ستادایران
شنبه 29 دی 1397
Saturday 19 January 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات داربست بندی و اجاره داربست

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
970709552
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- اجرای عملیات تهیه و نصب نرده ایمنی در سطح منطقه 11 - برآورد 3.2010.945.117 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 9 ماه --- 2- تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی در سطح منطقه 11 - برآورد 3.669.707.227 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 9 ماه --- 3- اجرای عملیات نصب و نگهداری سرپناه های ایستگاه اتوبوس بی آر تی و معمولی - برآورد 3.669.166.062 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 12 ماه --- 4- اجرای عملیات اصلاح هندسی معابر در سطح نواحی 1 و 3 - برآورد 4.601.758.979 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 9 ماه --- 5- پیرایش جداره ها و حذف زوائد فیزیکی - بصری و ساماندهی نما و تابلو میدان راه آهن - برآورد 9.483.778.720 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - 8 ماه --- 6- پیرایش جداره ها و حذف زوائد فیزیکی - بصری و ساماندهی نما و تابلو میدان وحدت اسلامی - برآورد 8.144.276.400 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - 8 ماه --- 7- پیریش و حذف زوائد فیزیکی و بصری و ساماندهی نما و تابلو محور خیابان وحدت اسلامی - برآورد 6.386.540.316 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - 8 ماه --- 8- اجاره نصب و جمع آوری سازه فلزی (داربستی - اسپیسی) - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 12 ماه --- 9- خرید گلدان های آپارتمانی مورد نیاز منطقه - برآورد 2.649.790.000 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 6 ماه --- 10- عملیات سرویس و نگهداری پل عابر مکانیزه منطقه 11 - برآورد 3.458.770.560 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 12 ماه --- 11- عملیات رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه سه - برآورد 46.000.000.000 ریال - سپرده 1.000.000.000 ریال - 12 ماه
عنوان :
از نشر این اگهی 10 روز
مهلت ارسال:
1397-06-10
تاریخ انتشار در سایت :
970610205
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1397/06/07
مهلت ارسال:
1397-06-05
تاریخ انتشار در سایت :
970605901
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1397-05-22
تاریخ انتشار در سایت :
97052253
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری عمیلات در 7 ردیف شامل : عملیات بازسازی و ایمن سازی آبنماهای سطح منطقه (نوبت دوم) با برآورد 5.957.398.949 ریال و سپرده 300.000.000 ریال رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور ---- تکمیل شبکه آبرسانی فضای سبز با آب خام منطقه 7 (نوبت دوم) با برآورد 4.208.012.887 ریال و سپرده 210.000.000 ریال رتبه 5 مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور --- رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری در سطح محدوده نواحی پنجگانه شهرداری منطقه 7 (نوبت سوم) با برآورد 3.667.500.000 ریال و تضمین 180.000.000 ریال گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر و مرتبط ، ارائه رتبه از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری --- احداث سرویس بهداشتی سطح منطقه (نوبت دوم) با برآورد 3.208.262.585 ریال و سپرده 160.000.000 ریال رتبه 5 ابنیه --- تهیه ، چاپ ، نصب ، نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی (نوبت دوم) با برآورد 2.475.500.000 ریال و تضمین 120.000.000 ریال گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر و مرتبط ، ارائه رتبه از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری --- اجاره داربست سطح منطقه 7 (نوبت دوم) با برآورد 2.107.000.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال --- عملیات نصب و نگهداری روشنایی ایستگاه های حمل و نقل عمومی در سطح منطقه 7 با برآورد 2.503.140.357 ریال و سپرده 120.000.000 ریال رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور
عنوان :
10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1397-05-15
تاریخ انتشار در سایت :
970515141
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه یک با برآورد 54.000.000.000 ریال و سپرده 1.200.000.000 ریال و مدت انجام علمیات 12 ماه (گواهینامه رتبه بندی معتبر پیمانکاری در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند صادره از حوزه خدمات شهری و محیط زیست شهرداری سازمان مدیریت پسماند) --- عملیات رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه دو با برآورد 44.000.000.000 ریال و سپرده 1.000.000.000 ریال و مدت انجام علمیات 12 ماه (گواهینامه رتبه بندی معتبر پیمانکاری در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند صادره از حوزه خدمات شهری و محیط زیست شهرداری سازمان مدیریت پسماند) --- عملیات رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه سه با برآورد 46.000.000.000 ریال و سپرده 1.000.000.000 ریال و مدت انجام علمیات 12 ماه (گواهینامه رتبه بندی معتبر پیمانکاری در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند صادره از حوزه خدمات شهری و محیط زیست شهرداری سازمان مدیریت پسماند) --- عملیات رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه چهار با برآورد 42.000.000.000 ریال و سپرده 1.000.000.000 ریال و مدت انجام علمیات 12 ماه (گواهینامه رتبه بندی معتبر پیمانکاری در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند صادره از حوزه خدمات شهری و محیط زیست شهرداری سازمان مدیریت پسماند) --- احداث، مرمت و بازسازی چاه های جذبی در سطح منطقه با برآورد 4.200.000.000 ریال و سپرده 150.000.000 ریال و مدت انجام علمیات 12 ماه (حداقل رتبه 5 آب یا ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی) --- اجرای عملیات نصب و نگهداری سرپناه های ایستگاه اتوبوس بی آر تی و معمولی (تجدید) با برآورد 3.669.166.062 ریال و سپرده 150.000.000 ریال و مدت انجام علمیات 12 ماه (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو) --- اجرای عملیات تهیه و نصب نرده ایمنی در سطح منطقه 11 (تجدید) با برآورد 3.210.945.117 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام علمیات 12 ماه (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو) --- تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی در سطح منطقه 11 (تجدید) با برآورد 3.669.707.227 ریال و سپرده 150.000.000 ریال و مدت انجام علمیات 12 ماه (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو) --- آموزش فرهنگ ترافیک در سطح منطقه 11 (تجدید) با برآورد 2.752.273.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام علمیات 12 ماه (رسته آموزش ترافیک و گواهی صلاحیت خدمات مشاوره در رشته ترافیک از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- عملیات تهیه و نصب بوم و بنر در سطح محدوده منطقه (تجدید) با برآورد 5.000.000.000 ریال و سپرده 150.000.000 ریال و مدت انجام علمیات 12 ماه (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط با کار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا گواهینامه معتبر و مرتبط از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران )--- اجاره، نصب و جمع آوری سازه فلزی (داربستی - اسپیسی) (تجدید) با برآورد 5.000.000.000 ریال و سپرده 150.000.000 ریال و مدت انجام علمیات 12 ماه (دارای قرارداد منطبق با کار با یکی از مناطق 22 گانه شهرداری تهران)
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-05-06
تاریخ انتشار در سایت :
970506452
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : واگذاری اجرای عملیات در 11 ردیف به شرح: تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی در نواحی 1 و 6 با برآورد 3.270.000.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی در نواحی 2 و 4 با برآورد 3.270.000.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)--- تهیه، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح منطقه 16 با برآورد 2.730.000.000 ریال و سپرده 80.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- تهیه ، نصب و نگهداری گاردریل و حفاظ جانبی در سطح منطقه با برآورد 3.669.500.000 ریال و سپرده 110.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- ارائه خدمات آموزشی متمرکز و غیر متمرکز و اقلام آموزشی پارک ترافیک در منطقه با برآورد 4.550.000.000 ریال و سپرده 140.000.000 ریال (جزء شرکتهای مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور باشد و شرکت مشاور آموزشی باید جزء شرکتهای مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور یا حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سته مرتبط باشد) --- خرید وسایل بازی کودکان (پلی اتیلن) با برآورد 4.500.000.000 ریال و تضمین 140.000.000 ریال --- خرید کف پوش گرانولی زمین بازی کودکان با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 90.000.000 ریال ---- خرید کف پوش دو لایه پیوسته زمین بازی کودکان با برآورد 2.400.000.000 ریال و تضمین 80.000.000 ریال --- خرید سطل زباله و نیمکت با برآورد 10.200.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- خرید دستگاه بدنسازی با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- تهیه و نصب و جمع آوری داربست و چادر با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 120.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-05-04
تاریخ انتشار در سایت :
97050426|28500
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری اجرای عملیات در 11 ردیف به شرح: تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی در نواحی 1 و 6 با برآورد 3.270.000.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی در نواحی 2 و 4 با برآورد 3.270.000.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)--- تهیه، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح منطقه 16 با برآورد 2.730.000.000 ریال و سپرده 80.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- تهیه ، نصب و نگهداری گاردریل و حفاظ جانبی در سطح منطقه با برآورد 3.669.500.000 ریال و سپرده 110.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- ارائه خدمات آموزشی متمرکز و غیر متمرکز و اقلام آموزشی پارک ترافیک در منطقه با برآورد 4.550.000.000 ریال و سپرده 140.000.000 ریال (جزو شرکت های مورد تایید سازامن برنامه و بودجه کشور) --- خرید وسایل بازی کودکان (پلی اتیلن) با برآورد 4.500.000.000 ریال و تضمین 140.000.000 ریال --- خرید کف پوش گرانولی زمین بازی کودکان با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 900.000.000 ریال ---- خرید کف پوش دو لایه پیوسته زمین بازی کودکان با برآورد 2.400.000.000 ریال و تضمین 800.000.000 ریال --- خرید سطل زباله و نیمکت با برآورد 10.200.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- خرید دستگاه بدنسازی با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- تهیه و نصب و جمع آوری داربست و چادر با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 120.000.000 ریال
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-05-03
تاریخ انتشار در سایت :
970503285
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز از نشر
مهلت ارسال:
1397-05-01
تاریخ انتشار در سایت :
970501195
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-05-01
تاریخ انتشار در سایت :
97050138
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-30
تاریخ انتشار در سایت :
97043023
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1397/04/31
مهلت ارسال:
1397-04-27
تاریخ انتشار در سایت :
970427669
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/06
مهلت ارسال:
1397-04-26
تاریخ انتشار در سایت :
970426305
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه در سطح محدوده ناحیه یک با برآورد 38.500.000.000 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری دارای ظرفیت کاری آزاد در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه در سطح محدوده ناحیه دو با برآورد 40.000.000.000 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری دارای ظرفیت کاری آزاد در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه در سطح محدوده ناحیه سه با برآورد 38.000.000.000 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری دارای ظرفیت کاری آزاد در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- عملیات طراحی، چاپ و نصب بنر در سطح منطقه با برآورد 3.980.000.000 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه معبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران) --- عملیات آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح منطقه با برآورد 2.994.500.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال (گواهینامه معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا از سازمان زیباسازی شهرداری تهران) --- عملیات نصب و جمع داربست و چادر در سطح منطقه با برآورد 2.985.500.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال --- خرید، تعمیر، نصب و نگهداری تجهیزات المان و مبلمان شهری در سطح منطقه با برآورد 6.000.000.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-24
تاریخ انتشار در سایت :
970424242|19100
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/04/28
مهلت ارسال:
1397-04-23
تاریخ انتشار در سایت :
97042341
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Jam.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 114,500
دلار کانادا 87,280
یورو 132,500
پوند انگلیس 149,450
فرانک سوئیس 116,840
کرون سوئد 12,850
کرون دانمارک 17,700
درهم امارات 31,560
یکصد ین ژاپن 106,630
ریال سعودی 30,900
دلار استرالیا 83,090
یوان چین 17,120
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 38,000,000
طرح جدید 39,386,000
نیم سکه 20,420,000
ربع سکه 12,480,000
هر گرم طلا 3,615,360
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :