ستادایران
دوشنبه 1 امرداد 1397
Monday 23 July 2018
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات کفپوش و دیوارکوب

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-31
تاریخ انتشار در سایت :
970431219
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1397-04-26
تاریخ انتشار در سایت :
970426350
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/13 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1397-04-26
تاریخ انتشار در سایت :
970426747
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/04/27 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-04-25
تاریخ انتشار در سایت :
970425618
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
970419115
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تاساعت 12 مورخ 1397/04/22
مهلت ارسال:
1397-04-12
تاریخ انتشار در سایت :
970412796
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/04/12 تا ساعت 13
مهلت ارسال:
1397-04-11
تاریخ انتشار در سایت :
970411718
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-09
تاریخ انتشار در سایت :
970409272
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-04-09
تاریخ انتشار در سایت :
970409217
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-07
تاریخ انتشار در سایت :
970407240|25000
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تاساعت 12 مورخ 1397/04/22
مهلت ارسال:
1397-04-06
تاریخ انتشار در سایت :
970406692
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-05
تاریخ انتشار در سایت :
97040525
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1397-03-27
تاریخ انتشار در سایت :
970327419
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/04/096 پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-03-27
تاریخ انتشار در سایت :
970327708
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان خلیج فارس - برآورد 22.875.000.000 ریال - سپرده 1.150.000.000 ریال - 12 ماه - ارائه گواهینامه معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و پرینت سایت آن سازمان که نشان دهنده رتبه و ظرفیت ریالی و تعداد کار پیمانکار می باشد الزامیست --- خرید و نصب وسایل بازی کودکان - نیمکت و سطل زباله در سطح منطقه - برآورد 3.000.000.000 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 6 ماه - اساسنامه شرکتهای متقاضی می بایست با موضوع مناقصه مرتبط بوده و ارائه یک نمونه قرارداد طی 10 سال گذشته با دستگاه های اجرایی الزامیست --- عملیات خط کشی معابر در سطح منطقه - برآورد 12.063.182.025 ریال - سپرده 600.000.000 ریال - 12 ماه - ارائه گواهینامه صلاحیت دار معتبر در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری (رتبه 4) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و قرار داشتن در لیست پیمانکاران مورد تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران الزامیست --- حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 8 - برآورد 14.000.000.000 ریال - سپرده 700.000.000 ریال - 12 ماه - ارائه گواهینامه معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و پرینت سایت آن سازمان که نشان دهنده رتبه و ظرفیت ریالی و تعداد کار پیمانکار می باشد الزامیست --- خرید و نصب کفپوش گرانولی در سطح منطقه - براورد 3.000.000.000 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 12 ماه - اساسنامه شرکت های متقاضی میبایست با موضوع مناقصه مرتبط بوده و ارائه یک نمونه قرارداد طی 10 سال گذشته با دستگاه های اجرایی الزامیست --- حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 1 - براورد 27.850.000.000 ریال - سپرده 1.400.000.000 ریال - 12 ماه - ارائه گواهینامه معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و پرینت سایت آن سازمان که نشان دهنده رتبه و ظرفیت ریالی و تعداد کار پیمانکار می باشد الزامیست
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
970323381
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه: واگذاری 7 مورد عملیات مشروحه به شرح : 9736411 : خرید کفپوش زمین بازی کودکان بوستان های سطح منطقه با اعتبار 5.784.630.000 ریال و سپرده 300.000.000 ریال --- 9736420 : خرید برج نوری 8 و 12 و 18 متری در سطح منطقه با اعتبار 4.998.662.566 ریال و سپرده 250.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حداقل پایه 5 در رشته مرتبط) --- 9762600 : عملیات اجرای لایروبی و رسوب برداری کانالها و حوضچه های رسوبگیر با اعتبار 3.040.500.000 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (حداقل رتبه 5 آب از معاونت راهبردی ریاست جمهوری) --- 97202 : اجرای پهلوگاه کوهسار مقابل شهرک OPG و اصلاح هندسی اشرفی اصفهان - حکیم - پیامبر با اعتبار 4.998.123.743 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (رتبه در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- 97203 : اصلاح هندسی دسترسی شرکت واحد از باکری و تقاطع رامین - فردوس و دسترسی طول به اخلاص با اعتبار 4.999.871.143 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (رتبه در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- 97206 : احداث ایستگاه BRT در بزرگراه محمدعلی جناح - گلاب با اعتبار 2.993.474.278 ریال و سپرده 100.000.000 ریال (رتبه در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- 97210 : مناسب سازی معابر سطح منطقه با اعتبار 4.998.644.551 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (رتبه در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
970323374|25900
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری 7 مورد عملیات مشروحه به شرح : 9736411 : خرید کفپوش زمین بازی کودکان بوستان های سطح منطقه با اعتبار 5.784.630.000 ریال و سپرده 300.000.000 ریال --- 9736420 : خرید برج نوری 8 و 12 و 18 متری در سطح منطقه با اعتبار 4.998.662.566 ریال و سپرده 250.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حداقل پایه 5 در رشته مرتبط) --- 9762600 : عملیات اجرای لایروبی و رسوب برداری کانالها و حوضچه های رسوبگیر با اعتبار 3.040.500.000 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (حداقل رتبه 5 آب از معاونت راهبردی ریاست جمهوری) --- 97202 : اجرای پهلوگاه کوهسار مقابل شهرک OPG و اصلاح هندسی اشرفی اصفهان - حکیم - پیامبر با اعتبار 4.998.123.743 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (رتبه در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- 97203 : اصلاح هندسی دسترسی شرکت واحد از باکری و تقاطع رامین - فردوس و دسترسی طول به اخلاص با اعتبار 4.999.871.143 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (رتبه در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- 97206 : احداث ایستگاه BRT در بزرگراه محمدعلی جناح - گلاب با اعتبار 2.993.474.278 ریال و سپرده 100.000.000 ریال (رتبه در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- 97210 : مناسب سازی معابر سطح منطقه با اعتبار 4.998.644.551 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (رتبه در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-03-19
تاریخ انتشار در سایت :
970319259
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1397/03/19
مهلت ارسال:
1397-03-12
تاریخ انتشار در سایت :
9703122036
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-04-24
مهلت ارسال:
1397-03-10
تاریخ انتشار در سایت :
9703104951
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :