ستادایران
شنبه 24 آذر 1397
Saturday 15 December 2018
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات معدوم نمودن حیوانات

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-08-03
تاریخ انتشار در سایت :
9708034
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-08-27
مهلت ارسال:
1397-07-23
تاریخ انتشار در سایت :
9707233917
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه - واگذاری موارد ذیل شامل: 1- اصلاح هندسی و مناسب سازی فاز 1 با برآورد 3.643.077.967 ریال و تضمین 72.000.000 ریال با رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت ظرفیت آزاد در رسته مربوطه --- 2- اصلاح هندسی و مناسب سازی فاز 2 با برآورد 3.628.215.667 ریال و تضمین 70.000.000 ریال با رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت ظرفیت آزاد در رسته مربوطه ---- 3- اصلاح هندسی فاز 2 با برآورد 4.546.693.737 ریال و تضمین 76.000.000 ریال با رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت ظرفیت آزاد در رسته مربوطه ---- 4- لایروبی درجه 1 و 2 و 3 با برآورد 7.521.000.000 ریال و تضمین 210.000.000 ریال رتبه 5 آب و داشتن یک قرارداد مرتبط --- 5- لایروبی و نگهداری مخازن 600 هزار مترمکعبی صالح آباد با برآورد 2.869.000.000 ریال و تضمین 145.000.000 ریال رتبه 5 آب و داشتن یک قرارداد مرتبط --- 7- کاهش سطوح چمنکاری و کاشت درخت و درختچه در سطح منطقه با برآورد 10.264.769.975 ریال و تضمین 500.000.000 ریال رتبه مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت --- 8- خرید کفپوش کرانولی زمین بازی کودکان سطح منطقه با برآورد 10.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال دارا بودن روزمه کاری مرتبط --- 9- خرید قطعات وسایل بازی کودکان در سطح منطقه با برآورد 2.900.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال دارا بودن روزمه کاری مرتبط --- 10- نگهداری فضای سبز ناحیه 2 با برآورد 47.687.221.000 ریال و تضمین 2.300.000.000 ریال رتبه کشاورزی مرتبط --- 11- کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) با برآورد 2.779.509.692 ریال و تضمین 140.000.000 ریال رتبه معتبر از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر --- 12- نگهبانی فضای سبز ناحیه 1 با برآورد 34.568.750.000 ریال و تضمین 2.000.000.000 ریال رتبه کشاورزی مرتبط --- 13- نگهداری عرصه جنگلکاری دو تویه سفلی فاز دو با برآورد 6.180.000.000 ریال و تضمین 600.000.000 ریال رتبه کشاورزی مرتبط --- 14- سرویس، نگهداری تامین تعویض و نصب قطعات 3 دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه و 2 دستگاه پل مجهز به آسانسور با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال گواهینامه توان فنی و صلاحیت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه مرتبط ---- 15- رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه 1 و 5 و 6 با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 250.000.000 ریال گواهینامه رتبه بندی معتبر
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-07-10
تاریخ انتشار در سایت :
970710238|23700
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری موارد ذیل شامل: 1- اصلاح هندسی و مناسب سازی فاز 1 با برآورد 3.643.077.967 ریال و تضمین 72.000.000 ریال با رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت ظرفیت آزاد در رسته مربوطه --- 2- اصلاح هندسی و مناسب سازی فاز 2 با برآورد 3.628.215.667 ریال و تضمین 70.000.000 ریال با رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت ظرفیت آزاد در رسته مربوطه ---- 3- اصلاح هندسی فاز 2 با برآورد 4.546.693.737 ریال و تضمین 76.000.000 ریال با رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت ظرفیت آزاد در رسته مربوطه ---- 4- لایروبی درجه 1 و 2 و 3 با برآورد 7.521.000.000 ریال و تضمین 210.000.000 ریال رتبه 5 آب و داشتن یک قرارداد مرتبط --- 5- لایروبی و نگهداری مخازن 600 هزار مترمکعبی صالح آباد با برآورد 2.869.000.000 ریال و تضمین 145.000.000 ریال رتبه 5 آب و داشتن یک قرارداد مرتبط --- 6- ایجاد شبکه روشنایی بوستانهای شهرداری آلاله، وحدت اسلامی، غیاثوند در سطح منطقه با برآورد 9.422.537.697 ریال و تضمین 500.000.000 ریال با رتبه 5 نیرو --- 7- کاهش سطوح چمنکاری و کاشت درخت و درختچه در سطح منطقه با برآورد 10.264.769.975 ریال و تضمین 500.000.000 ریال رتبه مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت --- 8- خرید کفپوش کرانولی زمین بازی کودکان سطح منطقه با برآورد 10.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال دارا بودن روزمه کاری مرتبط --- 9- خرید قطعات وسایل بازی کودکان در سطح منطقه با برآورد 2.900.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال دارا بودن روزمه کاری مرتبط --- 10- نگهداری فضای سبز ناحیه 2 با برآورد 47.687.221.000 ریال و تضمین 2.300.000.000 ریال رتبه کشاورزی مرتبط --- 11- کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) با برآورد 2.779.509.692 ریال و تضمین 140.000.000 ریال رتبه معتبر از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر --- 12- نگهبانی فضای سبز ناحیه 1 با برآورد 34.568.750.000 ریال و تضمین 2.000.000.000 ریال رتبه کشاورزی مرتبط --- 13- نگهداری عرصه جنگلکاری دو تویه سفلی فاز دو با برآورد 6.180.000.000 ریال و تضمین 600.000.000 ریال رتبه کشاورزی مرتبط --- 14- سرویس، نگهداری تامین تعویض و نصب قطعات 3 دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه و 2 دستگاه پل مجهز به آسانسور با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال گواهینامه توان فنی و صلاحیت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه مرتبط ---- 15- رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه 1 و 5 و 6 با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 250.000.000 ریال گواهینامه رتبه بندی معتبر
عنوان :
10 روز از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1397-07-08
تاریخ انتشار در سایت :
970708237
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر 10 روز از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1397-06-05
تاریخ انتشار در سایت :
970605244
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز بوستان جوانمردان با برآورد 20.000.000.000 ریال و تضمین 1.000.000.000 ریال با داشتن گواهینامه رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی --- 9732501 کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (نوبت سوم) با برآورد 2.614.324.464 ریال و تضمین 150.000.000 ریال دارای رتبه معتبر از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و دارای پروانه بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران یا شهید بهشتی--- 974001 خرید چمن مصنوعی با برآورد 3.999.700.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال --- 97233 نصب گاردریل در معابر پارک کوهسار با برآورد 2.725.198.054 ریال و تضمین 150.000.000 ریال دارای رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور --- 971001 تعمیر نگهداری و بهسازی معابر ناحیه یک با برآورد 5.469.796.014 ریال و تضمین 150.000.000 ریال نوبت سوم دارای ظرفیت آزاد در رسته راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل رتبه 5--- 971023 ساخت اسکان کارگری ناحیه دو با برآورد 8.681.836.427 ریال و تضمین 200.000.000 ریال --- 971020 تعمیر و نگهداری مدارس نوبت دوم با برآورد 3.438.424.800 ریال و تضمین 70.000.000 ریال --- 971024 بازسازی و مرمت و تکمیل ساختمان بهاران با برآورد 4.520.000.000 ریال و تضمین 70.000.000 ریال (دارای ظرفیت آزاد در رسته ابنیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل رتبه 5 و همچنین دارای ظرفیت ازاد و کارت الکترونیکی)---- 971016 خرید آسفالت 3.500.000.000 ریال و تضمین 70.000.000 ریال
عنوان :
10 روز بعد از درج آگهی
مهلت ارسال:
1397-06-03
تاریخ انتشار در سایت :
970603474
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1397/06/18
مهلت ارسال:
1397-05-30
تاریخ انتشار در سایت :
970530812
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1397/06/18
مهلت ارسال:
1397-05-29
تاریخ انتشار در سایت :
970529865
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Jam.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :