ستادایران
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
Tuesday 23 April 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق

فلزات، قطعات، سازه و خدمات صنایع فلزی، کانکس، سوله، مخازن، دکل و استراکچر فلزی

مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات پوشش دهی فلزات ( گالوانیزه کردن، آبکاری و لعابکاری )

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-01-29
تاریخ انتشار در سایت :
980129586
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-12-04
تاریخ انتشار در سایت :
971204148
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/12/07 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-11-21
تاریخ انتشار در سایت :
971121732
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/12/07 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-11-13
تاریخ انتشار در سایت :
971113284
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/11/09 تا پایان وقت اداری 1397/11/19
مهلت ارسال:
1397-11-09
تاریخ انتشار در سایت :
971109316
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم به جز ایام تعطیل ساعت 8 الی 15
مهلت ارسال:
1397-10-11
تاریخ انتشار در سایت :
971011162
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم به جز ایام تعطیل ساعت 8 الی 15
مهلت ارسال:
1397-10-10
تاریخ انتشار در سایت :
971010183
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/08 تا پایان وقت اداری 1397/10/18
مهلت ارسال:
1397-10-08
تاریخ انتشار در سایت :
971008307
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ظرف 10 روز از انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1397-10-08
تاریخ انتشار در سایت :
9710081
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/22 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-10-05
تاریخ انتشار در سایت :
971005301
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم