ستادایران
پنجشنبه 3 خرداد 1397
Thursday 24 May 2018

صنایع شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین ، مواد ، عایق و فرآورده های نفتی

مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات رنگ ، رزین و چسب

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1397/03/21
مهلت ارسال:
1397-03-01
تاریخ انتشار در سایت :
9703019625862
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-02-31
تاریخ انتشار در سایت :
970231760
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر تا ده روز از نوبت دوم
مهلت ارسال:
1397-02-26
تاریخ انتشار در سایت :
970226370
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-02-24
تاریخ انتشار در سایت :
970224752
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز از نشر
مهلت ارسال:
1397-02-24
تاریخ انتشار در سایت :
970224314
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/02/27
مهلت ارسال:
1397-02-22
تاریخ انتشار در سایت :
97022268
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/03/01 تا آخر وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-02-22
تاریخ انتشار در سایت :
970222115
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر تا ده روز از نوبت دوم
مهلت ارسال:
1397-02-19
تاریخ انتشار در سایت :
970219252
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 15 مورخ 1397/03/07
مهلت ارسال:
1397-02-19
تاریخ انتشار در سایت :
970219252
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-02-15
تاریخ انتشار در سایت :
970215320
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-02-09
تاریخ انتشار در سایت :
970209355
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ده روز از نوبت دوم
مهلت ارسال:
1397-02-08
تاریخ انتشار در سایت :
970208463
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
970204252
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1397/02/24
مهلت ارسال:
1397-02-02
تاریخ انتشار در سایت :
9702021065
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1397/02/16
مهلت ارسال:
1397-01-30
تاریخ انتشار در سایت :
970130117
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-01-29
تاریخ انتشار در سایت :
9701291847
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید موارد در 37 ردیف به شرح : تولید جعبه چوبی با کد 005-01-154 به تعداد 50.000 عدد همراه با پالت با کد 0051-01-154 به تعداد 3/125 عدد--- تولید قطعه یونولیتی با کد 03-220-01 به تعداد 50/000 عدد--- تولید مجموعه غلاف با کد 018-14-239 به تعداد 60/000 عدد---تولید مجموعه غلاف با کد 70-01-40 به تعداد 60/000 --- تولید قطعه با کد 01-250-10-239 به تعداد 150/000 عدد--- تولید قطعات با کد 01-001-01 و 001-01 و 02-001-01 از هر کدام به تعداد 50/000 عدد--- پریفورم قطعه با کد 0210012 به مقدار 2/200/000 کیلوگرم--- کشش سرد پریفورم قعه با کد 0210013 به مقدار 2/100/000 کیلوگرم معادل 50/000 ست--- پرسکاری قطعه با کد 29-16-39 به تعداد 150/000 عدد--- مونتاژ نهایی مجموعه با کد 10-14-239 به تعداد 50/000 عدد--- پرسکاری مجموعه با کد 302-01-154 به تعداد 30/000 عدد--- ماشینکاری قطعه با کد 360033 به تعداد 15/000 عدد--- ماشینکاری و فلوفرم قطعه با کد 03/ 01-100 به تعداد 15/000 عدد--- خرید شمش فولادی قطر 130 طول 6 متر به مقدار 2/500/000 کیلوگرم--- خرید سنسور فشار به تعداد 50 عدد و شارژ آمپلی فایر به تعداد 1 دستگاه به همراه کابل مخصوص سنسور فشار به تعداد 30 عدد--- خرید لوله فولادی 60*130 به مقدار 60/000 کیلوگرم--- خرید لوله فولادی 61.5*91 به مقدار 30/000 کیلوگرم--- خرید پودر منیزیم به مقدار 500 کیلوگرم--- خرید دستگاه پرس لنگ 50 تن به تعداد 1 دستگاه--- خرید چمپر حرارتی 50- الی 80+ درجه با رطوبت 98% به تعداد 3 دستگاه--- خرید میلگرد آلومینیومی قطر 106 گرید 3A به مقدار 10/000 کیلوگرم---خرید میلگرد آلومینیومی قطر 106 به مقدار 25/000 کیلوگرم---خرید رزین به مقدار 15/000 کیلوگرم و هاردنر به مقدار 10/000 کیلوگرم--- خرید ساچمه قطر 6.35 به مقدار 100/000 کیلوگرم--- خرید باکالیت 43 الی 60 درصد الیاف به مقدار 15/000 کیلوگرم--- خرید قالب با کد 0761004 به تعداد 6 دست--- خرید قالب با کد 0761003 به تعداد 6 دست--- خرید مواد با کد 1020230 به مقدار 15/000 کیلوگرم---خرید رنگ پودری با کد 30037 به مقدار 10/000 کیلوگرم--- خرید استن به مقدار 20/000 کیلوگرم---خرید تسمه بسته بندی به مقدار 20/000 کیلوگرم---خرید نیکل A210 به مقدار 5/000 کیلوگرم--- خرید نیکل B210 به مقدار 3/000 کیلوگرم--- ماشینکاری و مونتاژ نهایی مجموعه با کد 10-14-239 به تعداد 50/000 عدد--- خرید میلگرد آلومینیومی قطر 90 به مقدار 150/000 کیلوگرم--- خرید میلگرد آلومینیومی قطر 50 به مقدار 30/000 کیلوگرم--- تولید قطعه با کد 0022-01-154 به تعداد 20/000 عدد
عنوان :
تا پایان وقت اداری مورخ 1397/02/10
مهلت ارسال:
1397-01-28
تاریخ انتشار در سایت :
97012813
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه لکه گیری و آُسفالت راه ها, خرید خط و علائم ایمنی - واگذاری پروژه ها در 14 ردیف شامل: خرید خر با رنگ سرد ترافیکی کلروکائوچو با برآورد 8.155.241.016 ریال و تضمین 407.762.051 ریال - علائم ایمنی، ثبت سفارش و طراحی و تولید و تحویل با برآورد 6.419.600.775 ریال و تضمین 320.980.040 ریال در استان به مدت 3 ماه با تاییدیه سازمان راهداری --- ارتقا حفاظ در نواحی پرتگاه های راههای روستایی کله سر- کلجه- میمند و آلوارس در نیر به مدت 6 ماه رشته 5 حمل و نقل با برآورد 2.693.714.400 ریال و تضمین 134.685.720 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی شیخ احمد، آقچه کند و تکمیل و لکه گیری و مرمت راههای سرعین و ترمیم راه روستایی کلخوران در اردبیل به مدت 6 ماه رشته 5 حمل و نقل با برآورد 8.678.309.809 و تضمین 433.915.491 ریال --- لکه گیری و آسفالت راه نمین- آبی بیگلو- فندقلو و راه روستایی خروجی نمین- میناآباد در نمین به مدت 6 ماه رشته پنج حمل و نقل با برآورد 8.923.854.309 ریال و تضمین 446.192.716 ریال --- لکه گیری و آسفالت راه روستایی آبی بیگلو محمود آباد و سولا- دورجین در نمین به مدت 6 ماه رشته 5 حمل و نقل با برآورد 9.313.755.310 ریال و تضمین 465.687.766 ریال --- روکش آسفالت سه راه لنبر- لنبر و ایمن سازی، بهسازی و روکش آسفالت محور گیری فیروز آباد در خلخال و کوثر به مدت 6 ماه رشته 5 حمل و نقل با برآورد 11.593.602.407 ریال و تضمین 579.680.121 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی فیروزآباد- دوگر و کنجکاه- پردستلو- آفتابه در کوثر به مدت 6 ماه رشته 5 حمل و نقل با برآورد 9.373.108.069 ریال و تضمین 468.655.404 ریال --- روکش آسفالت محور اردبیل- کوثر- خلخال در اردبیل و خلخال و کوثر به مدت 6 ماه رشه پنج حمل و نقل با برآورد 12.754.108.951 ریال و تضمین 637.705.448 ریال --- روکش آسفالت راه روستایی داشبلاغ کنده در مشکین به مدت 6 ماه و رشته 5 حمل و نقل با برآورد 2.651.377.973 ریال و تضمین 132.568.899 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی میرک و قوتورسویی میزان و نبتق و موئیل در مشکین به مدت 6 ماه و رشته 5 حمل و نقل با برآورد 12.547.067.597 ریال و تضمین 627.403.380 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور اصلاندوز- برای علیا و راه روستایی طاهرآباد- کدایلو در پارس آباد به مدت 6 ماه رشته 5 حمل و نقل با برآورد 9.630.566.960 ریال و تضمین 481.528.348 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی چهل پله- ملت آباد- تازه کند و کوشلو- ایران آباد در پارس آباد به مدت 6 ماه رشته 5 حمل و نقل با برآورد 8.508.060.012 ریال و تضمین 425.404.000 ریال --- روکش آسفالت راه روستایی کرمی- هادی بیکلو و انجیرلو- سموکلو در کرمی و بیله سوار به مدت 6 ماه رشته 5 حمل و نقل با برآورد 8.911.264.239 ریال و تضمین 445.563.212 ریال
عنوان :
تا آخر وقت اداری مورخ 1397/02/15
مهلت ارسال:
1397-01-28
تاریخ انتشار در سایت :
970128139|723|724|725|726|727|732|733|734|735|736|743
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
alibaba-251.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :