ستادایران
دوشنبه 29 بهمن 1397
Monday 18 February 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
971003205
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/08
مهلت ارسال:
1397-10-01
تاریخ انتشار در سایت :
971001180
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-09-05
تاریخ انتشار در سایت :
970905361
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-09-01
تاریخ انتشار در سایت :
97090178
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید موارد ذیل به طور جداگانه شامل: 1- برش لیزر قطعه نگهدار به کد 22570007 به تعداد 30.000 عدد --- 2- برش لیزر و ماشینکاری قطعه قفل به کد 22572013 به تعداد 30.000 عدد --- 3- برش مفتول، فرم دهی و نقطه جوش قطعه یراق به کد 22572057 به تعداد 30.000 عدد --- 4- فنر پیچی قطعه فنر به کد 22572040 به تعداد 30.000 عدد --- 5- برش، رول و چسب کاری قطعه ضربه گیر به کد 22570068 به تعداد 30.000 عدد --- برش و تراشکاری 6- برش و تراشکاری قطعه لوله فولادی به ابعاد 98*110 م.م به طول 125 م.م به کد 22570086 به تعداد 30.0000 عدد --- 7- برش و تراشکاری قطعه نگهدار به کد 22570010 فیتینگ شماره 6 به تعداد 30.000 عدد --- 8- برش و تراشکاری قطعه لوله فولادی به ابعاد 98*11 م.م به طول 115 م.م به کد 22570038 به تعداد 30.000 عدد --- 9- برش و تراشکاری قطعه نگهدار از لوله فولادی به ابعاد 88*108 م.م به طول 11 م.م به کد 22570054 به تعداد 30.000 عدد --- 10- برش و تراشکاری قطعه نگهدار از میلگرد فولادی به قطر 45 م.م به کد 22570055 به تعداد 30.000 عدد --- 11- برش و تراشکاری قطعه بدنه اصلی از sw17-st52 به کد 22570044 به تعداد 30.000 عدد --- 12- برش و تراشکاری قطعه مجموعه از میلگرد فولادی به قطر 14 م.م به کد 22570067 به تعداد 30.000 عدد --- 13- برش و تراشکاری قطعه مهره نگهداری از sw17-st52 به کد 22570084 به تعداد 30.000 عدد --- برش، تراشکاری و فرزکاری 14- برش، تراشکاری و فرزکاری قطعه تحتانی از میلگرد آلومینیومی قطر 110 م.م به کد 22570039 به تعداد 30.000 عدد --- 15- برش، تراشکاری و فرزکاری قطعه کاسه از میلگرد آلومینیومی قطر 110 م.م به کد 22570040 به تعداد 30.000 عدد--- 16- برش، تراشکاری و فرزکاری قطعه میله ای میلگرد مس به قطر 2/5 م.م به طول 465 م.م به کد 22572042 به تعداد 30.000 عدد --- پخت فوم و لاستیک 17- پخت فوم به کد 2572055 به تعداد 30.000 عدد --- 18- پخت فوم قطعه ورق نگهدار به کد 22572058 به تعداد 30.000 عدد --- 19- پخت لاستیک قطعه فوم از جنس nr/sbr به کد 22572011 به تعداد 30.000 عدد --- تزریق پلاستیک 20- تزریق پلاستیک قطعه زبانه از جنس p.p به کد 22570012 به تعداد 30.000 عدد --- 21- تزریق پلاستیک قطعه ورق نگهداری از جنس p.p به کد 22570022 به تعداد 30.000 عدد --- 22- تزریق پلاستیک قطعه درپوش از جنس p.e به کد 22570029 به تعداد 30.000 عدد --- 23- تزریق پلاستیک قطعه محفظه از جنس p.p به کد 22570074 به تعداد 30.000 عدد --- 24- تزریق پلاستیک قطعه درب محفظه به کد 22570077 به تعداد 30.000 عدد --- 25- تزریق پلاستیک قطعه نگهدار از جنس p.p به کد 22572004 به تعداد 30.000 عدد --- 26- تزریق پلاستیک قطعه بدنه اصلی از جنس a.b.s به کد 22572006 به تعداد 30.000 عدد --- 27- تزریق پلاستیک قطعه درپوش از جنس p.p به کد 22572025 به تعداد 30.000 عدد --- 28- تزریق پلاستیک قطعه سوزن از جنس p.p به کد 22572038 به تعداد 30.000 عدد --- 29- تزریق پلاستیک قطعه محفظه سوزن از جنس p.p به کد 22572039 به تعداد 30.000 عدد --- 30- تزریق پلاستیک قطعه درپوش از جنس p.p به کد 22572041 به تعداد 30.000 عدد --- 31- تزریق پلاستیک قطعه بدنه از جنس p.p به کد 22572044 به تعداد 30.000 عدد --- ساخت قالب، فورج و تراشکاری و فرزکاری 32- ساخت قالب، فورج و تراشکاری قطعه دماغه از میلگرد فولادی به قطر 80 م.م به کد 22570004 به تعداد 30.000 عدد --- 33- ساخت قالب، فورج و تراشکاری قطعه لوله از میلگرد فولادی به قطر 80 م.م به کد 22570035 به تعداد 30.000 عدد --- 34- ساخت قالب، فورج و تراشکاری و فرزکاری قطعه کاسه ای از میلگرد فولادی به قطر 80 م.م به کد 22570037 به تعداد 30.000 عدد --- ساخت قالب برش و پرسکاری 35- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه زبانه از ورق فولادی به ضخامت 1/5 م.م به کد 22570019 به تعداد 30.000 عدد --- 36- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه درپوش کاسه ای 1 از ورق آلومینیومی 1050 به ضخامت 0/1 م.م به کد 22570041 به تعداد 30.000 عدد --- 37- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه درپوش کاسه ای 2 از ورق آلومینیومی 1050 به ضخامت 0/1 م.م به کد 22570065 به تعداد 30.000 عدد --- 38- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه درپوش کاسه ای 3 از ورق آلومینیومی 1050 به ضخامت 1 م.م به کد 22570042 به تعداد 30.000 عدد --- 39- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه درپوش کاسه ای 4 از ورق آلومینیومی 1050 به ضخامت 1 م.م به کد 22570085 به تعداد 30.000 عدد --- 40- ساخت قالب برش و پرسکاری قطعه لاستیک آب بندی از جنس n.r به کد 22570083 به تعداد 30.000عدد --- ساخت 41- ساخت جعبه به کد 22572051 به تعداد 15.000 عدد --- 42- ساخت پالت به کد 22572060 به تعداد 500 عدد --- خرید 43- میلگرد آلومینیومی قطر 110 م.م آلیاژ 7075 به مقدار 75.000 کیلوگرم --- 44- بلبرینگ صنعتی کد 2183 به تعداد 900 عدد --- 45- قطعه الکترونیکی کد 6450 به تعداد 350 عدد
عنوان :
1397/09/08
مهلت ارسال:
1397-08-23
تاریخ انتشار در سایت :
970823206
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-09-10
مهلت ارسال:
1397-08-21
تاریخ انتشار در سایت :
9708213867
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-08-02
تاریخ انتشار در سایت :
97080284
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/15 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1397-08-01
تاریخ انتشار در سایت :
97080199
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/03
مهلت ارسال:
1397-08-01
تاریخ انتشار در سایت :
97080176
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/15 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1397-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
97073061
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/03
مهلت ارسال:
1397-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
970730314
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
970730172
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/15 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1397-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
97073091
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Jam.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 126,000
دلار کانادا 95,220
یورو 145,000
پوند انگلیس 162,670
فرانک سوئیس 125,550
کرون سوئد 13,610
کرون دانمارک 19,100
درهم امارات 34,310
یکصد ین ژاپن 114,030
ریال سعودی 33,600
دلار استرالیا 90,130
یوان چین 18,640
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 41,750,000
طرح جدید 43,805,000
نیم سکه 23,400,000
ربع سکه 14,400,000
هر گرم طلا 3,940,900
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :