ستادایران
جمعه 3 فروردین 1397
Friday 23 March 2018
صفحه 18 مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

صفحه 18 مناقصه ، مناقصات احداث ، راه اندازی و توسعه صنایع و کارخانجات ، مشاوره و نظارت صنایع وخدمات بازرسی ، تست و آزمایش

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه جهت انجام خدمات بازرسی جوش ، پرتونگاری صنعتی، بازرسی خوردگی فلزات خدمات جنبی : خدمات بازرسی جوش شامل : مرور مشخصات فنی و نقشه های کارگاهی روش های جوشکاری و آزمایشات غیرمخرب کنترل گواهینامه های صلاحیت فنی وشکاران نظارت بر فرآیند جوشکاری و بررسی گزارش های غیر مخرب --- خدمات پرتونگاری صنعتی شامل : پرتونگاری از جو.ش های تولیدی پروژه های در حال احداث ، مونتاژ . نصب خطوط لوله جریانی و انتقال سیستم لوله کشی داخل کارخانات واحدها تاسیسات و مخازن ذخیره نفت و گاز --- خدمات آنتراسونیک شامل انجام آزمایش آلتراسونیک بر روی قطعات صنعتی سیستم لوله کشی و خطوط لوله -- خدمات بازرسی خودردگی فلزات شامل : کنترل مدرک کارگاهی گواهینامه های صلاحیت فنی مرتبط با بازرسی نظارت بر فرآیندهای تمیزکاری رنگ آمیزی احداث و پوشش خطوط لوله زیرزمینی اسیدشویی، نصب تجهیزات و یستم های حفاظت داخلی و سیستم های حفاظت کاتدی --- خدمات صنعتی شامل: آماده سازی نونه های مختلف برای انجام آزمایشات مکانیکی متالوگرافی و تجزیه شیمیایی ـ براده گیری ـ سنگ زنی و سنباده کاری تعمیر کالیبراسیون و بروز نگهداری دزیمترهای محیطی
عنوان :
14 روز
مهلت ارسال:
1396-10-09
تاریخ انتشار در سایت :
961009590
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-10-09
تاریخ انتشار در سایت :
96100984
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-10-09
تاریخ انتشار در سایت :
961009344
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1396/10/27
مهلت ارسال:
1396-10-09
تاریخ انتشار در سایت :
96100998
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-10-09
تاریخ انتشار در سایت :
9610091847
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1396/10/27
مهلت ارسال:
1396-10-07
تاریخ انتشار در سایت :
961007138
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-10-25
مهلت ارسال:
1396-10-07
تاریخ انتشار در سایت :
9610075016
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 48447580 : خرید و اجرای مواد ضد حریق در نواحی مختلف فولاد مبارکه و نورد سبا بر روی سینی کابل ها در تونل ها و گالری ها--- 48442832 تهیه و نصب و اجرای عملیات قفسه بندی انبار قطعات یدکی ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته سبا شرکت فولاد مبارکه --- 48450855 : تهیه و تعویض لوله های سیستم سیالات (هیدرولیک، روانکاری قفسه ها، خنک کاری و آب) در ناحیه نورد گرم --- 48453163 : انجام عملیات رابر لاینیگ حوضچه ها و عایق ضد اسید، روکش و سنگزنی غلتکهای لاستیکی و پلی یورتان، مخازن، قیفها و تعمیرات جوشکاری و برشکاری سطوح فلزی خطوط ناحیه نورد سرد --- 48451072 : تامین مکانیزم و عملیات حمل و نقل کالا و محمولات در داخل سایت فولاد مبارکه و سبا --- 48453312 : تعمیر و بازسازی بوش های بابیتی ناحیه نورد گرم شرکت فولاد مبارکه در کارگاه پیمانکار --- 48452494 : بازسازی ویج های برنزی و سگمنت های مندرل های ناحیه نورد گرم شرکت فولاد مبارکه در کارگاه پیمانکار --- 48451008 : تهیه واجرای عملیات طراحی، ساخت و نصب اتاقک سربی (Iead cell) در قسمت نگهداری و تعمیرات سیستمهای پرتوزای شرکت فولاد مبارکه --- 48450711 : تعمیر و بازسازی بوش و اسلیوهای مجتمع فولاد سبا شرکت فولاد مبارکه در کارگاه پیمانکار --- 48443968 : بازسازی زیرکوبی سنگین و تعویض تراورس به طول 20 کیلومتر و سوزن کوبی خطوط ریلی داخلی شرکت فولاد مبارکه
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-10-06
تاریخ انتشار در سایت :
96100691
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/10/16 الی 1396/10/25 ساعت 15
مهلت ارسال:
1396-10-06
تاریخ انتشار در سایت :
961006101
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-10-06
تاریخ انتشار در سایت :
961006217
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-10-19
مهلت ارسال:
1396-10-05
تاریخ انتشار در سایت :
9610054990
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-10-23
مهلت ارسال:
1396-10-05
تاریخ انتشار در سایت :
9610053733
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-11-03
مهلت ارسال:
1396-10-05
تاریخ انتشار در سایت :
9610054991
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 48447580 : خرید و اجرای مواد ضد حریق در نواحی مختلف فولاد مبارکه و نورد سبا بر روی سینی کابل ها در تونل ها و گالری ها--- 48442832 تهیه و نصب و اجرای عملیات قفسه بندی انبار قطعات یدکی ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته سبا شرکت فولاد مبارکه --- 48450855 : تهیه و تعویض لوله های سیستم سیالات (هیدرولیک، روانکاری قفسه ها، خنک کاری و آب) در ناحیه نورد گرم --- 48453163 : انجام عملیات رابر لاینیگ حوضچه ها و عایق ضد اسید، روکش و سنگزنی غلتکهای لاستیکی و پلی یورتان، مخازن، قیفها و تعمیرات جوشکاری و برشکاری سطوح فلزی خطوط ناحیه نورد سرد --- 48451072 : تامین مکانیزم و عملیات حمل و نقل کالا و محمولات در داخل سایت فولاد مبارکه و سبا --- 48453312 : تعمیر و بازسازی بوش های بابیتی ناحیه نورد گرم شرکت فولاد مبارکه در کارگاه پیمانکار --- 48452494 : بازسازی ویج های برنزی و سگمنت های مندرل های ناحیه نورد گرم شرکت فولاد مبارکه در کارگاه پیمانکار --- 48451008 : تهیه واجرای عملیات طراحی، ساخت و نصب اتاقک سربی (Iead cell) در قسمت نگهداری و تعمیرات سیستمهای پرتوزای شرکت فولاد مبارکه --- 48450711 : تعمیر و بازسازی بوش و اسلیوهای مجتمع فولاد سبا شرکت فولاد مبارکه در کارگاه پیمانکار --- 48443968 : بازسازی زیرکوبی سنگین و تعویض تراورس به طول 20 کیلومتر و سوزن کوبی خطوط ریلی داخلی شرکت فولاد مبارکه
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-10-05
تاریخ انتشار در سایت :
96100581
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 48447580 : خرید و اجرای مواد ضد حریق در نواحی مختلف فولاد مبارکه و نورد سبا بر روی سینی کابل ها در تونل ها و گالری ها --- 48450855 : تهیه و تعویض لوله های سیستم سیالات (هیدرولیک، روانکاری قفسه ها، خنک کاری و آب) در ناحیه نورد گرم --- 48453163 : انجام عملیات رابر لاینیگ حوضچه ها و عایق ضد اسید، روکش و سنگزنی غلتکهای لاستیکی و پلی یورتان، مخازن، قیفها و تعمیرات جوشکاری و برشکاری سطوح فلزی خطوط ناحیه نورد سرد --- 48451072 : تامین مکانیزم و عملیات حمل و نقل کالا و محمولات در داخل سایت فولاد مبارکه و سبا --- 48453312 : تعمیر و بازسازی بوش های بابیتی ناحیه نورد گرم شرکت فولاد مبارکه در کارگاه پیمانکار --- 48452494 : بازسازی ویج های برنزی و سگمنت های مندرل های ناحیه نورد گرم شرکت فولاد مبارکه در کارگاه پیمانکار --- 48451008 : تهیه واجرای عملیات طراحی، ساخت و نصب اتاقک سربی (Iead cell) در قسمت نگهداری و تعمیرات سیستمهای پرتوزای شرکت فولاد مبارکه --- 48450711 : تعمیر و بازسازی بوش و اسلیوهای مجتمع فولاد سبا شرکت فولاد مبارکه در کارگاه پیمانکار
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-10-05
تاریخ انتشار در سایت :
961005273
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 47,730
دلار کانادا 38,470
یورو 58,360
پوند انگلیس 68,470
فرانک سوئیس 52,400
کرون سوئد 6,000
کرون دانمارک 8,000
درهم امارات 13,500
یکصد ین ژاپن 4,000
ریال سعودی 12,700
دلار استرالیا 38,790
یوان چین 8,000
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 16,211,000
طرح جدید 15,700,000
نیم سکه 7,860,000
ربع سکه 5,000,000
هر گرم طلا 1,541,490
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :