداد 25.000 عدد --- 9- مونتاژ مجموعه با کد 510-01-173 به تعداد 25.000 عدد --- 10- مونتاژ مجموعه با کد 0-120-141 به تعداد 150.000 عدد --- 11- فورج قطعه با کد 3600350 به تعداد 3.000 عدد --- 12- خرید کاور وکیوم جنس VCI با کد 290050 به تعداد 60.000 عدد --- 13- ماشینکاری قطعه با کد 00430-01-154 به تعداد 40.000 عدد --- 14- تزریق مجموعه قطعه با کد 70-01-40 به تعداد 40.000 عدد --- 15- خدمات رنگ کاری و اصلاح جعبه به تعداد 3.500 عدد --- 16- تولید جعبه به همراه پالت با کد 0-005-01-154 و 00510-01-154 به تعداد 20.000 عدد --- 17- فلوفرم قطعه با کد 0170-01-173 به تعداد 15.000 عدد --- 18- پیمانسپاری کنترل قطعات و مواد اولیه برونسپاری به مدت یکسال --- 19- ماشینکاری قطعه با کد 120-27-239 به تعداد 27.000 عدد --- 20- خرید چمبر EX سرد و گرم 250 لیتری با کد 00910 به تعداد 3 دستگاه --- 21- خرید پکیج روف تاف یکپارچه با ظرفیت هوادهی 23000 CFM با کد 02650250 به تعداد 1 دستگاه --- 22- خرید پکیج روف تاف یکپارچه با ظرفیت هوادهی 81000 CFM با کد 02650240 به تعداد 1 دستگاه --- 23- مونتاژ مجموعه با کد 310-141 به تعداد 150.000 عدد --- 24- ماشینکاری قطعه با کد 00280-01-154 به تعداد 50.000 عدد --- 25- خرید مواد با کد 0600220 به مقدار 5.000 کیلوگرم --- 26- تولید میز با کد 302500620 به تعداد 5 عدد --- 27- تولید باکس با کد 1000040 به تعداد 5.000 دستگاه --- 28- تولید پالت با کد 0051-01-154 به تعداد 1.000 عدد --- 29- خرید تسمه مسی 86*3 با کد 36001510 به تعداد 40.000 کیلوگرم --- 30- خرید میلگرد فولادی 3000*14.5 با کد 011010 به مقدار 9.000 کیلوگرم --- 31- خرید میلگرد فولادی 3000*4 با کد 011020 به مقدار 2.000 کیلوگرم --- 32- تولید قطعات با کد 01-001-01 به تعداد 150.000 عدد و 001-01 به تعداد 500.000 عدد و 02-001-01 به تعداد 150.000 عدد --- 33- خرید باکالیت الیاف دار 30% به مقدار 6.500 کیلوگرم --- 34- خرید لوله فولادی 42*34 م.م به مقدرا 20.000 کیلوگرم --- 35- خرید باکالیت الیاف دار 43 الی 60% به مقدار 15.000 کیلوگرم --- 36- خرید لوله فولادی 114.5*128 به مقدار 2.100.000 کیلوگرم --- 37- خرید لوله فولادی 114.5*125 به مقدار 680.000 کیلوگرم --- 38- خرید میلگرد فولادی قطر 110 با کد 7220 به مقدار 450.000 کیلوگرم --- 39- آیرونینگ سرد و ماشینکاری پریفورم قطعه با کد 0210012 به تعداد 30.000 عدد --- 40- خرید واگن با کد 0150213 به تعداد 1 دست --- 41- خرید دستگاه الکتروشوک با کد 020004 به تعداد 1 دستگاه --- 42- ماشینکاری قطعه با کد 002200-01 به تعداد 50.000 عدد --- 43- انجام تست UT و تاییدیه گواهینامه ماتریال خام و صدور گواهینامه ترخیص میلگرد آلومینیومی به مقدار 15.000 کیلوگرم --- 44- فورج - فلو - عملیات حرارتی و ماشینکاری قطعه با کد 010000-100 به تعداد 15.000 عدد --- 45- خرید گاری حمل مجموعه قطعه با کد 0150023 به تعداد 20 عدد --- 46- تولید پالت فلزی حمل قطعه با کد 007200051 به تعداد 100 عدد --- 47- خرید کفی کانتینربر سه محور با کد 602777 به تعداد 1 دستگاه --- 48- پیمانسپاری خدمات سایزینگ لوله فولادی به روش کشش سرد به مقدار 3.000.000 کیلوگرم --- 49- پرسکاری قطعه با کد 0015-01-154 به تعداد 30.000 عدد --- 50- ایمن سازی و ترمیم انبار --- 51- خرید لوله فولادی مانیسمان بدون درز 28.6*30 به مقدار 18.000 کیلوگرم --- 52- خرید لوله فولادی قطر 127.6*3 به مقدار 17.000 کیلوگرم --- 53- فورجکاری قطعه با کد 001001 به تعداد 100.000 عدد
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1397/10/10
مهلت ارسال:
1397-09-28
تاریخ انتشار در سایت :
97092814
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-09-27
تاریخ انتشار در سایت :
9709271
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه برون سپاری تولید شامل عملیات: پرسکاری - ماشینکاری - تراشکاری معمولی و CNC و... 34 قلم قطعه به شرح ذیل: 1- MTB133-01 تعداد 50.000 عدد -- 2- MTB133-02 تعداد 30.000 عدد --- 3- MTB133-03 تعداد 30.000 عدد --- 4- MTB133-04 تعداد 50.000 عدد --- 5- MTB133-05 تعداد 30.000 عدد --- 6- MTB133-06 تعداد 50.000 عدد --- 7- MTB133-07 تعداد 50.000 عدد --- 8- MTB133-08 تعداد 30.000 عدد --- 9- MTB133-09 تعداد 30.000 عدد --- 10- MTB133-10 تعداد 30.000 عدد --- 11- MTB133-11 تعداد 30.000 عدد --- 12- MTB133-12 تعداد 30.000 عدد --- 13- MTB133-13 تعداد 30.000 عدد --- 14- MTB133-14 تعداد 30.000 عدد --- 15- MTBK-01 تعداد 30.000 عدد -- 16- MTBK-02 تعداد 30.000 عدد --- 17- MTBK-03 تعداد 200.000 عدد --- 18- MTBP-01 تعداد 10.000 عدد --- 19- MTBP-02تعداد 7.000 عدد ---- 20- MTBP-03 تعداد 3.000 عدد --- 21- MTBP-04 تعداد 4.000 عدد --- 22- MTBP-05 تعداد 5.000 عدد --- 23- MTBP-06 تعداد 4.000 عدد --- 24- MTBP-07 تعداد 4.000 عدد --- 25- MTBP-08 تعداد 50.000 عدد --- 26- MTBP-09 تعداد 500 عدد --- 27 - MTBV-01 تعداد 1.600 عدد --- 28- MTBV-02 تعداد 1.600 عدد -- 29- MTBtb-01 تعداد 8.000 عدد --- 30- MTBtb-03 تعداد 8.000 عدد --- 31- MTBtb-02 تعداد 10.000 عدد --- 32- MTBtec-01 تعداد 50.000 عدد --- 33- MTBtec-02 تعداد 50.000 عدد --- 34- MTBtec-03 تعداد 50.000 عدد
عنوان :
1397/10/01
مهلت ارسال:
1397-09-22
تاریخ انتشار در سایت :
97092232
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-09-05
تاریخ انتشار در سایت :
970905758
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری خرید موارد در 55 ردیف به پیمانکاران واجد شرایط به شرح : تولید قطعه با کد 00230-01 به تعداد 100/000 عدد --- خرید لوله فولادی 113/9*108 به مقدار 200/000 کیلوگرم --- خرید لوله گرافیتی 100*45*105 به مقدار 45/000 کیلوگرم --- خرید ساچمه 6.35 به مقدار 120/000 کیلوگرم --- خرید توری فولادی قطر 0/6 میلیمتر به مقدار 600 متر --- خرید سیم افشان قلع اندود به مقدار 90/000 متر --- خرید رنگ سبز پودری با کد 0300560 به مقدار 10/000 کیلوگرم --- خرید رنگ پودری الکترواستاتیک خاکی با کد 0300370 به مقدار 8/000 کیلوگرم --- خرید رنگ خاکی با کد 0300130 به مقدار 5/000 کیلوگرم --- خرید مواد شیمیایی با کد 00200080 به مقدار 1/000 کیلوگرم --- خرید مواد شیمیایی با کد 00200017 به مقدار 1/200 کیلوگرم --- خرید مواد شیمیایی با کد 0020063 به مقدار 4/000 کیلوگرم --- پیمانسپاری خدمات سایزینگ لوله فولادی به روش کشش سرد به مقدار 3/000/000 کیلوگرم --- خرید کابین با کد 001002660 به تعداد 50 عدد --- خرید قطعه با کد 00100730 به تعداد 200 عدد --- خرید قطعه با کد 001002630 به تعداد 200 عدد --- خرید مجموعه با کد 00100490 به تعداد 50 عدد --- خرید قطعه با کد 00100510 به تعداد 50 ست --- خرید گیرند GPS با کد 021090 به تعداد 50 عدد --- خرید دستگاه با کد 00100670 به تعداد 50 عدد --- مونتاژ مجموعه با کد 00100760 به تعداد 50 عدد --- خرید تسمه مسی 120*55 به مقدار 30/000 کیلوگرم --- پرسکاری قطعه با کد 0015-01-154 به تعداد 30/000 عدد --- خرید چسب با کد 0500990 به مقدا 550 کیلوگرم --- خرید فرمان رزوه توپی بخور با کد 07200270 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه توپی نخور با کد 07200280 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه رینگی بخور با کد 07200290 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه رینگی نخور با کد 07200310 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه توپی بخور با کد 07200230 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه توپی تخور با کد 07200240 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه رینگی بخور با کد 07200250 به تعداد 5 عدد --- خرید فرمان رزوه توپی نخور با کد 07200240 به تعداد 5 عدد --- ایمن سازی و ترمیم انبار --- پریفورم قطعه با کد 01-01-110-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 010-110-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 040-224-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 01-220-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 030-200-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- جوشکاری مجموعه با کد 220-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- خرید واشر نسوز با کد 020-200-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- خرید واشر نسوز با کد 010-200-04-154 به تعداد 60/000 عدد --- خرید واشر نسوز با کد 040-200-04-154 به تعداد 30/000 عدد --- خرید پودر آلومینیوم به مقدار 2/000 کیلوگرم --- خرید سیم رابط قطر 0.5 قلع اندود به مقدار 90/000 متر --- خرید دوربین ثابت به تعداد 20 دستگاه و 3 دستگاه دوربین گردشی و 2 دستگاه دوربین فیش آی و یک دستگاه nvr32 کانال --- خرید کابل Cat7 sf به مقدار 2/000 متر به همراه 60 عدد سوکت --- خرید هارد 3T به تعداد 4 عدد --- خرید لوله فولادی مانیسمان بدون درز 28.6*30 به مقدار 18/000 کیلوگرم --- خرید لوله فولادی قطر 127.6*3 به مقدار 17/000 کیلوگرم --- خرید لوله فولادی 24*40 به مقدار 55/000 کیلوگرم --- خرید میلگرد فولادی قطر 122 به مقدار 30/000 کیلوگرم --- فورجکاری قطعه با کد 001001 به تعداد 100/000 عدد --- فورج و ماشینکاری قطعه با کد 01-110 به تعداد 10/000 عدد --- خرید هاردنر به مقدار 6/000 لیتر --- خرید رزین به مقدار 3/000 کیلوگرم
عنوان :
1397/09/19 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-09-05
تاریخ انتشار در سایت :
970905312
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر تا 1397/09/20
مهلت ارسال:
1397-09-05
تاریخ انتشار در سایت :
970905179
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید موارد ذیل به طور جداگانه شامل: 1- برش لیزر قطعه نگهدار به کد 22570007 به تعداد 30.000 عدد --- 2- برش لیزر و ماشینکاری قطعه قفل به کد 22572013 به تعداد 30.000 عدد --- 3- برش مفتول، فرم دهی و نقطه جوش قطعه یراق به کد 22572057 به تعداد 30.000 عدد --- 4- فنر پیچی قطعه فنر به کد 22572040 به تعداد 30.000 عدد --- 5- برش، رول و چسب کاری قطعه ضربه گیر به کد 22570068 به تعداد 30.000 عدد --- برش و تراشکاری 6- برش و تراشکاری قطعه لوله فولادی به ابعاد 98*110 م.م به طول 125 م.م به کد 22570086 به تعداد 30.0000 عدد --- 7- برش و تراشکاری قطعه نگهدار به کد 22570010 فیتینگ شماره 6 به تعداد 30.000 عدد --- 8- برش و تراشکاری قطعه لوله فولادی به ابعاد 98*11 م.م به طول 115 م.م به کد 22570038 به تعداد 30.000 عدد --- 9- برش و تراشکاری قطعه نگهدار از لوله فولادی به ابعاد 88*108 م.م به طول 11 م.م به کد 22570054 به تعداد 30.000 عدد --- 10- برش و تراشکاری قطعه نگهدار از میلگرد فولادی به قطر 45 م.م به کد 22570055 به تعداد 30.000 عدد --- 11- برش و تراشکاری قطعه بدنه اصلی از sw17-st52 به کد 22570044 به تعداد 30.000 عدد --- 12- برش و تراشکاری قطعه مجموعه از میلگرد فولادی به قطر 14 م.م به کد 22570067 به تعداد 30.000 عدد --- 13- برش و تراشکاری قطعه مهره نگهداری از sw17-st52 به کد 22570084 به تعداد 30.000 عدد --- برش، تراشکاری و فرزکاری 14- برش، تراشکاری و فرزکاری قطعه تحتانی از میلگرد آلومینیومی قطر 110 م.م به کد 22570039 به تعداد 30.000 عدد --- 15- برش، تراشکاری و فرزکاری قطعه کاسه از میلگرد آلومینیومی قطر 110 م.م به کد 22570040 به تعداد 30.000 عدد--- 16- برش، تراشکاری و فرزکاری قطعه میله ای میلگرد مس به قطر 2/5 م.م به طول 465 م.م به کد 22572042 به تعداد 30.000 عدد --- پخت فوم و لاستیک 17- پخت فوم به کد 2572055 به تعداد 30.000 عدد --- 18- پخت فوم قطعه ورق نگهدار به کد 22572058 به تعداد 30.000 عدد --- 19- پخت لاستیک قطعه فوم از جنس nr/sbr به کد 22572011 به تعداد 30.000 عدد --- تزریق پلاستیک 20- تزریق پلاستیک قطعه زبانه از جنس p.p به کد 22570012 به تعداد 30.000 عدد --- 21- تزریق پلاستیک قطعه ورق نگهداری از جنس p.p به کد 22570022 به تعداد 30.000 عدد --- 22- تزریق پلاستیک قطعه درپوش از جنس p.e به کد 22570029 به تعداد 30.000 عدد --- 23- تزریق پلاستیک قطعه محفظه از جنس p.p به کد 22570074 به تعداد 30.000 عدد --- 24- تزریق پلاستیک قطعه درب محفظه به کد 22570077 به تعداد 30.000 عدد --- 25- تزریق پلاستیک قطعه نگهدار از جنس p.p به کد 22572004 به تعداد 30.000 عدد --- 26- تزریق پلاستیک قطعه بدنه اصلی از جنس a.b.s به کد 22572006 به تعداد 30.000 عدد --- 27- تزریق پلاستیک قطعه درپوش از جنس p.p به کد 22572025 به تعداد 30.000 عدد --- 28- تزریق پلاستیک قطعه سوزن از جنس p.p به کد 22572038 به تعداد 30.000 عدد --- 29- تزریق پلاستیک قطعه محفظه سوزن از جنس p.p به کد 22572039 به تعداد 30.000 عدد --- 30- تزریق پلاستیک قطعه درپوش از جنس p.p به کد 22572041 به تعداد 30.000 عدد --- 31- تزریق پلاستیک قطعه بدنه از جنس p.p به کد 22572044 به تعداد 30.000 عدد --- ساخت قالب، فورج و تراشکاری و فرزکاری 32- ساخت قالب، فورج و تراشکاری قطعه دماغه از میلگرد فولادی به قطر 80 م.م به کد 22570004 به تعداد 30.000 عدد --- 33- ساخت قالب، فورج و تراشکاری قطعه لوله از میلگرد فولادی به قطر 80 م.م به کد 22570035 به تعداد 30.000 عدد --- 34- ساخت قالب، فورج و تراشکاری و فرزکاری قطعه کاسه ای از میلگرد فولادی به قطر 80 م.م به کد 22570037 به تعداد 30.000 عدد --- ساخت قالب برش و پرسکاری 35- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه زبانه از ورق فولادی به ضخامت 1/5 م.م به کد 22570019 به تعداد 30.000 عدد --- 36- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه درپوش کاسه ای 1 از ورق آلومینیومی 1050 به ضخامت 0/1 م.م به کد 22570041 به تعداد 30.000 عدد --- 37- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه درپوش کاسه ای 2 از ورق آلومینیومی 1050 به ضخامت 0/1 م.م به کد 22570065 به تعداد 30.000 عدد --- 38- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه درپوش کاسه ای 3 از ورق آلومینیومی 1050 به ضخامت 1 م.م به کد 22570042 به تعداد 30.000 عدد --- 39- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه درپوش کاسه ای 4 از ورق آلومینیومی 1050 به ضخامت 1 م.م به کد 22570085 به تعداد 30.000 عدد --- 40- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه لاستیک آب بندی از جنس n.r به کد 22570083 به تعداد 30.000عدد --- ساخت 41- ساخت جعبه به کد 22572051 به تعداد 15.000 عدد --- 42- ساخت پالت به کد 22572060 به تعداد 500 عدد --- خرید 43- میلگرد آلومینیومی قطر 110 م.م آلیاژ 7075 به مقدار 75.000 کیلوگرم --- 44- بلبرینگ صنعتی کد 2183 به تعداد 900 عدد --- 45- قطعه الکترونیکی کد 6450 به تعداد 350 عدد
عنوان :
1397/09/08
مهلت ارسال:
1397-08-23
تاریخ انتشار در سایت :
970823206
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Jam.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 126,000
دلار کانادا 95,220
یورو 145,000
پوند انگلیس 162,670
فرانک سوئیس 125,550
کرون سوئد 13,610
کرون دانمارک 19,100
درهم امارات 34,310
یکصد ین ژاپن 114,030
ریال سعودی 33,600
دلار استرالیا 90,130
یوان چین 18,640
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 41,750,000
طرح جدید 43,805,000
نیم سکه 23,400,000
ربع سکه 14,400,000
هر گرم طلا 3,940,900
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :