ستادایران
سه شنبه 29 آبان 1397
Tuesday 20 November 2018

ساختمان ، ابنیه ، محوطه سازی ، سدسازی ، پروژه های دریایی ، اسکلت فلزی و استخر

مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات احداث سالنهای آمفی تئاتر ، کنفرانس ، همایش ، سمینار و سینما

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/18 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-08-28
تاریخ انتشار در سایت :
970828253
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/10 ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-08-27
تاریخ انتشار در سایت :
970827921
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز کاری پس از درج آگهي نوبت دوم
مهلت ارسال:
1397-08-27
تاریخ انتشار در سایت :
970827167
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/10 ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-08-23
تاریخ انتشار در سایت :
97082375
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/10
مهلت ارسال:
1397-08-23
تاریخ انتشار در سایت :
9708239641063
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1397/08/29
مهلت ارسال:
1397-08-19
تاریخ انتشار در سایت :
97081990
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1397/08/29
مهلت ارسال:
1397-08-09
تاریخ انتشار در سایت :
970809257
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
970709664
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-07-14
مهلت ارسال:
1397-07-03
تاریخ انتشار در سایت :
9707034677
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
970625922
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی پروژه های مشروحه در 48 ردیف به شرح : کانون فرهنگی امین کتالم رامسر با برآورد 10000 میلیون ریال --- مجتمع آموزشی شجره طیبه ساری با برآورد 110000 میلیون ریال --- مدرسه زاغمرز بهشهر با برآورد 14000 میلیون ریال --- دبیرستان علی بابایی اجاکسر بابلسر با برآورد 12000 میلیون ریال --- توسعه مدرسه زهره توفیقی بابل با برآورد 3400 میلیون ریال --- مدرسه 12 کلاسه نوشیروانی بابل با برآورد 26000 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه نوآباد چمستان نور با برآورد 11000 میلیون ریال --- سیدعلی و فاطمه سادات اخوی رامسر با برآورد 11000 میلیون ریال --- مدرسه 3 کلاسه مرحوم نیک نژاد سرکاج نور با برآورد 5000 میلیون ریال --- مدرسه راه روشن مرحوم محمدنژاد قلعه پایان گلوگاه با برآورد 11000 میلیون ریال --- مدرسه یوسف احترامی تیرکده نور با برآورد 7500 میلیون ریال --- مجتمع آموزشی فرهنگی بهنمیر با برآورد 16000 میلیون ریال --- احداث مجتمع آموزشی فرهنگی ناحیه 2 ساری با برآورد 8000 میلیون ریال --- مدرسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) کلاردشت با برآورد 3500 میلیون ریال --- هنرستان نصیری فریدونکنار با برآورد 25000 میلیون ریال --- رستمی صفا کهنه سرا نوشهر با برآورد 15000 میلیون ریال --- توسعه مدرسه مرحوم قنبری مسده چالوس با برآورد 6000 میلیون ریال --- تکمیل مجتمع آموزشی فرهنگی پل سفید سوادکوه با برآورد 15000 میلیون ریال --- مجتمع آموزشی طوقدار ساری با برآورد 23000 میلیون ریال --- سالن آمفی تئاتر شهدیا بادله میاندرود با برآورد 20000 میلیون ریال --- نمازخانه شهدای گرجی آباد بابل با برآورد 1000 میلیون ریال --- ابتدای بانو لیلا همتی بهشهر با برآورد 10000 میلیون ریال --- شهید پور شریف کبوتردان بابلسر با برآورد 11000 میلیون ریال --- استثنایی ابوالقاسم احمدی بابلسر با برآورد 7000 میلیون ریال --- سید صالح مقیمی درزیکلا بابل با برآورد 9000 میلیون ریال --- مدرسه 15 خرداد ساری با برآورد 1100 میلیون ریال --- مدرسه آزادمون محمودآباد با برآورد 13000 میلیون ریال --- تکمیل هنرستان شریعتی نوشهر با برآورد 1700 میلیون ریال --- کار و دانش صفایی آمل با برآورد 18000 میلیون ریال --- مدرسه 9 کلاسه بردبار نکا با برآورد 2000 میلیون ریال --- مدرسه 3 کلاسه لوت لاریجان آمل با برآورد 5000 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه مفتی کلا ساری با برآورد 10000 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه ابتدایی شاهد پسروانه چالوس با برآورد 4000 میلیون ریال --- مدرسه امام خمینی ورازان بلده نور با برآورد 7000 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه بنت الهدی مرزن آباد چالوس با برآورد 5000 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه (هنرستان) فارابی نوشهر با برآورد 7000 میلیون ریال --- تکمیل دبیرستان فرزانگان ناحیه یک ساری با برآورد 1500 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه آیت ا... خامنه ای نور با برآورد 1800 میلیون ریال --- تکمیل دبیرستان فیضه سوادکوه با برآورد 2100 میلیون ریال --- توسعه کانون فرهنگی سیمرغ با برآورد 1400 میلیون ریال --- احداث کانون فرهنگی دودانگه ساری با برآورد 20000 میلیون ریال --- توسعه و تکمیل کانون فرهنگی شهدا شیرگاه با برآورد 500 میلیون ریال --- تکمیل سالن ورزشی محسنیان کوچکسرا قائمشهر با برآورد 10000 میلیون ریال --- تکمیل سالن ورزشی هنرستان شهید مطهری نکا با برآورد 8500 میلیون ریال --- تکمیل سالن ورزشی بوران آمل با برآورد 9000 میلیون ریال --- تکمیل سالن ورزشی دخت ایران ساری با برآورد 8500 میلیون ریال --- تکمیل سالن ورزشی سوادکوه شمالی با برآورد 9000 میلیون ریال --- سالن ورزشی هلیدشت بابل با برآورد 4500 میلیون ریال
عنوان :
1397/07/05
مهلت ارسال:
1397-06-15
تاریخ انتشار در سایت :
970615662
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی پروژه های مشروحه در 48 ردیف به شرح : کانون فرهنگی امین کتالم رامسر با برآورد 10000 میلیون ریال --- مجتمع آموزشی شجره طیبه ساری با برآورد 110000 میلیون ریال --- مدرسه زاغمرز بهشهر با برآورد 14000 میلیون ریال --- دبیرستان علی بابایی اجاکسر بابلسر با برآورد 12000 میلیون ریال --- توسعه مدرسه زهره توفیقی بابل با برآورد 3400 میلیون ریال --- مدرسه 12 کلاسه نوشیروانی بابل با برآورد 26000 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه نوآباد چمستان نور با برآورد 11000 میلیون ریال --- سیدعلی و فاطمه سادات اخوی رامسر با برآورد 11000 میلیون ریال --- مدرسه 3 کلاسه مرحوم نیک نژاد سرکاج نور با برآورد 5000 میلیون ریال --- مدرسه راه روشن مرحوم محمدنژاد قلعه پایان گلوگاه با برآورد 11000 میلیون ریال --- مدرسه یوسف احترامی تیرکده نور با برآورد 7500 میلیون ریال --- مجتمع آموزشی فرهنگی بهنمیر با برآورد 16000 میلیون ریال --- احداث مجتمع آموزشی فرهنگی ناحیه 2 ساری با برآورد 8000 میلیون ریال --- مدرسه قرآنی امام حسن مجتبی (ع) کلاردشت با برآورد 3500 میلیون ریال --- هنرستان نصیری فریدونکنار با برآورد 25000 میلیون ریال --- رستمی صفا کهنه سرا نوشهر با برآورد 15000 میلیون ریال --- توسعه مدرسه مرحوم قنبری مسده چالوس با برآورد 6000 میلیون ریال --- تکمیل مجتمع آموزشی فرهنگی پل سفید سوادکوه با برآورد 15000 میلیون ریال --- مجتمع آموزشی طوقدار ساری با برآورد 23000 میلیون ریال --- سالن آمفی تئاتر شهدیا بادله میاندرود با برآورد 20000 میلیون ریال --- نمازخانه شهدای گرجی آباد بابل با برآورد 1000 میلیون ریال --- ابتدای بانو لیلا همتی بهشهر با برآورد 10000 میلیون ریال --- شهید پور شریف کبوتردان بابلسر با برآورد 11000 میلیون ریال --- استثنایی ابوالقاسم احمدی بابلسر با برآورد 7000 میلیون ریال --- سید صالح مقیمی درزیکلا بابل با برآورد 9000 میلیون ریال --- مدرسه 15 خرداد ساری با برآورد 1100 میلیون ریال --- مدرسه آزادمون محمودآباد با برآورد 13000 میلیون ریال --- تکمیل هنرستان شریعتی نوشهر با برآورد 1700 میلیون ریال --- کار و دانش صفایی آمل با برآورد 18000 میلیون ریال --- مدرسه 9 کلاسه بردبار نکا با برآورد 2000 میلیون ریال --- مدرسه 3 کلاسه لوت لاریجان آمل با برآورد 5000 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه مفتی کلا ساری با برآورد 10000 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه ابتدایی شاهد پسروانه چالوس با برآورد 4000 میلیون ریال --- مدرسه امام خمینی ورازان بلده نور با برآورد 7000 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه بنت الهدی مرزن آباد چالوس با برآورد 5000 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه (هنرستان) فارابی نوشهر با برآورد 7000 میلیون ریال --- تکمیل دبیرستان فرزانگان ناحیه یک ساری با برآورد 1500 میلیون ریال --- تکمیل مدرسه آیت ا... خامنه ای نور با برآورد 1800 میلیون ریال --- تکمیل دبیرستان فیضه سوادکوه با برآورد 2100 میلیون ریال --- توسعه کانون فرهنگی سیمرغ با برآورد 1400 میلیون ریال --- احداث کانون فرهنگی دودانگه ساری با برآورد 20000 میلیون ریال --- توسعه و تکمیل کانون فرهنگی شهدا شیرگاه با برآورد 500 میلیون ریال --- تکمیل سالن ورزشی محسنیان کوچکسرا قائمشهر با برآورد 10000 میلیون ریال --- تکمیل سالن ورزشی هنرستان شهید مطهری نکا با برآورد 8500 میلیون ریال --- تکمیل سالن ورزشی بوران آمل با برآورد 9000 میلیون ریال --- تکمیل سالن ورزشی دخت ایران ساری با برآورد 8500 میلیون ریال --- تکمیل سالن ورزشی سوادکوه شمالی با برآورد 9000 میلیون ریال --- سالن ورزشی هلیدشت بابل با برآورد 4500 میلیون ریال
عنوان :
1397/07/05
مهلت ارسال:
1397-06-13
تاریخ انتشار در سایت :
970613560
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/07/05
مهلت ارسال:
1397-06-12
تاریخ انتشار در سایت :
9706129634795
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 15.30 مورخ 1397/05/29
مهلت ارسال:
1397-05-17
تاریخ انتشار در سایت :
9705171880
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 15.30 مورخ 1397/05/29
مهلت ارسال:
1397-05-16
تاریخ انتشار در سایت :
97051620
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
پایالن وقت اداری 1397/06/03
مهلت ارسال:
1397-05-14
تاریخ انتشار در سایت :
97051473
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :
?>