پنجشنبه 23 آذر 1396
Thursday 14 December 2017

آب و فاضلاب ، آبیاری و زهکشی ، آبخیزداری ، تصفیه خانه ، حفاری چاه و مخازن بتنی

مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات تجهیزات کلرزنی ، کلریناتور و گاز کلر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1396/09/28 تا ساعت 14
مهلت ارسال:
1396-09-07
تاریخ انتشار در سایت :
960907216
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-09-19
مهلت ارسال:
1396-09-01
تاریخ انتشار در سایت :
9609014009
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/09/18 تا ساعت 16
مهلت ارسال:
1396-08-29
تاریخ انتشار در سایت :
960829161
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/09/04 ساعت 16
مهلت ارسال:
1396-08-13
تاریخ انتشار در سایت :
960813411
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری تامین اقلام مورد نیاز خود شامل شیرآلات آبرسانی، فلوتر مکانیکی، ترانسفورماتور، لوله گالوانیزه و واد گند زدا و همچنین پروژه های آبرسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صلاحیت شده به شرح: 200961215000083 : خرید شیرآلات آبرسانی (تهیه شیرآلات شامل شیر فلکه، شیر یکطرفه، شیر صافی، شیر تخلیه) با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره برداری و تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- 200961215000084 : خرید فلوتر مکانیکی با برآورد 1.00.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره برداری و تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- 200961215000085 خرید ترانسفورماتور 400 / 20000 ولت با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره برداری و تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- 200961215000086 خرید لوله گالوانیزه با برآورد 4.600.000.000 ریال و تضمین 230.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره برداری و تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- 200961215000087 تهیه و خرید مواد گندزدا و متعلقات جانبی (تهیه و خرید پودر پرکلرین با خلوص 65 درصد و گاز کلر 99.99 درصد و حمل سیلندر شارژ شده و پدر پرکلرین خریدرای شده از کارخانه به انبار شرکت و برعکس) با برآورد 2.440.000.000 ریال و تضمین 122.000.000 ریال با رتبه تولید کنندگان یا نمایندگان دارای تاییدیه فروش رسمی --- 200961215000088 انجام آزمون میکروبی شیمیایی از منابع، مخازن و شبکه توزیع آب (نموه میکروبی، نمونه شیمیایی، نمونه فلزان سنگین) با برآورد 2.399.997.600 ریال و تضمین 119.999.880 ریال با رتبه شرکتهای خدماتی درایا صلاحیت خدمات عمومی، شرکتهای دارای مجوز خدمات آزمایشگاهی آب شرب، 5 آب
عنوان :
1396/08/23 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1396-08-08
تاریخ انتشار در سایت :
960808331
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/08/21 تا ساعت 10
مهلت ارسال:
1396-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
960806279
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
یک هفته کازی پس از درج آگهی
مهلت ارسال:
1396-07-26
تاریخ انتشار در سایت :
960726251
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-08-03
مهلت ارسال:
1396-07-20
تاریخ انتشار در سایت :
9607203306
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-08-03
مهلت ارسال:
1396-07-20
تاریخ انتشار در سایت :
9607203298
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اقلام مورد نیاز خود (شیرآلات آبرسانی، فلوتر مکانیکی، ترانسفورماتور، لوله، گالوانیزه، قرص کلر و کلر زن بشقابی) به شرح: 200961215000074 خرید شیرآلات آبرسانی تهیه شیرآلات شامل شیر فلکه، شیر یکطرفه، شیر صافی، شیر تخلیه با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره بردرای - تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- 200961215000075 خرید فلوتر مکانیکی با برآورد 1.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره بردرای - تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- (تجدید) 200961215000076 خرید ترانسفورماتور 20000/400 ولت با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره بردرای - تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- (تجدید) 200961215000077 خرید لوله گالوانیزه با برآورد 4.600.000.000 ریال و تضمین 230.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره بردرای - تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- 200961215000078: (تجدید) نصب ،تعمیر ، نگهداری و سرویس دستگاه کلریناتور و حمل وتوزیع مواد گندزدار با برآورد 3.636.000.000 ریال و تضمین 181.800.000 ریال شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت امور تاسیسات - رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات --- 200961215000079: (تجدید) نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از منابع و مخازن و شبکه توزیع آب شامل نمونه میکروبی - نمونه شیمیایی - نصب و شارژ سیستم های ردیاب خودرو با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال با رتبه شرکتهای خدماتی دارای صلاحت خدمات عمومی - شرکتهای دارای مجوز خدمات آزمایشگاهی آب شرب - 5 آب --- 200961215000080: (تجدید) خرید قرص کلر 5پوندی یک اینچی - کلر زن بشقابی و شناور سفینهای بزرگ دارای حلقه با برآورد 1.300.000.000 ریال و تضمین 65.000.000 ریال با رتبه تولیدکنندگان یا نمایندگان دارای تاییدیه فروش رسمی --- 200961215000081: (تجدید) انجام آزمون میکروبی وشیمیایی از منابع مخازن و شبکه توزیع آب : نمونه میکروبی - نمونه شیمیایی - نمونه فلزات سنگین با برآورد 2.399.997.600 ریال و تضمین 119.999.880 ریال شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت خدمات عمومی - شرکتهای دارای مجوز خدمات آزمایشگاهی آب شرب - 5 آب
عنوان :
1396/08/03 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1396-07-19
تاریخ انتشار در سایت :
96071977
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اقلام مورد نیاز خود (شیرآلات آبرسانی، فلوتر مکانیکی، ترانسفورماتور، لوله، گالوانیزه، قرص کلر و کلر زن بشقابی) به شرح: 200961215000074 خرید شیرآلات آبرسانی تهیه شیرآلات شامل شیر فلکه، شیر یکطرفه، شیر صافی، شیر تخلیه با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره بردرای - تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- 200961215000075 خرید فلوتر مکانیکی با برآورد 1.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره بردرای - تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- (تجدید) 200961215000076 خرید ترانسفورماتور 20000/400 ولت با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره بردرای - تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- (تجدید) 200961215000077 خرید لوله گالوانیزه با برآورد 4.600.000.000 ریال و تضمین 230.000.000 ریال با رتبه کارخانجات تولیدی دارای صلاحیت و پروانه بهره بردرای - تامین کنندگان دارای نامه نمایندگی معتبر --- 200961215000078: (تجدید) نصب ،تعمیر ، نگهداری و سرویس دستگاه کلریناتور و حمل وتوزیع مواد گندزدار با برآورد 3.636.000.000 ریال و تضمین 181.800.000 ریال شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت امور تاسیسات - رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات --- 200961215000079: (تجدید) نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از منابع و مخازن و شبکه توزیع آب شامل نمونه میکروبی - نمونه شیمیایی - نصب و شارژ سیستم های ردیاب خودرو با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال با رتبه شرکتهای خدماتی دارای صلاحت خدمات عمومی - شرکتهای دارای مجوز خدمات آزمایشگاهی آب شرب - 5 آب --- 200961215000080: (تجدید) خرید قرص کلر 5پوندی یک اینچی - کلر زن بشقابی و شناور سفینهای بزرگ دارای حلقه با برآورد 1.300.000.000 ریال و تضمین 65.000.000 ریال با رتبه تولیدکنندگان یا نمایندگان دارای تاییدیه فروش رسمی --- 200961215000081: (تجدید) انجام آزمون میکروبی وشیمیایی از منابع مخازن و شبکه توزیع آب : نمونه میکروبی - نمونه شیمیایی - نمونه فلزات سنگین با برآورد 2.399.997.600 ریال و تضمین 119.999.880 ریال شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت خدمات عمومی - شرکتهای دارای مجوز خدمات آزمایشگاهی آب شرب - 5 آب
عنوان :
1396/08/03 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1396-07-18
تاریخ انتشار در سایت :
960718316
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/07/30 ساعت 10
مهلت ارسال:
1396-07-17
تاریخ انتشار در سایت :
96071755
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/07/30 ساعت 10
مهلت ارسال:
1396-07-15
تاریخ انتشار در سایت :
960715247
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-08-09
مهلت ارسال:
1396-07-13
تاریخ انتشار در سایت :
9607135513
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-07-23
مهلت ارسال:
1396-07-12
تاریخ انتشار در سایت :
9607125384
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Turkish_Airlines.jpg
alibaba.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 42,010
دلار کانادا 33,810
یورو 50,480
پوند انگلیس 58,080
فرانک سوئیس 43,540
کرون سوئد 5,070
کرون دانمارک 6,650
درهم امارات 11,660
یکصد ین ژاپن 3,780
ریال سعودی 11,250
دلار استرالیا 32,760
یوان چین 6,540
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 14,117,000
طرح جدید 13,660,000
نیم سکه 6,960,000
ربع سکه 4,027,000
هر گرم طلا 1,282,220
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :