ستادایران
چهارشنبه 4 بهمن 1396
Wednesday 24 January 2018
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات نوت بوک ، لپ تاپ

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1396/10/25 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1396-10-18
تاریخ انتشار در سایت :
961018182
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ساعت 16.30 مورخ 1396/11/03
مهلت ارسال:
1396-10-16
تاریخ انتشار در سایت :
96101635
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ساعت 16.30 مورخ 1396/11/03
مهلت ارسال:
1396-10-13
تاریخ انتشار در سایت :
961013362
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/08/29 تا ساعت 9 صبح
مهلت ارسال:
1396-08-23
تاریخ انتشار در سایت :
960823115
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1396-08-20
تاریخ انتشار در سایت :
960820101
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/08/15 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1396-08-04
تاریخ انتشار در سایت :
960804177
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/08/15 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1396-08-03
تاریخ انتشار در سایت :
960803477
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/06/04 ساعت 16
مهلت ارسال:
1396-05-28
تاریخ انتشار در سایت :
960528120
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-04-21
تاریخ انتشار در سایت :
960421585
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/04/10
مهلت ارسال:
1396-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
960323284
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/03/27
مهلت ارسال:
1396-03-22
تاریخ انتشار در سایت :
96032236
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات ورزشی : 200963384000001 : بالابر 1 دستگاه با برآورد 190 میلیون ریال و تضمین 9.500.000 ریال --- 200963384000002 : تردمیل 2 دستگاه با برآورد 120 میلیون ریال و تضمین 6 میلیون ریال --- 200963384000003 : جاروی استخر 1 دستگاه با برآورد 28 میلیون ریال و تضمین 1.400.000 ریال --- خرید تجهیزات کمک آموزشی : 200963384000017 : زیست شاسی 5 مجموعه متوسطه با برآورد 50 میلیون ریال و تضمین 2.500.000 ریال --- 200963384000018 : فیزیک جامع متوسطه 5 مجموعه با برآورد 120 میلیون ریال و تضمین 6 میلیون ریال --- 20096338400019 : شیمی متوسطه 5 مجموعه با برآورد 30 میلیون ریال و تضمین 1.500.000 ریال --- 200963384000020 : شیشه آلات متوسطه 5 مجموعه با برآورد 13.500.000 ریال و تضمین 675.000 ریال --- 200963384000021 : مواد شیمیایی 5 مجموعه متوسطه با برآورد 25 میلیون ریال و تضمین 1.250.000 ریال --- خرید تجیهزات سرمایشی : 200963384000022 : کولر اسپیلت با برآورد 270 میلیون ریال و تضمین 13.500.000 ریال --- خرید تجهیزات آموزشی : 200963384000004 : پرینتر 6 دستگاه با برآورد 60 میلیون ریال و تضمین 3 میلیون ریال --- 200963384000005 : فتوکپی 6 دستگاه با برآورد 156 میلیون ریال و تضمین 7.800.000 ریال --- 200963384000006 : کامپیوتر 166 دستگاه با برآورد 3.818.000.000 ریال و تضمین 190.900.000 ریال --- 200963384000007 : لپ تاپ 71 دستگاه با برآورد 1.917.000.000 ریال و تضمین 95.850.000 ریال --- 200963384000008 : برد هوشمند 64 دستگاه با برآورد 768.000.000 ریال و تضمین 38.400.000 ریال --- 2009633840000009 : دیتا پروژکتور 71 دستگاه با برآورد 1.420.000.000 ریال و تضمین 71 میلیون ریال --- خرید تجهیزات اداری : 200963384000010 : مبل اداری 155 دستگاه با برآورد 139.500.000 ریال و تضمین 6.975.000 ریال --- 200963384000011 : میز کامپیوتر 152 دستگاه باغ برآورد 334.400.000 ریال و تضمین 16.720.000 ریال --- 200963384000012 : صندلی گردان اداری 202 دستگاه با برآورد 303.000.000 ریال و تضمین 15.150.000 ریال ---- خرید تجهیزات اداری : 200963384000013 : صندلی تابوره 150 دستگاه با برآورد 75 میلیون ریال و تضمین 3.750.000 ریال --- 200963384000014 : صندلی دانش آموزی متوسطه دور دوم 4900 دستگاه با برآورد 1.960.000.000 ریال و تضیمن 98 میلیون ریال --- 200963384000015 : میز و صندلی معلم سری 120 دستگاه با برآورد 162 میلیون ریال و تضمین 8.100.000 ریال --- 200963384000016 : وایت برد به تعداد 205 دستگاه با تضمین 410 میلیون ریال و تضمین 20.500.000 ریال
عنوان :
1396/04/08 ساعت 13:45
مهلت ارسال:
1396-03-22
تاریخ انتشار در سایت :
960322719
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/03/27
مهلت ارسال:
1396-03-20
تاریخ انتشار در سایت :
960320245
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات ورزشی : 200963384000001 : بالابر 1 دستگاه با برآورد 190 میلیون ریال و تضمین 9.500.000 ریال --- 200963384000002 : تردمیل 2 دستگاه با برآورد 120 میلیون ریال و تضمین 6 میلیون ریال --- 200963384000003 : جاروی استخر 1 دستگاه با برآورد 28 میلیون ریال و تضمین 1.400.000 ریال --- خرید تجهیزات کمک آموزشی : 200963384000017 : زیست شاسی 5 مجموعه متوسطه با برآورد 50 میلیون ریال و تضمین 2.500.000 ریال --- 200963384000018 : فیزیک جامع متوسطه 5 مجموعه با برآورد 120 میلیون ریال و تضمین 6 میلیون ریال --- 20096338400019 : شیمی متوسطه 5 مجموعه با برآورد 30 میلیون ریال و تضمین 1.500.000 ریال --- 200963384000020 : شیشه آلات متوسطه 5 مجموعه با برآورد 13.500.000 ریال و تضمین 675.000 ریال --- 200963384000021 : مواد شیمیایی 5 مجموعه متوسطه با برآورد 25 میلیون ریال و تضمین 1.250.000 ریال --- خرید تجیهزات سرمایشی : 200963384000022 : کولر اسپیلت با برآورد 270 میلیون ریال و تضمین 13.500.000 ریال --- خرید تجهیزات آموزشی : 200963384000004 : پرینتر 6 دستگاه با برآورد 60 میلیون ریال و تضمین 3 میلیون ریال --- 200963384000005 : فتوکپی 6 دستگاه با برآورد 156 میلیون ریال و تضمین 7.800.000 ریال --- 200963384000006 : کامپیوتر 166 دستگاه با برآورد 3.818.000.000 ریال و تضمین 190.900.000 ریال --- 200963384000007 : لپ تاپ 71 دستگاه با برآورد 1.917.000.000 ریال و تضمین 95.850.000 ریال --- 200963384000008 : برد هوشمند 64 دستگاه با برآورد 768.000.000 ریال و تضمین 38.400.000 ریال --- 2009633840000009 : دیتا پروژکتور 71 دستگاه با برآورد 1.420.000.000 ریال و تضمین 71 میلیون ریال --- خرید تجهیزات اداری : 200963384000010 : مبل اداری 155 دستگاه با برآورد 139.500.000 ریال و تضمین 6.975.000 ریال --- 200963384000011 : میز کامپیوتر 152 دستگاه باغ برآورد 334.400.000 ریال و تضمین 16.720.000 ریال --- 200963384000012 : صندلی گردان اداری 202 دستگاه با برآورد 303.000.000 ریال و تضمین 15.150.000 ریال ---- خرید تجهیزات اداری : 200963384000013 : صندلی تابوره 150 دستگاه با برآورد 75 میلیون ریال و تضمین 3.750.000 ریال --- 200963384000014 : صندلی دانش آموزی متوسطه دور دوم 4900 دستگاه با برآورد 1.960.000.000 ریال و تضیمن 98 میلیون ریال --- 200963384000015 : میز و صندلی معلم سری 120 دستگاه با برآورد 162 میلیون ریال و تضمین 8.100.000 ریال --- 200963384000016 : وایت برد به تعداد 205 دستگاه با تضمین 410 میلیون ریال و تضمین 20.500.000 ریال
عنوان :
1396/04/08 ساعت 13:45
مهلت ارسال:
1396-03-18
تاریخ انتشار در سایت :
96031858
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-03-16
مهلت ارسال:
1396-03-03
تاریخ انتشار در سایت :
9603034528
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Turkish_Airlines.jpg
alibaba.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 45,440
دلار کانادا 37,800
یورو 57,100
پوند انگلیس 66,600
فرانک سوئیس 48,700
کرون سوئد 5,750
کرون دانمارک 7,600
درهم امارات 12,850
یکصد ین ژاپن 4,000
ریال سعودی 12,000
دلار استرالیا 37,400
یوان چین 7,650
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 15,240,000
طرح جدید 14,760,000
نیم سکه 7,460,000
ربع سکه 4,440,000
هر گرم طلا 1,454,450
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :