• شرکت ضامن بین الملل
جستجو مناقصه
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های شهرداری مرند

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-10-27
تاریخ انتشار در سایت :
9310271411
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه جدولگذاری خیابان 24 متری ایستگاه با تضمین 400 میلیون ریال --- جدولگذاری خیابان 10 و 12 متری زمینهای شرقی با تضمین 500 میلیون ریال --- جدولگذاری کوی چرمی با تضمین 200 میلیون ریال ---- جدولگذاری ابوریحان حدفاصل خیابان باکری تا 24 متری با تضمین 450 میلیون ریال ---- جدولگذاری خیابان نارمک با تضمین 500 میلیون ریال ---- جدولگذاری و سنگ فرش میدان سبزی فروشان با تضمین 700 میلیون ریال --- جدولگذاری و خیابان ایستگاه از میدان قائم تا درب ایستگاه با تضمین 200 میلیون ریال --- جدولگذاری خیابانهای دیزج یکان با تضین 1200 میلیون ریال ---- جدولگذاری ادامه کوی اشرفی با تضمین 200 میلیون ریال --- تعریض پل رودخانه قیام به صورت دوربرگردان با تضمین 3500 میلیون ریال --- میدان پلیس راه مرند ـ تبریز با تضمین 3000 میلیون ریال ---- بازسازی دیواره سیل بند یالدور با تضمین 1500 میلیون ریال ---- تکمیل سیل بند مینا خور با تضمین 4000 میلیون ریال ---- احداث و ساماندهی ورودی شهر مرند ـ بارگان با تضمین 4000 میلیون ریال ---- سوله ورزشی کارکنان شهرداری با تمضنی 5000 میلیون ریال ---- ساختمان اداری واقع در خیابان شریعتی شرقی جنب دبیرستان معلم با تضمین 6000 میلیون ریال ---- ساختمان پارک موتوری جدید با تضمین 5000 میلیون ریال ---- سردرب باغ رضوان با تضمین 500 میلیون ریال ---- مغازه های باغ رضوان با تضمین 1500 میلیون ریال
عنوان :
21/10/1393
مهلت ارسال:
1393-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
931004521
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
22/07/1393
مهلت ارسال:
1393-07-15
تاریخ انتشار در سایت :
930715552
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
29/06/1393
مهلت ارسال:
1393-06-22
تاریخ انتشار در سایت :
930622515
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-17
تاریخ انتشار در سایت :
930617502
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
29/06/1393
مهلت ارسال:
1393-06-11
تاریخ انتشار در سایت :
930611606
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-11
تاریخ انتشار در سایت :
930611604
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اجرای عملیات های عمرانی خود را در سال 93 و به تعداد 41 مورد (بدون تعدیل) : دفع آبهای سطحی شمال شرقی شهر با برآورد با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی شمال غربی شهر با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی جنوب غرب شهر با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی جنوب شرقی شهر با برآورد 250 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ 24 متری ایستگاه با برآورد 400 ملیون ریال --- جدولگذاری کوی شهید چرمی با برآورد 200 ملیون ریال ----- جدولگذاری از اول گوارا تا حریم رد آهن با برآورد 300 ملیون ریال ---- جدول گذاری 45 متری فردوس تا فرمان آباد با برآرود 600 ملیون ریال ---- جدول گذاری خ طالقانی ضلع شمالی با برآرود 400 ملیون ریال ---- جدول گذاری از میدان ترمینال تا 25 متری با برآورد 400 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ 24 متری بعثت با برآورد 450 ملیون ریال ---- جدولگذاری لامور پیمان از باکری تا 24 متری با برآرود 450 ملیون ریال ---- جدولگذاری خیابان نارمک با برآورد 500 میلیون ریال ---- جدولگذاری و سنگ فرش میدان سبزی فروشان با برآورد 700 ملیون ریال --- جدولگذاری خ رجایی از شیخ رقیمیان با برآورد 500 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ باهنر دیزج یگان با برآورد 1.200.000.000 ریال ---- جدولگذاری باغ ورزیری با برآورد 1 میلیارد ریال ---- جدول گذاری امتداد نشاط با برآورد 400 ملیون ریال --- جدولگذاری کوچه دلگشا خیابان بهشتی با برآرود 100 ملیون ریال ---- جدولگذاری علی آباد با برآرود 300 ملیون ریال ---- جدول گذاری 16 متری آبیاری با برآورد 400 ملیون ریال --- جدولگذاری از ابتدای راه جوانی تا زیرگذر خیابان شریعتی با برآورد 400 ملیون ریال ---- جدولگذاری از امام زاده احمد تا رودخانه قیام با برآورد 500 ملیون ریال ---- جدولگذاری ادامه کوی اشرفی با برآورد 200 ملیون ریال ---- جدولگذاری 18 متری باغ محبی با برآورد 200 ملیون ریال --- جدولگذاری 16 متری تربیت غربی با برآرود 300 میلیون ریال ---- جدولگذاری تکه جدول محوطه باغ رضوان با برآورد 1 میلیارد ریال ---- جدولگذاری نقاط مختلف سطح شهر با برآورد 1 میلیارد ریال ---- دیوار سنگی تخریب و زیباسازی دیوار چایکنار بالدور با برآرود 800 میلیون رایل ---- اجرای تک جدول دیواره چایکتار بالدور قیام ـ یکان با برآورد 1.500.000.000 ریال ---- پارک بانوان با برآورد 700 میلیون ریال ---- احداث اتوبان جاده مرند ـ جلفا ـ رفوژ وسط ـ زیرسازی ـ جوب با برآود 7 میلیارد ریال ---- سردرب سنتی بازار قدمی فرشاد و گلها با برآورد 1.500.000.000 ریال ---- سردرب باغ رضوان با برآورد 500 میلیون ریال --- نهر عرضی ابتدای کوی امام رضا با برآرود 100 میلیون ریال ---- دروازه قرآن ورودی مرند ـ تبریز و برآورد 3 میلیارد ریال ---- ساختمان اداری باغ زمانی با برآورد 4 میلیارد ریال --- مغازه تجاری محوطه باغ رضوان با برآورد 1 میلیارد ریال ---- آسفالت ریزی خیابان های سطح شهر مرند با برآورد 25 میلیارد ریال ---- سنگ فرش محوطه مسجد بازار با برارود 500 میلیون ریال ---- اصلاح هندسی معابر با برآورد 3 میلیارد ریال
عنوان :
23/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-14
تاریخ انتشار در سایت :
930214650|651
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اجرای عملیات های عمرانی خود را در سال 93 و به تعداد 41 مورد (بدون تعدیل) : دفع آبهای سطحی شمال شرقی شهر با برآورد با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی شمال غربی شهر با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی جنوب غرب شهر با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی جنوب شرقی شهر با برآورد 250 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ 24 متری ایستگاه با برآورد 400 ملیون ریال --- جدولگذاری کوی شهید چرمی با برآورد 200 ملیون ریال ----- جدولگذاری از اول گوارا تا حریم رد آهن با برآورد 300 ملیون ریال ---- جدول گذاری 45 متری فردوس تا فرمان آباد با برآرود 600 ملیون ریال ---- جدول گذاری خ طالقانی ضلع شمالی با برآرود 400 ملیون ریال ---- جدول گذاری از میدان ترمینال تا 25 متری با برآورد 400 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ 24 متری بعثت با برآورد 450 ملیون ریال ---- جدولگذاری لامور پیمان از باکری تا 24 متری با برآرود 450 ملیون ریال ---- جدولگذاری خیابان نارمک با برآورد 500 میلیون ریال ---- جدولگذاری و سنگ فرش میدان سبزی فروشان با برآورد 700 ملیون ریال --- جدولگذاری خ رجایی از شیخ رقیمیان با برآورد 500 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ باهنر دیزج یگان با برآورد 1.200.000.000 ریال ---- جدولگذاری باغ ورزیری با برآورد 1 میلیارد ریال ---- جدول گذاری امتداد نشاط با برآورد 400 ملیون ریال --- جدولگذاری کوچه دلگشا خیابان بهشتی با برآرود 100 ملیون ریال ---- جدولگذاری علی آباد با برآرود 300 ملیون ریال ---- جدول گذاری 16 متری آبیاری با برآورد 400 ملیون ریال --- جدولگذاری از ابتدای راه جوانی تا زیرگذر خیابان شریعتی با برآورد 400 ملیون ریال ---- جدولگذاری از امام زاده احمد تا رودخانه قیام با برآورد 500 ملیون ریال ---- جدولگذاری ادامه کوی اشرفی با برآورد 200 ملیون ریال ---- جدولگذاری 18 متری باغ محبی با برآورد 200 ملیون ریال --- جدولگذاری 16 متری تربیت غربی با برآرود 300 میلیون ریال ---- جدولگذاری تکه جدول محوطه باغ رضوان با برآورد 1 میلیارد ریال ---- جدولگذاری نقاط مختلف سطح شهر با برآورد 1 میلیارد ریال ---- دیوار سنگی تخریب و زیباسازی دیوار چایکنار بالدور با برآرود 800 میلیون رایل ---- اجرای تک جدول دیواره چایکتار بالدور قیام ـ یکان با برآورد 1.500.000.000 ریال ---- پارک بانوان با برآورد 700 میلیون ریال ---- احداث اتوبان جاده مرند ـ جلفا ـ رفوژ وسط ـ زیرسازی ـ جوب با برآود 7 میلیارد ریال ---- سردرب سنتی بازار قدمی فرشاد و گلها با برآورد 1.500.000.000 ریال ---- سردرب باغ رضوان با برآورد 500 میلیون ریال --- نهر عرضی ابتدای کوی امام رضا با برآرود 100 میلیون ریال ---- دروازه قرآن ورودی مرند ـ تبریز و برآورد 3 میلیارد ریال ---- ساختمان اداری باغ زمانی با برآورد 4 میلیارد ریال --- مغازه تجاری محوطه باغ رضوان با برآورد 1 میلیارد ریال ---- آسفالت ریزی خیابان های سطح شهر مرند با برآورد 25 میلیارد ریال ---- سنگ فرش محوطه مسجد بازار با برارود 500 میلیون ریال ---- اصلاح هندسی معابر با برآورد 3 میلیارد ریال
عنوان :
23/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-11
تاریخ انتشار در سایت :
930211555|556
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اجرای عملیات های عمرانی خود را در سال 93 و به تعداد 41 مورد (بدون تعدیل) : دفع آبهای سطحی شمال شرقی شهر با برآورد با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی شمال غربی شهر با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی جنوب غرب شهر با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی جنوب شرقی شهر با برآورد 250 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ 24 متری ایستگاه با برآورد 400 ملیون ریال --- جدولگذاری کوی شهید چرمی با برآورد 200 ملیون ریال ----- جدولگذاری از اول گوارا تا حریم رد آهن با برآورد 300 ملیون ریال ---- جدول گذاری 45 متری فردوس تا فرمان آباد با برآرود 600 ملیون ریال ---- جدول گذاری خ طالقانی ضلع شمالی با برآرود 400 ملیون ریال ---- جدول گذاری از میدان ترمینال تا 25 متری با برآورد 400 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ 24 متری بعثت با برآورد 450 ملیون ریال ---- جدولگذاری لامور پیمان از باکری تا 24 متری با برآرود 450 ملیون ریال ---- جدولگذاری خیابان نارمک با برآورد 500 میلیون ریال ---- جدولگذاری و سنگ فرش میدان سبزی فروشان با برآورد 700 ملیون ریال --- جدولگذاری خ رجایی از شیخ رقیمیان با برآورد 500 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ باهنر دیزج یگان با برآورد 1.200.000.000 ریال ---- جدولگذاری باغ ورزیری با برآورد 1 میلیارد ریال ---- جدول گذاری امتداد نشاط با برآورد 400 ملیون ریال --- جدولگذاری کوچه دلگشا خیابان بهشتی با برآرود 100 ملیون ریال ---- جدولگذاری علی آباد با برآرود 300 ملیون ریال ---- جدول گذاری 16 متری آبیاری با برآورد 400 ملیون ریال --- جدولگذاری از ابتدای راه جوانی تا زیرگذر خیابان شریعتی با برآورد 400 ملیون ریال ---- جدولگذاری از امام زاده احمد تا رودخانه قیام با برآورد 500 ملیون ریال ---- جدولگذاری ادامه کوی اشرفی با برآورد 200 ملیون ریال ---- جدولگذاری 18 متری باغ محبی با برآورد 200 ملیون ریال --- جدولگذاری 16 متری تربیت غربی با برآرود 300 میلیون ریال ---- جدولگذاری تکه جدول محوطه باغ رضوان با برآورد 1 میلیارد ریال ---- جدولگذاری نقاط مختلف سطح شهر با برآورد 1 میلیارد ریال ---- دیوار سنگی تخریب و زیباسازی دیوار چایکنار بالدور با برآرود 800 میلیون رایل ---- اجرای تک جدول دیواره چایکتار بالدور قیام ـ یکان با برآورد 1.500.000.000 ریال ---- پایک بانوان با برآورد 700 میلیون ریال ---- احداث اتوبان جاده مرند ـ جلفا ـ رفوژ وسط ـ زیرسازی ـ جوب با برآود 7 میلیارد ریال ---- سردرب سنتی بازار قدمی فرشاد و گلها با برآورد 1.500.000.000 ریال ---- سردرب باغ رضوان با برآورد 500 میلیون ریال --- نهر عرضی ابتدای کوی امام رضا با برآرود 100 میلیون ریال ---- دروازه قرآن ورودی مرند ـ تبریز و برآورد 3 میلیارد ریال ---- ساختمان اداری باغ زمانی با برآورد 4 میلیارد ریال --- مغازه تجاری محوطه باغ رضوان با برآورد 1 میلیارد ریال ---- آسفالت ریزی خیابان های سطح شهر مرند با برآورد 25 میلیارد ریال ---- سنگ فرش محوطه مسجد بازار با برارود 500 میلیون ریال ---- اصلاح هندسی معابر با برآورد 3 میلیارد ریال
عنوان :
23/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-07
تاریخ انتشار در سایت :
930207587|588
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-27
تاریخ انتشار در سایت :
930127718
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
04/02/1393
مهلت ارسال:
1393-01-26
تاریخ انتشار در سایت :
930126724
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه دفع آبهای سطحی شمال شرق به صورت آبرو با برآورد با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی شمال غربی شهر به صورت آبرو با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی جنوب غربی شهر به صورت آبرو با برآورد 250 میلیون ریال --- دفع آبهای سطحی جنوب شرقی شهر به صورت آبرو با برآورد 250 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ 24 متری ایستگاه با برآورد 400 میلیون ریال ---- جدولگذاری کوچه شهید چرمی با برآورد 200 میلیون ریال ---- جدولگذاری از اول گوارا تا حریم راه آهن با برآورد 300 میلیون ریال ---- جدولگذاری کوی دانش با برآورد 400 میلیون یال ---- جدولگذاری 35 متری فردوسی تا فرمان آباد با برآورد 600 میلیون ریال ---- جدولگذاری امیر کبیر با برآورد 40 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ طالقانی ضلغ شمالی با برآورد 400 میلیون ریال --- جدولگذاری از میدان ترمینال تا 35 متری با برآورد 400 میلیون ریال ---- جدولگذاری از امامزاده احمد تا رودخانه قیام با برآورد 500 میلیون ریال ---- جدولگذاری 10 متری صفاکوی دانش با برآورد 100 میلیون ریال ---- جدولگذاری ادامه کوی اشرفی با برآورد 200 میلیون ریال ---- جدولگذاری 18 متری باغ حجمی با برآورد 200 میلیون --- جدولگذاری 16 متری تربیت غربی با برآورد 300 میلیون ریال --- تخریب و بازسازی دیوار چایکنار یالدور با برآورد 800 میلیون ریال ---- زیباسازی دیواره چایکنار با برآورد 800 میلیون ریال ---- زیباسازی دیواره چایکنار یالدور ـ قیام ـ یکان ـ به صورت جدول با برآورد 1.500.000.000 ریال ---- تخریب و بازسازی دیوار چایکنار قیام ازیل سردار ملی به طرف بجام با برآورد 800 میلیون ریال ----- احداث پارک بانوان با برآورد 700 میلیون ریال ---- احداث و توسعه یوموری تپه با برآورد 2 میلیارد ریال ---- ساماندهی ورودی مرند ـ جلقا احداث اتوبان با برآورد 2 میلیارد ریال ---- جدولگذاری خ 24 متری بعثت با برآرود 450 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ نارمک با برآورد 50 میلیون ریال ---- جدولگذاری و سنگ فرش میدان سبزی فروشان با برآورد 700 میلیون ریال ---- جدول گذاری خ رجایی از شیخ رقیمیان ناملوس با برآورد 500 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ باهنر دیزچ یکان با برآورد 120 میلیون ریال ---- جدول گذاری باغ وزیری با برآورد 1 میلیارد ریال ---- جدولگذاری امتداد نشاط مقابل 400 میلیون ---- جدولگذاری کوچه دلگشا خ بهشتی با برآورد 100 میلیون ریال --- جدولگذاری علی آباد با برآورد 300 میلیون ریال ---- جدولگذاری 16 متری آبیاری با برآورد 400 میلیون ریال ---- جدولگذاری از ابتدای راه جواش تا زیرگذر خ شریعتی با برآورد 400 میلیون ریال ---- درب سنتی بازا قوشاد کانها با برآورد 150 میلیون ریال ---- دروازه قرآن با برآورد 3 میلیارد ریال ---- ساختمان مسکونی در فرمانداری با برآورد 1 میلیارد ریال ---- ساختمان اداری باغ زمانی با برآورد 4 میلیارد ریال ---- سردرب باغ رضوان با برآورد 500 میلیون ریال ---- احداث مغازه های باغ رضوان با برآورد 1 میلیارد ریال ---- آسفالت حمل پخش قیرپاشی با برآورد 25 میلیارد ریال ---- جدولگذاری در نقاط مختلف شهر با برآورد 1 میلیارد ریال ---- پرچم دریل هوایی شهر با برآورد 200 میلیون ریال ---- سنگ فرش محوطه مسجد بازار با برآورد 500 میلیون ریال ---- نهر عرصی ابتدای کوی امام رضا با برآورد 100 میلیون ریال ---- اصلاح هندسی تقاطع ها با برآورد 2 میلیارد ریال
عنوان :
03/02/1393
مهلت ارسال:
1393-01-23
تاریخ انتشار در سایت :
930123656|657
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-21
تاریخ انتشار در سایت :
930121598
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
04/02/1393
مهلت ارسال:
1393-01-19
تاریخ انتشار در سایت :
930119650
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه دفع آبهای سطحی شمال شرق به صورت آبرو با برآورد با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی شمال غربی شهر به صورت آبرو با برآورد 250 میلیون ریال ---- دفع آبهای سطحی جنوب غربی شهر به صورت آبرو با برآورد 250 میلیون ریال --- دفع آبهای سطحی جنوب شرقی شهر به صورت آبرو با برآورد 250 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ 24 متری ایستگاه با برآورد 400 میلیون ریال ---- جدولگذاری کوچه شهید چرمی با برآورد 200 میلیون ریال ---- جدولگذاری از اول گوارا تا حریم راه آهن با برآورد 300 میلیون ریال ---- جدولگذاری کوی دانش با برآورد 400 میلیون یال ---- جدولگذاری 35 متری فردوسی تا فرمان آباد با برآورد 600 میلیون ریال ---- جدولگذاری امیر کبیر با برآورد 40 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ طالقانی ضلغ شمالی با برآورد 400 میلیون ریال --- جدولگذاری از میدان ترمینال تا 35 متری با برآورد 400 میلیون ریال ---- جدولگذاری از امامزاده احمد تا رودخانه قیام با برآورد 500 میلیون ریال ---- جدولگذاری 10 متری صفاکوی دانش با برآورد 100 میلیون ریال ---- جدولگذاری ادامه کوی اشرفی با برآورد 200 میلیون ریال ---- جدولگذاری 18 متری باغ حجمی با برآورد 200 میلیون --- جدولگذاری 16 متری تربیت غربی با برآورد 300 میلیون ریال --- تخریب و بازسازی دیوار چایکنار یالدور با برآورد 800 میلیون ریال ---- زیباسازی دیواره چایکنار با برآورد 800 میلیون ریال ---- زیباسازی دیواره چایکنار یالدور ـ قیام ـ یکان ـ به صورت جدول با برآورد 1.500.000.000 ریال ---- تخریب و بازسازی دیوار چایکنار قیام ازیل سردار ملی به طرف بجام با برآورد 800 میلیون ریال ----- احداث پارک بانوان با برآورد 700 میلیون ریال ---- احداث و توسعه یوموری تپه با برآورد 2 میلیارد ریال ---- ساماندهی ورودی مرند ـ جلقا احداث اتوبان با برآورد 2 میلیارد ریال ---- جدولگذاری خ 24 متری بعثت با برآرود 450 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ نارمک با برآورد 50 میلیون ریال ---- جدولگذاری و سنگ فرش میدان سبزی فروشان با برآورد 700 میلیون ریال ---- جدول گذاری خ رجایی از شیخ رقیمیان ناملوس با برآورد 500 میلیون ریال ---- جدولگذاری خ باهنر دیزچ یکان با برآورد 120 میلیون ریال ---- جدول گذاری باغ وزیری با برآورد 1 میلیارد ریال ---- جدولگذاری امتداد نشاط مقابل 400 میلیون ---- جدولگذاری کوچه دلگشا خ بهشتی با برآورد 100 میلیون ریال --- جدولگذاری علی آباد با برآورد 300 میلیون ریال ---- جدولگذاری 16 متری آبیاری با برآورد 400 میلیون ریال ---- جدولگذاری از ابتدای راه جواش تا زیرگذر خ شریعتی با برآورد 400 میلیون ریال ---- درب سنتی بازا قوشاد کانها با برآورد 150 میلیون ریال ---- دروازه قرآن با برآورد 3 میلیارد ریال ---- ساختمان مسکونی در فرمانداری با برآورد 1 میلیارد ریال ---- ساختمان اداری باغ زمانی با برآورد 4 میلیارد ریال ---- سردرب باغ رضوان با برآورد 500 میلیون ریال ---- احداث مغازه های باغ رضوان با برآورد 1 میلیارد ریال ---- آسفالت حمل پخش قیرپاشی با برآورد 25 میلیارد ریال ---- جدولگذاری در نقاط مختلف شهر با برآورد 1 میلیارد ریال ---- پرچم دریل هوایی شهر با برآورد 200 میلیون ریال ---- سنگ فرش محوطه مسجد بازار با برآورد 500 میلیون ریال ---- نهر عرصی ابتدای کوی امام رضا با برآورد 100 میلیون ریال ---- اصلاح هندسی تقاطع ها با برآورد 2 میلیارد ریال
عنوان :
03/02/1393
مهلت ارسال:
1393-01-16
تاریخ انتشار در سایت :
930116630
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1392-12-26
تاریخ انتشار در سایت :
921226546
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1392-12-22
تاریخ انتشار در سایت :
921222561
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 34240
دلار کانادا 27820
یورو 38770
پوند انگلیس 52990
فرانک سوئیس 36300
کرون سوئد 4100
کرون دانمارک 5250
درهم امارات 9380
یکصد ین ژاپن 28850
ریال سعودی 9190
دلار استرالیا 27100
یوان چین 5490
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9,850,000
طرح جدید 9,865,000
نیم سکه 5,140,000
ربع سکه 2,830,000
هر گرم طلا 1,007,450
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com